ISSN 1725-5228

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 126

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 48
25 maja 2005


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

I   Informacje

 

Komisja

2005/C 126/1

Kursy walutowe euro

1

2005/C 126/2

Procedura informacyjna — przepisy techniczne ( 1 )

2

2005/C 126/3

Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.3814 — RR Donnelley/Astron) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej ( 1 )

8

2005/C 126/4

Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.3797 — CGE/AMGA/SMAT/SAP) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej ( 1 )

9

2005/C 126/5

Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE — Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu ( 1 )

10

2005/C 126/6

Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.3815 — 3i Group/Carema) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej ( 1 )

13

2005/C 126/7

Publikacja wniosku o rejestrację w znaczeniu art. 6 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 2081/92 w sprawie ochrony nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych

14

 

III   Powiadomienia

 

Parlament Europejski

2005/C 126/8

Decyzja

18

 

Komisja

2005/C 126/9

Zaproszenie do składania wniosków 2005 w dziedzinie współpracy wspólnotowej na rzecz przeciwdziałania przypadkowemu lub umyślnemu zanieczyszczeniu morza

19

2005/C 126/0

Zaproszenie do składania wniosków — Program E-kształcenie — DG EAC/23/05

20

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

 


I Informacje

Komisja

25.5.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 126/1


Kursy walutowe euro (1)

24 maja 2005

(2005/C 126/01)

1 euro=

 

Waluta

Kurs wymiany

USD

Dolar amerykański

1,2617

JPY

Jen

135,39

DKK

Korona duńska

7,4484

GBP

Funt szterling

0,68765

SEK

Korona szwedzka

9,1812

CHF

Frank szwajcarski

1,5467

ISK

Korona islandzka

81,03

NOK

Korona norweska

8,0885

BGN

Lew

1,9620

CYP

Funt cypryjski

0,5767

CZK

Korona czeska

30,351

EEK

Korona estońska

15,6466

HUF

Forint węgierski

253,90

LTL

Lit litewski

3,4528

LVL

Łat łotewski

0,6960

MTL

Lir maltański

0,4293

PLN

Złoty polski

4,1808

ROL

Lej rumuński

36 163

SIT

Tolar słoweński

239,48

SKK

Korona słowacka

38,975

TRY

Lir turecki

1,7504

AUD

Dolar australijski

1,6527

CAD

Dolar kanadyjski

1,5893

HKD

Dolar hong kong

9,8146

NZD

Dolar nowozelandzki

1,7662

SGD

Dolar singapurski

2,0877

KRW

Won

1 262,84

ZAR

Rand

8,2052

CNY

Juan renminbi

10,4425

HRK

Kuna chorwacka

7,3130

IDR

Rupia indonezyjska

11 948,30

MYR

Ringgit malezyjski

4,794

PHP

Peso filipińskie

68,794

RUB

Rubel rosyjski

35,3360

THB

Bat tajlandzki

50,487


(1)  

Źródło: referencyjny kurs wymiany walut opublikowany przez ECB.


25.5.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 126/2


Procedura informacyjna — przepisy techniczne

(2005/C 126/02)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

Dyrektywa 98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiająca procedurę udzielania informacji w zakresie norm i przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług w społeczeństwie informacyjnym (Dz.U. L 204 z 21.7.1998, str. 37; Dz.U. L 217 z 5.8.1998, str. 18).

Notyfikacje projektów krajowych przepisów technicznych otrzymane przez Komisję

Pozycja  (1)

Tytuł

Koniec trzymiesięcznego okresu status quo (2)

2005/0188/NL

Rozporządzenie Sekretarza Stanu Gospodarki Mieszkaniowej i Przestrzennej oraz Ochrony Środowiska zawierające przepisy dotyczące dotacji na wymianę lub retrofit silników dieslowych w statkach żeglugi śródlądowej (rozporządzenie w sprawie dotacji na zakup silników dieslowych do statków żeglugi śródlądowej)

 (4)

2005/0189/SK

Rozporządzenie Ministerstwa Rolnictwa Republiki Słowackiej i Ministerstwa Zdrowia Republiki Słowackiej w sprawie wydania rozdziału Kodeksu Żywnościowego regulującego przepisy dotyczące używek

27.7.2005

2005/0190/F

Projekt warunków technicznych Régie Gaz-Electricité de Sallanches, które stosuje się w gazociągach służących do dystrybucji gazu, wprowadzający dekret nr 2004-555 z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie warunków technicznych stosowanych do gazociągów i przyłączy instalacji transportu, dystrybucji i przechowywania gazu

28.7.2005

2005/0191/A

Opis usług w zakresie budownictwa wodnego na obszarach zamieszkanych — LB — SW, wersja 05

28.7.2005

2005/0192/F

Projekt warunków technicznych Régie Gaz-Electricité de Bonneville, które stosuje się w gazociągach służących do dystrybucji gazu, wprowadzający dekret nr 2004-555 z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie warunków technicznych stosowanych do gazociągów i przyłączy instalacji transportu, dystrybucji i przechowywania gazu

28.7.2005

2005/0193/F

Projekt warunków technicznych Régie Gaz-Electricité de Carmaux, które stosuje się w gazociągach służących do dystrybucji gazu, wprowadzający dekret nr 2004-555 z dnia 15 czerwca 2004 r. dotyczący warunków technicznych stosowanych do gazociągów i przyłączy instalacji transportu, dystrybucji i przechowywania gazu

28.7.2005

2005/0194/PL

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych

28.7.2005

2005/0195/B

Projekt uchwały królewskiej w sprawie ustanowienia specyfikacji i rejestracji czytników elektronicznych kart identyfikacyjnych oraz społecznych kart identyfikacyjnych

29.7.2005

2005/0196/UK

Przepisy z 2005 r. w sprawie pojazdów silnikowych (wymienne konwertery katalityczne)

29.7.2005

2005/0197/D

Ustawa o uproszczeniu prawnego nadzoru odpadów

29.7.2005

2005/0198/IRL

Nowelizacja z 2005 r. do przepisów w sprawie produktów leczniczych (przepisywanie i kontrola dostaw)

29.7.2005

2005/0199/D

Rozporządzenie w sprawie uproszczenia nadzoru w ramach gospodarki odpadami

29.7.2005

2005/0200/CZ

Projekt — ustawa o środkach farmaceutycznych

3.8.2005

2005/0201/UK

IR 2036 — Zjednoczone Królestwo — wymaganie nr 2036 dotyczące interfejsów (wersja 2.0) dla usług identyfikacji zasobów do transmisji danych w sieciach bezprzewodowych

4.8.2005

2005/0202/D

Farmakopea Homeopatyczna (HAB) 2005

4.8.2005

Komisja zwraca uwagę na orzeczenie wydane w dniu 30 kwietnia 1996 r. w sprawie CIA Security (C-194/94 — ECR I, str. 2201), w którym Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że artykuły 8 i 9 Dyrektywy 98/34/WE (wcześniej 83/189/EWG) należy interpretować w taki sposób, że jednostki mogą powoływać się na nie przed sądami krajowymi, mającymi obowiązek zaniechać stosowania krajowego przepisu technicznego, który nie został notyfikowany zgodnie z Dyrektywą.

Orzeczenie to potwierdza komunikat Komisji z dnia 1 października 1986 r. (Dz.U. C 245 z 1.10.1986, str. 4).

W związku z tym, niedopełnienie obowiązku notyfikacji powoduje, że odnośne przepisy techniczne nie mogą być stosowane przez sąd, w rezultacie nie mają one mocy obowiązującej w stosunku do jednostek.

Więcej informacji na temat procedury notyfikacji można zasięgnąć pod adresem:

European Commission

DG Enterprise and Industry, Unit C3

B-1049 Brussels

e-mail: Dir83-189-Central@cec.eu.int

Informacje także na stronie internetowej: http://europa.eu.int/comm/enterprise/tris/

Aby uzyskać dalsze informacje na temat notyfikacji, prosimy o kontakt z krajowymi instytucjami wymienionymi poniżej:

WYKAZ INSTYTUCJI KRAJOWYCH ODPOWIEDZIALNYCH ZA WDRAŻANIE DYREKTYWY 98/34/WE

BELGIA

BELNotif

Qualité et Sécurité

SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie

NG III – 4ème étage

boulevard du Roi Albert II / 16

B-1000 Bruxelles

Pani Pascaline Descamps

Tel.: (32-2) 206 46 89

Faks: (32-2) 206 57 46

e-mail: pascaline.descamps@mineco.fgov.be

paolo.caruso@mineco.fgov.be

e-mail ogólny: belnotif@mineco.fgov.be

Witryna internetowa: http://www.mineco.fgov.be

REPUBLIKA CZESKA

Czech Office for Standards, Metrology and Testing

Gorazdova 24

P.O. BOX 49

CZ-128 01 Praha 2

Pani Helena Fofonková

Tel.: (420) 224 907 125

Faks: (420) 224 907 122

e-mail: fofonkova@unmz.cz

e-mail ogólny: eu9834@unmz.cz

Witryna internetowa: http://www.unmz.cz

DANIA

Erhvervs- og Boligstyrelsen

Dahlerups Pakhus

Langelinie Allé 17

DK-2100 Copenhagen Ø (or DK-2100 Copenhagen OE)

Tel.: (45) 35 46 66 89 (bezpośredni)

Faks: (45) 35 46 62 03

e-mail: Pani Birgitte Spühler Hansen – bsh@ebst.dk

Wspólna skrzynka pocztowa dla wiadomości dotyczących zawiadomień – noti@ebst.dk

Witryna internetowa: http://www.ebst.dk/Notifikationer

NIEMCY

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Referat XA2

Scharnhorststr. 34–37

D-10115 Berlin

Pani Christina Jäckel

Tel.: (49) 30 2014 6353

Faks: (49) 30 2014 5379

e-mail: infonorm@bmwa.bund.de

Witryna internetowa: http://www.bmwa.bund.de

ESTONIA

Ministry of Economic Affairs and Communications

Harju str. 11

EE-15072 Tallinn

Pan Margus Alver

Tel.: (372) 6 256 405

Faks: (372) 6 313 660

e-mail: margus.alver@mkm.ee

e-mail ogólny: el.teavitamine@mkm.ee

GRECJA

Ministry of Development

General Secretariat of Industry

Mesogeion 119

GR-101 92 ATHENS

Tel.: (30) 210 696 98 63

Faks: (30) 210 696 91 06

ELOT

Acharnon 313

GR-111 45 ATHENS

Tel.: (30) 210 212 03 01

Faks: (30) 210 228 62 19

e-mail: 83189in@elot.gr

Witryna internetowa: http://www.elot.gr

HISZPANIA

Ministerio de Asuntos Exteriores

Secretaría de Estado de Asuntos Europeos

Direccion General de Coordinacion del Mercado Interior y otras Políticas Comunitarias

Subdireccion General de Asuntos Industriales, Energéticos, de Transportes y Comunicaciones y de Medio Ambiente

C/Padilla, 46, Planta 2a, Despacho: 6218

E-28006 MADRID

Pan Angel Silván Torregrosa

Tel.: (34) 91 379 83 32

Pani Esther Pérez Peláez

Doradca Techniczny

e-mail: esther.perez@ue.mae.es

Tel.: (34) 91 379 84 64

Faks: (34) 91 379 84 01

e-mail: d83-189@ue.mae.es

FRANCJA

Délégation interministérielle aux normes

Direction générale de l'Industrie, des Technologies de l'information et des Postes (DiGITIP)

Service des politiques d'innovation et de compétitivité (SPIC)

Sous-direction de la normalisation, de la qualité et de la propriété industrielle (SQUALPI)

DiGITIP 5

12, rue Villiot

F-75572 Paris Cedex 12

Pani Suzanne Piau

Tel.: (33) 1 53 44 97 04

Faks: (33) 1 53 44 98 88

e-mail: suzanne.piau@industrie.gouv.fr

Pani Françoise Ouvrard

Tel.: (33) 1 53 44 97 05

Faks: (33) 1 53 44 98 88

e-mail: francoise.ouvrard@industrie.gouv.fr

IRLANDIA

NSAI

Glasnevin

Dublin 9

Ireland

Pan Tony Losty

Tel.: (353) 1 807 38 80

Faks: (353) 1 807 38 38

e-mail: tony.losty@nsai.ie

Witryna internetowa: http://www.nsai.ie

WŁOCHY

Ministero delle attività produttive

Dipartimento per le imprese

Direzione Generale per lo sviluppo produttivo e la competitività

Ufficio F1 - Ispettorato tecnico dell'industria

Via Molise 2

I-00187 Roma

Pan Vincenzo Correggia

Tel.: (39) 06 47 05 22 05

Faks: (39) 06 47 88 78 05

e-mail: vincenzo.correggia@minindustria.it

Pan Enrico Castiglioni

Tel.: (39) 06 47 05 26 69

Faks: (39) 06 47 88 77 48

e-mail: enrico.castiglioni@minindustria.it

e-mail: ispettoratotecnico@minindustria.flexmail.it

Witryna internetowa: http://www.minindustria.it

CYPR

Cyprus Organization for the Promotion of Quality

Ministry of Commerce, Industry and Tourism

13, A. Araouzou street

CY-1421 Nicosia

Tel.: (357) 22 409313 lub (357) 22 375053

Faks: (357) 22 754103

Pan Antonis Ioannou

Tel.: (357) 22 409409

Faks: (357) 22 754103

e-mail: aioannou@cys.mcit.gov.cy

Pani Thea Andreou

Tel.: (357) 22 409 404

Faks: (357) 22 754 103

e-mail: tandreou@cys.mcit.gov.cy

e-mail ogólny: dir9834@cys.mcit.gov.cy

Witryna internetowa: http://www.cys.mcit.gov.cy

ŁOTWA

Division of the Commercial Normative, SOLVIT and Notification

Internal Market Department of the

Ministry of Economics of the Republic of Latvia

55, Brvibas str.

Riga

LV-1519

Pani Agra Ločmele

Senior Officer of the Division of the Commercial Normative, SOLVIT and Notification

e-mail: agra.locmele@em.gov.lv

Tel.: (371) 7031236

Faks: (371) 7280882

e-mail: notification@em.gov.lv

LITWA

Lithuanian Standards Board

T. Kosciuskos g. 30

LT-01100 Vilnius

Pani Daiva Lesickiene

Tel.: (370) 5 2709347

Faks: (370) 5 2709367

e-mail: dir9834@lsd.lt

Witryna internetowa: http://www.lsd.lt

LUKSEMBURG

SEE - Service de l'Energie de l'Etat

34, avenue de la Porte-Neuve

B.P. 10

L-2010 Luxembourg

Pan J.P. Hoffmann

Tel.: (352) 46 97 46 1

Faks: (352) 22 25 24

e-mail: see.direction@eg.etat.lu

Witryna internetowa: http://www.see.lu

WĘGRY

Hungarian Notification Centre –

Ministry of Economy and Transport

Budapest

Honvéd u. 13-15.

H-1055

Pan Zsolt Fazekas

e-mail: fazekaszs@gkm.hu

Tel.: (36) 1 374 2873

Faks: (36) 1 473 1622

e-mail: notification@gkm.hu

Witryna internetowa: http://www.gkm.hu/dokk/main/gkm

MALTA

Malta Standards Authority

Level 2

Evans Building

Merchants Street

VLT 03

MT-Valletta

Tel.: (356) 2124 2420

Faks: (356) 2124 2406

Pani Lorna Cachia

e-mail: lorna.cachia@msa.org.mt

e-mail ogólny: notification@msa.org.mt

Witryna internetowa: http://www.msa.org.mt

HOLANDIA

Ministerie van Financiën

Belastingsdienst/Douane Noord

Team bijzondere klantbehandeling

Centrale Dienst voor In-en uitvoer

Engelse Kamp 2

Postbus 30003

9700 RD Groningen

Nederland

Pan Ebel van der Heide

Tel.: (31) 50 5 23 21 34

Pani Hennie Boekema

Tel.: (31) 50 5 23 21 35

Pani Tineke Elzer

Tel.: (31) 50 5 23 21 33

Faks: (31) 50 5 23 21 59

e-mail ogólny:

Enquiry.Point@tiscali-business.nl

Enquiry.Point2@tiscali-business.nl

AUSTRIA

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Abteilung C2/1

Stubenring 1

A-1010 Wien

Pani Brigitte Wikgolm

Tel.: (43) 1 711 00 58 96

Faks: (43) 1 715 96 51 lub (43) 1 712 06 80

e-mail: not9834@bmwa.gv.at

Witryna internetowa: http://www.bmwa.gv.at

POLSKA

Ministerstwo Gospodarki i Pracy

Departament Stosunków Europejskich i Wielostronnych

Plac Trzech Krzyży 3/5

PL-00-507 Warszawa

Pani Barbara Nieciak

Tel.: (48-22) 693 54 07

Faks: (48-22) 693 40 28

e-mail: barnie@mg.gov.pl

Pani Agata Gągor

Tel.: (48-22) 693 56 90

e-mail ogólny: notyfikacja@mg.gov.pl

PORTUGALIA

Instituto Portugês da Qualidade

Rua Antonio Gião, 2

P-2829-513 Caparica

Pani Cândida Pires

Tel.: (351) 21 294 82 36 lub 81 00

Faks: (351) 21 294 82 23

e-mail: c.pires@mail.ipq.pt

e-mail ogólny: not9834@mail.ipq.pt

Witryna internetowa: http://www.ipq.pt

SŁOWENIA

SIST – Slovenian Institute for Standardization

Contact point for 98/34/EC and WTO-TBT Enquiry Point

Šmartinska 140

SLO-1000 Ljubljana

Tel.: (386) 1 478 3041

Faks: (386) 1 478 3098

e-mail: contact@sist.si

Pani Vesna Stražišar

SŁOWACJA

Pani Kvetoslava Steinlova

Director of the Department of European Integration,

Office of Standards, Metrology and Testing of the Slovak Republic

Stefanovicova 3

SK-814 39 Bratislava

Tel.: (421) 2 5249 3521

Faks: (421) 2 5249 1050

e-mail: steinlova@normoff.gov.sk

FINLANDIA

Kauppa-ja teollisuusministeriö

(Ministerstwo Handlu i Przemysłu)

Adres dla odwiedzających:

Aleksanterinkatu 4

FIN-00171 Helsinki

oraz

Katakatu 3

FIN-00120 Helsinki

Adres pocztowy:

PO Box 32

FIN-00023 Government

Pan Henri Backman

Tel.: (358) 9 1606 36 27

Faks: (358) 9 1606 46 22

e-mail: henri.backman@ktm.fi

Pani Katri Amper

e-mail ogólny: maaraykset.tekniset@ktm.fi

Witryna internetowa: http://www.ktm.fi

SZWECJA

Kommerskollegium

(Krajowy Urząd Handlu)

Box 6803

Drottninggatan 89

S-113 86 Stockholm

Pani Kerstin Carlsson

Tel.: (46) 86 90 48 82 lub (46) 86 90 48 00

Faks: (46) 8 690 48 40 lub (46) 83 06 759

e-mail: kerstin.carlsson@kommers.se

e-mail ogólny: 9834@kommers.se

Witryna internetowa: http://www.kommers.se

WIELKA BRYTANIA

Department of Trade and Industry

Standards and Technical Regulations Directorate 2

151 Buckingham Palace Road

London SW1 W 9SS

United Kingdom

Pan Philip Plumb

Tel.: (44) 2072151488

Faks: (44) 2072151529

e-mail: philip.plumb@dti.gsi.gov.uk

e-mail ogólny: 9834@dti.gsi.gov.uk

Witryna internetowa: http://www.dti.gov.uk/strd

EFTA - ESA

EFTA Surveillance Authority

Rue Belliard 35

B-1040 Bruxelles

Pani Adinda Batsleer

Tel.: (32-2) 286 18 61

Faks: (32-2) 286 18 00

e-mail: aba@eftasurv.int

Pani Tuija Ristiluoma

Tel.: (32-2) 286 18 71

Faks: (32-2) 286 18 00

e-mail: tri@eftasurv.int

e-mail ogólny: DRAFTTECHREGESA@eftasurv.int

Witryna internetowa: http://www.eftasurv.int

EFTA

Goods Unit

EFTA Secretariat

Rue de Treves 74

B-1040 Bruxelles

Pani Kathleen Byrne

Tel.: (32-2) 286 17 34

Faks: (32-2) 286 17 42

e-mail: kathleen.byrne@efta.int

e-mail ogólny: DRAFTTECHREGEFTA@efta.int

Witryna internetowa: http://www.efta.int

TURCJA

Undersecretariat of Foreign Trade

General Directorate of Standardisation for Foreign Trade

Inönü Bulvari no 36

06510

Emek - Ankara

Pan Saadettin Doğan

Tel.: (90) 312 212 58 99

(90) 312 204 81 02

Faks: (90) 312 212 87 68

e-mail: dtsabbil@dtm.gov.tr

Witryna internetowa: http://www.dtm.gov.tr


(1)  Rok — numer identyfikacyjny — Państwo Członkowskie nadsyłające.

(2)  Okres, w którym projekt nie może zostać przyjęty.

(3)  Okres status quo nie ma zastosowania, ponieważ Komisja przyjmuje uzasadnienie pilnego przyjęcia podane przez Państwo Członkowskie dokonujące notyfikacji.

(4)  Okres status quo nie ma zastosowania, ponieważ przepisy dotyczą specyfikacji technicznych lub innych wymagań bądź przepisów dotyczących usług, związanych z przepisami podatkowymi lub finansowymi, zgodnie z art. 1 ust. 11 akapitem drugim tiret trzecie dyrektywy 98/34/WE.

(5)  Procedura informacyjna zakończona.


25.5.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 126/8


Uprzednie zgłoszenie koncentracji

(Sprawa nr COMP/M.3814 — RR Donnelley/Astron)

Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(2005/C 126/03)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

1.

W dniu 10 maja 2005 r., do Komisji wpłynęło zgłoszenie planowanej koncentracji, dokonane na podstawie art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1), zgodnie z którym przedsiębiorstwo RRD Inks Limited („RRD Inks”, UK) kontrolowane przez RR Donnelley & Sons Company („RRD”, US) nabywa kontrolę nad całością przedsiębiorstwa Astron Group Limited („Astron”, UK) w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) wymienionego rozporządzenia w drodze zakupu akcji.

2.

Dziedziny działalności gospodarczej zainteresowanych przedsiębiorstw są następujące:

przedsiębiorstwo RR Donnelley: międzynarodowe usługi drukarskie, druk m.in. gazet, magazynów, katalogów, przewodników i książek w Europie;

przedsiębiorstwo Astron: outsourcing dotyczący przetwarzania dokumentów, przechowywanie dokumentów i informacji, czynności drukarskie.

3.

Po wstępnej analizie Komisja uznała, zastrzegając sobie jednocześnie prawo do ostatecznej decyzji w tej kwestii, iż zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres zastosowania rozporządzenia (WE) nr 139/2004. Należy zauważyć, iż zgodnie z obwieszczeniem Komisji w sprawie procedury uproszczonej stosowanej do niektórych koncentracji w rozumieniu rozporządzenia Rady (WE) 139/2004 (2), sprawa ta kwalifikuje się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym obwieszczeniu.

4.

Komisja zaprasza zainteresowane strony trzecie do przedłożenia jej ewentualnych uwag o planowanej koncentracji.

Spostrzeżenia te muszą dotrzeć do Komisji nie później niż w ciągu 10 dni od daty niniejszej publikacji. Mogą one zostać nadesłane Komisji za pomocą faksu (na nr (32-2) 296 43 01 lub 296 72 44) lub listownie, z zaznaczonym numerem referencyjnym: COMP/M.3814 — RR Donnelley/Astron, na adres:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  Dz.U. L 24 z 29.1.2004, str. 1.

(2)  Dz.U. C 56 z 5.3.2005, str. 32.


25.5.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 126/9


Uprzednie zgłoszenie koncentracji

(Sprawa nr COMP/M.3797 — CGE/AMGA/SMAT/SAP)

Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(2005/C 126/04)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

1.

W dniu 17 maja 2005 r., do Komisji wpłynęło zgłoszenie planowanej koncentracji, dokonane na podstawie art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1), zgodnie z którym przedsiębiorstwo Compagnie Générale des Eaux („CGE” Francja) należące do grupy Veolia Environment („VE”, Francja) nabywa wspólną kontrolę nad przedsiębiorstwem Societa' Azionaria per la Condotta di Acque potabili S.p.A (SAP, Włochy), obecnie wspólnie kontrolowanym przez Azienda Mediterranea Gas e Acqua S.p.A („AMGA”, Włochy) oraz Societa' Metropolitana Acque Torino S.p.A. („SMAT”, Włochy), w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) wymienionego rozporządzenia w drodze publicznej oferty przejęcia ogłoszonej dnia 4 maja 2005 r.

2.

Dziedziny działalności gospodarczej zainteresowanych przedsiębiorstw są następujące:

przedsiębiorstwo AMGA: świadczenie usług wodociągowych tworzących tak zwany „zintegrowany cykl wodny”, produkcja i sprzedaż energii elektrycznej, zarządzanie siecią dystrybucji gazu oraz telekomunikacja. AMGA jest aktywna tylko we Włoszech.;

przedsiębiorstwo SMAT: świadczenie usług wodociągowych tworzących tak zwany „zintegrowany cykl wodny”we Włoszech.;

przedsiębiorstwo CGE: sektor wodociągowy, usługi w sektorze energetycznym, zarządzanie procesem przetwarzania i recyklingu odpadów, usługi transportu pasażerskiego;

przedsiębiorstwo SAP: świadczenie usług wodociągowych tworzących tak zwany „zintegrowany cykl wodny”we Włoszech.

3.

Po wstępnej analizie Komisja uznała, zastrzegając sobie jednocześnie prawo do ostatecznej decyzji w tej kwestii, iż zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres zastosowania rozporządzenia (WE) nr 139/2004. Należy zauważyć, iż zgodnie z obwieszczeniem Komisji w sprawie procedury uproszczonej stosowanej do niektórych koncentracji w rozumieniu rozporządzenia Rady (WE) 139/2004 (2), sprawa ta kwalifikuje się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym obwieszczeniu.

4.

Komisja zaprasza zainteresowane strony trzecie do przedłożenia jej ewentualnych uwag o planowanej koncentracji.

Spostrzeżenia te muszą dotrzeć do Komisji nie później niż w ciągu 10 dni od daty niniejszej publikacji. Mogą one zostać nadesłane Komisji za pomocą faksu (na nr (32-2) 296 43 01 lub 296 72 44) lub listownie, z zaznaczonym numerem referencyjnym: COMP/M.3797 — CGE/AMGA/SMAT/SAP, na adres:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  Dz.U. L 24 z 29.1.2004, str. 1.

(2)  Dz.U. C 56 z 5.3.2005, str. 32.


25.5.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 126/10


Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE

Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu

(2005/C 126/05)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

Data przyjęcia decyzji:

Państwo Członkowskie: Francja

Numer pomocy: E 46/2001

Tytuł: Zwolnienie z podatku od umów ubezpieczenia zdrowotnego

Cel: pomoc o charakterze socjalnym

Podstawa prawna: article 995-15o du code général des impôts

Czas trwania: nieograniczony

Autentyczny(e) tekst(y) decyzji, po usunięciu wszelkich informacji poufnych, znajduje(ą) się na stronie:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Data przyjęcia decyzji:

Państwo Członkowskie: Finlandia

Nr pomocy: N 70/2004

Tytuł: Zwolnienie z zapłaty podatku od zatrzymanych dochodów oraz wyrównanie za składki z tytułu zabezpieczeń społecznych dla marynarzy w transporcie morskim

Cel: Zabezpieczenie zatrudnienia marynarzy z EOG na pokładach fińskich statków pasażerskich oraz wspieranie wiedzy i umiejętności z zakresu żeglugi morskiej we Wspólnocie

Podstawa prawna: Laki n:o 542/2004, 24. kesäkuuta 2004, ja laki n:o 62/2004, 9. heinäkuuta 2004

Budżet: około 50 mln EUR rocznie

Czas trwania: 5 lat (2005-2009)

Autentyczny(e) tekst(y) decyzji, po usunięciu wszelkich informacji poufnych, znajduje(ą) się na stronie:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Data przyjęcia decyzji:

Państwo Członkowskie: Austria

Nr pomocy: N 140/2004

Tytuł: Program pomocy dla transportu kombinowanego: drogowego, kolejowego i wodnego

Cel: Rozwój transportu kombinowanego w celu przeniesienia części transportu towarowego z transportu drogowego na inne formy transportu. Planowane środki przyczynią się do osiągnięcia celów z Kioto na poziomie krajowym i UE.

Podstawa prawna: Allgemeine Rahmenrichtlinien für die Gewährung von Förderungen aus Bundesmitteln; 51. Verordnung des Bundesministers für Finanzen, Jahrgang 2004

Budżet: 18 mln EUR

Czas trwania: 2003-2008

Autentyczny(e) tekst(y) decyzji, po usunięciu wszelkich informacji poufnych, znajduje(ą) się na stronie:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Data przyjęcia decyzji: 26.7.2000 r.

Państwo Członkowskie: Belgia

Nr pomocy: N 142/00

Tytuł: Pomoc dla floty handlowej, na rzecz działań pogłębiania i holowania

Cel: Poprzez zwolnienie z podatku od płac (fr. précompte professionnel), władze belgijskie zamierzają wspierać rozwój floty handlowej, działania pogłębiania i holowania na morzu oraz walczyć z konkurencją spoza Unii Europejskiej.

Podstawa prawna: Loi du 24 décembre 1999/Wet van 24 december 1999

Budżet: Pomoc dla floty handlowej i dla działań pogłębiania: 151 milionów franków belgijskich (3,7 mln EUR) na rok

Pomoc dla działalności holowniczej: 120 milionów franków belgijskich (3 mln EUR) na rok

Intensywność lub kwota pomocy: Zwolnienie z précompte professionnel marynarzy objętych podatkiem dochodowym w Belgii, pracujących pokładach statków posiadających odpowiednie zezwolenie (fr. lettre de mer) i pływających pod banderą jednego z Państw Członkowskich.

Czas trwania: Nieokreślony

Autentyczny(e) tekst(y) decyzji, po usunięciu wszelkich informacji poufnych, znajduje(ą) się na stronie:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Data przyjęcia decyzji:

Państwo Członkowskie: Zjednoczone Królestwo — Szkocja

Nr pomocy: N 307/2004

Tytuł: Infrastruktura szerokopasmowa na terenie Szkocji — obszary wiejskie i odległe

Cel: Wsparcie w zakresie udostępnienia tanich, szerokopasmowych usług telekomunikacyjnych na wiejskich i odległych obszarach Szkocji (sektor telekomunikacyjny).

Podstawa prawna: Section 53 of the Scotland Act 1998

Budżet: interwencja ze strony państwa, o wartości 12-17 mln GBP

Intensywność lub kwota pomocy: nieznane. Zastosowanie ma mechanizm spłat.

Czas trwania: 3 do 5 lat

Inne informacje: Wybrani usługodawcy zobowiązani będą do zapewnienia swobodnego i niedyskryminującego dostępu usługodawcom zewnętrznym.

Autentyczny(e) tekst(y) decyzji, po usunięciu wszelkich informacji poufnych, znajduje(ą) się na stronie:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Data przyjęcia decyzji:

Państwo Członkowskie: Francja

Nr pomocy: N 421/2003

Tytuł: Pomoc dla francuskiego przemysłu węglowego w celu pokrycia kosztów zamknięcia w roku 2003

Cel: pokrycie kosztów zakończenia działalności polegającej na wydobyciu węgla kamiennego we Francji z uwzględnieniem skutków społecznych i regionalnych

Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady (WE) nr 1407/2002 z dnia 23 lipca 2002 r. w sprawie pomocy państwa dla przemysłu węglowego

Budżet: 916,4 mln EUR

Czas trwania: 2003

Autentyczny(e) tekst(y) decyzji, po usunięciu wszelkich informacji poufnych, znajduje(ą) się na stronie:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Data przyjęcia decyzji:

Państwo Członkowskie: Belgia

Numer pomocy: N 496/04

Tytuł: Wsparcie produkcji kinematrograficznej i audiowizualnej przez Wspólnotę flamandzką w Belgii — Vlaams Audiovisueel Fonds vzw

Cel: Kinomatografia

Podstawa prawna: Decreet van 13 april 1999 houdende machtiging van de Vlaamse Regering om toe te treden tot en om mee te werken aan de oprichting van de vzw Vlaams Audiovisueel Fonds.

Budżet: 12 000 000 EUR + 500 000 EUR na 2004 r.

Maksymalna intensywność pomocy: zmienna, zawsze niższa niż 50 %

Czas trwania: do końca 2005 r.

Autentyczny(e) tekst(y) decyzji, po usunięciu wszelkich informacji poufnych, znajduje(ą) się na stronie:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Data przyjęcia decyzji:

Państwo Członkowskie: Francja

Nr programu pomocowego: N 593/2000

Tytuł: Zwrot „części morskiej” (fr. part maritime) podatku przemysłowego płaconej przez armatorów (podatek krajowy)

Cel: wrot na rzecz armatorów prowadzących działalność handlową „części morskiej” podatku przemysłowego ma na celu zwiększenie konkurencyjności armatorów francuskich w stosunku do konkurentów spoza Unii Europejskiej.

Podstawa prawna: Circulaire ministérielle du 8 mars 1990, reconduite par les circulaires des 25 octobre 1995 et 19 janvier 1999.

Budżet: a 2001 r. — 100 000 000 franków francuskich (15,2 mln EUR); a począwszy od 2003 r. — 92 000 000 franków francuskich (14,02 mln EUR).

Intensywność lub wysokość pomocy: 100 % „części morskiej” podatku przemysłowego uregulowanej przez każde z przedsiębiorstw–beneficjentów pomocy w poprzednim roku podatkowym.

Czas trwania: ieograniczony

Autentyczny(e) tekst(y) decyzji, po usunięciu wszelkich informacji poufnych, znajduje(ą) się na stronie:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Data przyjęcia decyzji:

Państwo Członkowskie: Niemcy

Nr pomoc: N 644i/2002

Tytuł: Rozwój miejskiej infrastruktury gospodarczej zgodnie z częścią II, sekcją 7 Planu ramowego w ramach wspólnego programu rządu federalnego i Landu w celu poprawy regionalnej struktury gospodarczej:

Cel: Poprawa regionalnej infrastruktury portów lotniczych w celu stworzenie odpowiednich warunków dla działalności gospodarczej i inwestycji przemysłowych.

Podstawa prawna: Gemeinschaftsaufgabe (GA) „Verbesserung der regionalen Wirftschaftsstruktur” vom 6 Oktober 1969 in Verbindung mit den einschlägigen Bestimmungen von Teil II Nummer 7 des jeweils geltenden Rahmenplans der GA.

Budżet: Całkowita kwota pomocy w ramach programu wyniesie w przybliżeniu 5 mld EUR, z czego tylko część jest przeznaczona na omawiany środek (szacowana kwota to 10 mln EUR rocznie).

Czas trwania: 2004—2006

Inne informacje: Typ pomocy: Dotacje kapitałowe

Autentyczny(e) tekst(y) decyzji, po usunięciu wszelkich informacji poufnych, znajduje(ą) się na stronie:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Data przyjęcia decyzji:

Państwo Członkowskie: Francja

Nr pomocy: N 766/2000

Tytuł: Zwrot składek z tytułu zabezpieczeń społecznych płaconych obowiązkowo przez przedsiębiorstwa żeglugi

Cel: Wspieranie konkurencyjności francuskiej żeglugi względem konkurencji spoza Unii Europejskiej

Podstawa prawna: Circulaire ministérielle du 31 mars 1999

Budżet: 215 mln FRF (32,7 mln EUR) rocznie

Intensywność lub kwota pomocy: zmienna, może dochodzić do 100 % składek wpłaconych przez przedsiębiorstwo w roku poprzednim.

Czas trwania: nieograniczony

Autentyczny(e) tekst(y) decyzji, po usunięciu wszelkich informacji poufnych, znajduje(ą) się na stronie:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/


25.5.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 126/13


Uprzednie zgłoszenie koncentracji

(Sprawa nr COMP/M.3815 — 3i Group/Carema)

Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(2005/C 126/06)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

1.

W dniu 17 maja 2005 r., do Komisji wpłynęło zgłoszenie planowanej koncentracji, dokonane na podstawie art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1), zgodnie z którym przedsiębiorstwo 3i Group plc („3iGroup”, Zjednoczone Królestwo) nabywa kontrolę nad całością przedsiębiorstwa Carema Vard och Omsorg AB („Carem”, Szwecja) w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) wymienionego rozporządzenia w drodze zakupu akcji.

2.

Dziedziny działalności gospodarczej zainteresowanych przedsiębiorstw są następujące:

przedsiębiorstwo 3i Group: inwestycje w kapitał wysokiego ryzyka;

przedsiębiorstwo Carema: usługi medyczne i lecznicze.

3.

Po wstępnej analizie Komisja uznała, zastrzegając sobie jednocześnie prawo do ostatecznej decyzji w tej kwestii, iż zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres zastosowania rozporządzenia (WE) nr 139/2004. Należy zauważyć, iż zgodnie z obwieszczeniem Komisji w sprawie procedury uproszczonej stosowanej do niektórych koncentracji w rozumieniu rozporządzenia Rady (WE) 139/2004 (2), sprawa ta kwalifikuje się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym obwieszczeniu.

4.

Komisja zaprasza zainteresowane strony trzecie do przedłożenia jej ewentualnych uwag o planowanej koncentracji.

Spostrzeżenia te muszą dotrzeć do Komisji nie później niż w ciągu 10 dni od daty niniejszej publikacji. Mogą one zostać nadesłane Komisji za pomocą faksu (na nr (32-2) 296 43 01 lub 296 72 44) lub listownie, z zaznaczonym numerem referencyjnym: COMP/M.3815 — 3i Group/Carema, na adres:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  Dz.U. L 24 z 29.1.2004, str. 1.

(2)  Dz.U. C 56 z 5.3.2005, str. 32.


25.5.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 126/14


Publikacja wniosku o rejestrację w znaczeniu art. 6 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 2081/92 w sprawie ochrony nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych

(2005/C 126/07)

Niniejsza publikacja daje prawo do wyrażenia sprzeciwu w znaczeniu art. 7 i art. 12d wymienionego rozporządzenia. Każdy sprzeciw wobec tego wniosku musi być wniesiony za pośrednictwem właściwych władz Państwa Członkowskiego, państwa będącego członkiem WTO lub państwa trzeciego zatwierdzonego, zgodnie z art. 12 trzecie tiret w terminie sześciu miesięcy od tej publikacji. Publikacja jest uzasadniona następującymi elementami, szczególnie punktem 4.6, w związku z którymi uważa się, że wniosek jest uzasadniony w znaczeniu rozporządzenia (EWG) nr 2081/92.

ZESTAWIENIE STANDARDOWE

ROZPORZĄDZENIE RADY (EWG) nr 2081/92

„SALAME CREMONA”

Nr WE: IT/00265/27.12.2002

CNP ( ) COG ( X )

Niniejsze zestawienie jest podsumowaniem sporządzonym do celów informacyjnych. W celu uzyskania pełnych informacji zainteresowane strony, w szczególności omawiani producenci produktów o chronionym oznaczeniu geograficznym (COG) powinni zapoznać się z pełną wersją specyfikacji produktu udostępnianą na szczeblu krajowym lub przez właściwe służby Komisji Europejskiej (1).

1.   Właściwy organ Państwa Członkowskiego:

Nazwa:

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

Adres:

Via XX Settembre n. 20 — 00187 Roma

Telefon:

(06) 481 99 68

Faks:

(06) 42 01 31 26

E-mail:

qualita@politicheagricole.it

2.   Grupa składająca wniosek:

2.1

Nazwa:

Consorzio tutela del Salame Cremona

2.2

Adres:

Piazza Zelioli Lanzini, 1 — 26100 Cremona

Telefon — faks:

(0372) 59 82 51

2.3

Skład:

Producenci/przetwórcy (X) Inny ( )

3.   Rodzaj produktu:

Klasa 1.2.: Przetwory mięsne

4.   Opis specyfikacji:

(podsumowanie warunków określonych w art. 4 ust. 2)

4.1   Nazwa: „Salame Cremona”

4.2   Opis: „Salame Cremona” jest konserwowaną i suszoną wędliną surową, arakteryzującą się następującymi cechami w momencie dopuszczenia do konsumpcji:

Cechy fizyko-morfologiczne

Waga w końcowym okresie dojrzewania wynosi nie mniej niż 500 gr

Średnica w trakcie produkcji wynosi nie mniej niż 65 mm

Długość w trakcie produkcji wynosi nie mniej niż 150 mm

Cechy chemiczne i fizyko-chemiczne

Cechy mikrobiologiczne

Jednostki tworzące kolonię bakterii mezofilnych: > 1 × 107 na gram, z przewagą bakterii typu lactobacillus i coccus.

Cechy organoleptyczne

Wygląd zewnętrzny: kształt cylindryczny, miejscami nieregularny.

Konsystencja: produkt powinien mieć konsystencję zwartą i miękką.

Wygląd podczas krojenia: plaster ma kształt zwarty i jednolity charakteryzujący się typowym połączeniem kawałków mięśni i tłuszczu na jego brzegu (tzw. wygląd „smelmato”). Brak widocznych chrząstek.

Kolor: intensywny czerwony.

Zapach: typowy zapach przypraw.

4.3   Obszar geograficzny: Obszar, na którym produkowana jest kiełbasa „Salame Cremona” obejmuje następujące regiony: Lombardię, Emilię Romagnę, Piemont i Veneto.

4.4   Dowód pochodzenia: Główne dokumenty historyczne, które w jasny i precyzyjny sposób potwierdzają pochodzenie produktu i jego związku z określonym terenem sięgają 1231 r. Dokumenty zachowane w Archiwach Państwowych w Cremonie potwierdzają handel trzodą chlewną i produktami mięsnymi prowadzony na tym terenie i na terenie innych państw sąsiadujących z nim. Dokumenty pochodzące z okresu Odrodzenia zawarte są w „Litterarum” i „Fragmentorum” wspomnianych archiwów i z całą pewnością są świadectwem istnienia a przede wszystkim znaczenia tej wędliny na obszarze produkcji określonym w specyfikacji. Z relacji z wizyty biskupa Cesare Speciano (1599-1606) w klasztorach żeńskich na tym terenie, w części dotyczącej życia codziennego, wynika, iż podczas tzw. dni tłustego jadła dostarczano również określone ilości tej kiełbasy.

Do dziś jeszcze „Salame Cremona” ma duże znaczenie na głównych targach rolno-spożywczych organizowanych w Lombardii i dolinie Padu. Odniesienia społeczno-ekonomiczne są świadectwem istnienia wielu producentów wyspecjalizowanych w przetwórstwie mięsa wieprzowego, którzy rozpoczęli działalność produkcyjną na obszarze niziny Padańskiej ze względu na doskonałe wzajemne uzupełnianie się ich działalności z produkcją mleka i serów oraz zbóż (w szczególności kukurydzy).

4.5   Proces produkcji: Proces produkcji można w skrócie przedstawić następująco: surowiec wykorzystywany do wytwarzania produktów COG powinien być pozyskany z mięsa świń hodowanych i ubijanych w następujących regionach: Friuli Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, Piemont, Emilia Romagna, Umbria, Toskania, Marche, Abruzja, Lacjum i Molise. Do produkcji można wykorzystywać również mięso świń tradycyjnych ras Large White Italiana i Landrace Italiana, udoskonalone dzięki wpisaniu ich do „Libro Genealogico Italiano” (włoska księga rodowodowa), świnie pochodzące od macior wymienionych ras; świnie pochodzące od macior rasy włoskiej Duroc, udoskonalone dzięki wpisaniu ich do „Libro Genealogico Italiano”; świnie pochodzące od macior innych ras lub macior hybryd pod warunkiem, że pochodzą z programu selekcji lub schematów krzyżowania zgodnych z celami określonymi w „Libro Genealogico Italiano” w odniesieniu do produkcji tuczników słoninowych.

Ubój zwierząt odbywa się w okresie między dziewiątym a piętnastym miesiącem po urodzeniu. Średnia waga świń przeznaczonych do uboju wynosi między 144 a 176 kg.

Mięso wieprzowe przeznaczone do produkcji kiełbasy otrzymywane jest z tkanki mięśniowej tusz, mięśni poprzecznie prążkowanych oraz tłuszczu.

Składniki: sól, zioła, pieprz ziarnisty lub w kawałkach, czosnek miażdżony i wkładany do mięsa.

Inne dopuszczalne składniki: wino białe lub czerwone niemusujące, cukier i/lub dekstroza i/lub fruktoza i/lub laktoza, kultury bakterii wywołujące proces fermentacji, azotan sodu i/lub azotan potasu, azotyn sodu i/lub azotyn potasu, kwas askorbinowy i jego sól sodowa.

Zabronione jest używanie mięs oddzielanych mechanicznie.

Przygotowanie: mięśnie poprzecznie prążkowane i tłuszcz są delikatnie oddzielane od większych kawałków tkanki łącznej i tłuszczu miękkiego, węzłów chłonnych i nerwów. Rozdrabnianie odbywa się w rozdrabniaczu mięsa wyposażonym w otwory o średnicy 6mm. Temperatura mięsa podczas rozdrabniania powinna być wyższa niż 0 °C. Solenie odbywa się podczas rozdrabniania. Po zakończeniu tej czynności pozostałe składniki i aromaty mieszane są z masą. Mieszanie odbywa się w maszynach próżniowych lub maszynach o ciśnieniu atmosferycznym przez dłuższy okres czasu. „Salame Cremona” jest szprycowana do naturalnych jelit wieprzowych, wiankowych (wołowych), końskich lub baranich o minimalnej średnicy początkowej 65 mm. Związanie odbywa się ręcznie lub mechanicznie przy użyciu sznurka. Składowanie w chłodni dozwolone jest maksymalnie przez jeden dzień w temperaturze od 2 do 10 °C. Suszenie odbywa się na ciepło w temperaturze od 15 do 25 °C.

Dojrzewanie odbywa się w pomieszczeniach zapewniających w wystarczającym stopniu wymianę powietrza w temperaturze od 11 do 16 °C w okresie nie krótszym niż 5 tygodni. Okres dojrzewania zależny jest od średnicy początkowej jelita.

Produkt COG jest wprowadzany na rynek w porcjach jednostkowych, pakowany próżniowo lub pod ciśnieniem kontrolowanym, w całości, w kawałkach lub plastrach.

Producenci COG „Salame Cremona” są zobowiązani do ściśłego przestrzegania specyfikacji przedstawionej Komisji Europejskiej.

Procesy produkcji, pakowania i krojenia powinny być wykonywane pod nadzorem organów kontrolnych określonych w art. 7 specyfikacji, wyłącznie na obszarze produkcji wskazanym w art. 3 specyfikacji w celu zapewnienia kontroli i odtworzenia historii produktu oraz zachowania cech jakościowych produktu.

4.6   Związek: rodukcja kiełbasy jest ściśle związana z obecnością hodowli świń na tym obszarze, która sięga okresu rzymskiego. Produkt „Salame Cremona” ma także ścisły i utrwalony związek ze środowiskiem wynikajacy z sukcesywnego wprowadzania hodowli świń w związku z produkcją serów i uprawą kukurydzy.

Klimat cechujący się pochmurną pogodą i słabymi wiatrami jest wyjątkowo korzystny dla doskonałego współdziałania między hodowlą bydła mlecznego i hodowlą świń oraz uprawą zbóż i sprawia, że produkty takie jak kiełbasa uzyskują podczas dojrzewania charakterystyczną miękkość, konsystencję i zapach odróżniające je od innych produktów. Obszar produkcji „Salame Cremona” posiadający cechy typowe dla obszarów o glebach aluwialnych jest od wieków wykorzystywany do hodowli świń w ramach tzw. „systemu rodzinnego”, który następnie przekształcił się w rzemiosło. Wszystkie obszary, na których produkowany jest omawiany produkt charakteryzują się pochmurnymi i bezwietrznymi warunkami klimatycznymi (wysoki poziom wilgotności i mało wiatrów) doskonałymi dla dojrzewania produktu przygotowywanego jak kiełbasa „Salame Cremona”. Krajobraz obszaru produkcji jest bardzo jednolity, przynajmniej w części niziny Padańskiej: nizina z licznymi rzekami i kanałami, uprawami roślin, w szczególności łąki i uprawy kukurydzy.

Na terenie całego obszaru produkcji klimat charakteryzuje się dość surowym okresem jesiennym i zimowym o dużej wilgotoności i mglistości, łagodną i deszczową wiosną, podczas gdy lato wyróżnia się dość wysokimi temperaturami, częstymi długotrwałymi i intensywnymi opadami deszczu. Hodowla świń na obszarze niziny Padańskiej i sąsiadujących dolin zawsze była doskonałym sposobem na najlepsze wykorzystanie dostępnych ilości kukurydzy i odpadów przetwórstwa mlecznego.

Obszar produkcji okazuje się być od zawsze doskonałym zarówno w zakresie dostępności surowców (kukurydza i serwatka) jak i produkowania i konserwowania mięs wieprzowych, w szczególności „Salame Cremona”, które wymagają klimatu charakteryzującego się dużą wilgotnością i słabymi wiatrami nadając produktom szczególnych cech jakościowych.

Wszystkie te czynniki same w sobie nie pozwoliłyby „Salame Cremona” osiągnąć takich cech jakościowych bez udziału człowieka, dzięki któremu z czasem zastosowane zostały techniki produkcji i dojrzewania tej charakterystycznej kiełbasy.

Do dziś jeszcze „Salame Cremona” produkowana jest zgodnie z tradycyjnymi procesami przy zastosowaniu nowoczesnych procesów technologicznych w produkcji.

Czynnik klimatyczny i udział człowieka charakteryzujący się szczególnymi umiejętnościami technologicznymi producentów wyspecjalizowanych w produkcji „Salame Cremona” są do dziś podstawowymi i niezastąpionymi elementami nadającymi produktom szczególnego charakteru i renomy.

Istotnie „Salame Cremona” cieszyła się i w dalszym ciągu cieszy się dużą sławą, o czym świadczy jej tradycyjna już obecność na targach rolno-spożywczych organizowanych w dolinie Padu, a także jej znacząca pozycja na głównych rynkach krajowych i zagranicznych.

Fakt ten potwierdzony jest również obecnością „Salame Cremona” w wykazach głównych producentów produktów rolno-spożywczych z włoską nazwą pochodzenia, a także dwustronnych porozumieniach w zakresie ochrony PGI zawartymi między Włochami a innymi krajami europejskimi w latach 1950-1970 (Niemcy, Francja, Austria, Hiszpania).

4.7   Organ kontrolny:

Nazwa:

Istituto Parma Qualità — I.P.Q.

Adres:

Via Roma, 82/c — 43013 Langhirano (PR)

4.8   Etykietowanie: na etykiecie powinny znajdować się następujące informacje, zapisane jasną, nieścieralną czcionką o większych wymiarach niż pozostałe informacje: „Salame Cremona” oraz „Indicazione Geografia Protetta” i/lub „IGP”. Ostatnia informacja powinna być przetłumaczona na język kraju, na którego rynek produkt jest wprowadzany.

Zabronione jest umieszczanie wszelkich innych informacji nieokreślonych jednoznacznie.

Dozwolone jest natomiast umieszczanie informacji odnoszących się do nazwisk, nazw firm lub znaków prywatnych pod warunkiem, że nie są one przekłamane lub nie wprowadzają konsumentów w błąd.

Na etykiecie powinien znajdować się również symbol Wspólnoty określony w art. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1276/98.

4.9   Krajowe wymogi ustawodawcze: —


(1)  Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Rolnictwa – Jednostka ds. Polityki dot. Jakości Produktów Rolnych, B-1049 Bruksela.


III Powiadomienia

Parlament Europejski

25.5.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 126/18


DECYZJA

(2005/C 126/08)

SEKRETARZ GENERALNY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Uwzględniając Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich i warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot ustanowione rozporządzeniem Rady (EWG, Euratom, EWWiS) nr 259/68, zmienione po raz ostatni rozporządzeniem Rady (WE, Euratom) nr 723/2004, a w szczególności artykuł 30 tego Regulaminu,

Uwzględniając decyzję Prezydium w sprawie powoływania jednostki upoważnionej do mianowania, z ostatnimi zmianami wprowadzonymi dnia 26 października 2004 r.,

Uwzględniając ogłoszenie o konkursie otwartym EUR/C/135,

Uwzględniając opinię Komisji Parytetowej wydaną w trakcie posiedzenia w dniu 13 kwietnia 2005 r.

PODEJMUJE NASTĘPUJĄCĄ DECYZJĘ

Artykuł

Okres obowiązywania listy rezerwowej konkursu otwartego nr EUR/C/135 zostaje przedłużony do dnia 31 grudnia 2005 r.

Luksemburg, 10.5.2005

Julian PRIESTLEY


Komisja

25.5.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 126/19


Zaproszenie do składania wniosków 2005 w dziedzinie współpracy wspólnotowej na rzecz przeciwdziałania przypadkowemu lub umyślnemu zanieczyszczeniu morza

(2005/C 126/09)

I.1.

Celem niniejszego zaproszenia do składania wniosków jest określenie działań, które mogą kwalifikować się do wsparcia finansowego ze strony Komisji Europejskiej, Dyrekcji Generalnej ds. Środowiska. Pomoc ta przyjęłaby formę współfinansowania.

I.2.

Dziedziny, których dotyczy zaproszenie, a także charakter i treść działań (jak również warunki przyznawania pomocy oraz formularze wniosków) podane są w dokumentacji związanej z zaproszeniem do składania wniosków. Dokumentacja ta znajduje się na stronie internetowej Europa:

http://europa.eu.int/comm/environment/funding/intro_en.htm

I.3.

Procedura składania oraz rozpatrywania wniosków:

Zaproszenie do składania wniosków jest otwarte do dnia 31.7.2005 r.

Procedura oceny wniosku i orientacyjny harmonogram są następujące:

odbiór, odnotowanie i potwierdzenie odbioru przez Komisję,

sprawdzanie przez służby Komisji,

opracowanie ostatecznej decyzji i powiadomienie wnioskodawcy o rezultacie.

Beneficjenci zostaną wybrani na podstawie kryteriów określonych w dokumentacji związanej z niniejszym zaproszeniem do składania wniosków i w ramach dostępnego budżetu.

Cała procedura jest ściśle poufna. W przypadku zatwierdzenia wniosku przez Komisję, zostanie zawarta umowa (opiewająca na kwotę w EUR) między Komisją, a stroną składającą wniosek.

Decyzja Komisji jest decyzją ostateczną.


25.5.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 126/20


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW — PROGRAM E-KSZTAŁCENIE — DG EAC/23/05

(2005/C 126/10)

1.   Zakres

Niniejsze zaproszenie do składania wniosków dotyczy trzech z czterech obszarów działań w ramach programu e-kształcenia:

(a)   Promowanie znajomości technologii cyfrowych

Określanie, ocena, składanie sprawozdań i rozpowszechnianie dobrych praktyk w promowaniu znajomości technologii cyfrowych. Obejmuje to zarówno kwestie pojęciowe, jak i praktyczne, od zrozumienia czym jest znajomość technologii cyfrowych do określenia działań zaradczych dla konkretnych grup docelowych, np. udostępnianie w trybie online i offline cyfrowych źródeł informacji dla osób, które nie mogą w łatwy sposób uzyskać dostępu do ICT lub promowanie znajomości technologii cyfrowych w kontekście kształcenia ustawicznego. Ponadto wnioski mogą obejmować realizację działań związanych z promowaniem znajomości technologii cyfrowych w oparciu o już określone wcześniej dobre praktyki.

Planowanie i realizacja działań podnoszących świadomość poprzez sieci europejskie działające w tej dziedzinie. Program ten będzie wspierać działania prowadzone przez sieci europejskie, zrzeszenia, władze publiczne, partnerstwa publiczno-prywatne itd., promując kontakty i wymianę dobrej praktyki pomiędzy nimi.

(b)   Europejskie wirtualne kampusy

Pierwszy priorytet ma związek z wymianą doświadczeń, dzieleniem się uprzednio wyciągniętymi wnioskami, określaniem, opracowywaniem i intensywnym rozpowszechnianiem dobrych praktyk, skupiając się na modelach i praktykach mających dużą wartość ogólną w celu efektywnego włączania ICT do systemów edukacyjnych i szkoleniowych oraz ponadnarodowych wirtualnych kampusów.

Drugi priorytet dotyczy wspierania europejskich projektów mobilności wirtualnej wykorzystujących (i rozszerzających) umowy o współpracy pomiędzy wyższymi uczelniami oraz sieci zinstytucjonalizowane, tematyczne lub inne, które odgrywają istotną rolę we włączaniu wirtualnych kampusów do głównego nurtu. Wnioski te powinny zawierać propozycje działań ułatwiających efektywną i zrównoważona realizację w oparciu o proces boloński i jego narzędzia operacyjne (ECTS, jakość itd.) oraz wspierających długotrwałe partnerstwa oparte na stosownych modelach organizacyjnych i ekonomicznych.

(c)   Działania przekrojowe

Wnioski składane w odpowiedzi na tę część zaproszenia będą proponować świadczenie zintegrowanych, spójnych i praktycznych usług dla uczestników procesu e-kształcenia, tj. nauczycieli, szkoleniowców, wychowawców i samych uczniów, związanych z korzystaniem z cyfrowej treści nauczania (treść e-kształcenia). Wnioski muszą uwzględniać usługi informacyjne albo usługi wspomagania procesu nauczania, bądź też zarówno:

usługi udzielania informacji dla użytkowników końcowych na temat praktycznych aspektów związanych z treścią e-kształcenia oraz wskazówek gdzie można znaleźć dalsze informacje, uzyskać poradę i wsparcie.

usługi wspomagania procesu nauczania dla użytkowników końcowych, związane z treścią e-kształcenia.

Czwarty obszar działania, czyli elektroniczne partnerstwo szkół (e-twinning) w Europie oraz promowanie szkolenia nauczycieli, będzie tematem odrębnych ograniczonych zaproszeń do składania wniosków.

2.   Warunki kwalifikowania się wnioskodawców

Instytucja koordynująca/promująca i inne organizacje muszą mieć osobowość prawną. Zarówno organizacja koordynująca/promująca, jak i organizacje partnerskie muszą mieć siedzibę w jednym z następujących państw: w jednym z 25 Państw Członkowskich UE, Islandii, Lichtensteinie, Norwegii lub Bułgarii.

Warunki i szczegółowe zasady uczestnictwa państw EOG i Bułgarii w programie są ustanowione zgodnie ze stosownymi zasadami instrumentów regulujących stosunki Wspólnoty z tymi państwami.

3.   Budżet i czas realizacji projektu

Tytuł

Budżet dostępny dla tego projektu

% finansowania całkowitych kosztów kwalifikowanych

Średni wkład finansowy Wspólnoty

Maksymalny wkład finansowy Wspólnoty

Znajomość technologii cyfrowych

1,3 mln EUR

Maksymalnie

80 %

170 000 EUR

300 000 EUR

Europejskie wirtualne kampusy

4,1 mln EUR

500 000 EUR

1 000 000 EUR

Działania międzysektorowe

1 mln EUR

250 000 EUR

500 000 EUR

Każdy projekt będzie realizowany w okresie od 12 do 24 miesięcy. Koszty będą uznawane za kwalifikowane do subwencjonowania przez Komisję dopiero począwszy od dnia 1 stycznia 2006 r.

Termin składania wniosków:

5.   Składanie wniosku

Pełną dokumentację szczegółowe informacje dotyczące niniejszego zaproszenia do składania wniosków można znaleźć pod następującym adresem internetowym:

http://europa.eu.int/comm/education/programmes/elearning/index_en.html