ISSN 1725-5228

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 24

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 48
29 stycznia 2005


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

I   Informacje

 

Rada

2005/C 024/1

Informacja dotycząca przedłużenia Umowy międzynarodowej w sprawie oliwy z oliwek i oliwek stołowych z 1986 r.

1

2005/C 024/2

Decyzja Rady z dnia 15 listopada 2004 r. dotycząca zastąpienia członków i zastępców członków zarządu Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy

2

 

Komisja

2005/C 024/3

Kursy walutowe euro

4

2005/C 024/4

Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE (Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu) ( 1 )

5

2005/C 024/5

Dokumenty KOM, inne niż wnioski legislacyjne przyjęte przez Komisję

6

2005/C 024/6

Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE (Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu) ( 1 )

7

 

II   Akty przygotowawcze

 

Komisja

2005/C 024/7

Wnioski legislacyjne przyjęte przez Komisję

8

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

 


I Informacje

Rada

29.1.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 24/1


Informacja dotycząca przedłużenia Umowy międzynarodowej w sprawie oliwy z oliwek i oliwek stołowych z 1986 r.

(2005/C 24/01)

Na swojej 91. sesji (Madryt, 29 listopada — 2 grudnia 2004 r.), Międzynarodowa Rada ds. Oliwy z Oliwek, na mocy postanowień Umowy międzynarodowej w sprawie oliwy z oliwek i oliwek stołowych (1986 r.) (1) zmienionej Protokołem z 1993 r. przedłużającym Umowę międzynarodową w sprawie oliwy z oliwek i oliwek stołowych (2), podjęła decyzję o przedłużeniu Umowy o dwanaście miesięcy do dnia 31 grudnia 2005 r.


(1)  Dz.U. L 214 z 4.8.1987, str. 1.

(2)  Dz.U. L 298 z 3.12.1993, str. 37.


29.1.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 24/2


DECYZJA RADY

z dnia 15 listopada 2004 r.

dotycząca zastąpienia członków i zastępców członków zarządu Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy

(2005/C 24/02)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2062/94 z dnia 18 lipca 1994 r. ustanawiające Europejską Agencję ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy (1), w szczególności jego art. 8,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

na mocy decyzji z 3 czerwca 2002 r. (2) i z 29 kwietnia 2004 r. (3), Rada mianowała członków oraz zastępców członków zarządu Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy na okres do 2 czerwca 2005 r.,

(2)

dwa stanowiska członków i jedno stanowisko zastępcy członka wymienionego zarządu w kategorii przedstawicieli rządów zwolniły się w wyniku złożenia rezygnacji ze stanowiska przez pana Leodegaria FERNÁNDEZA SÁNCHEZA (Leodegario FERNÁNDEZ SÁNCHEZ), pana Toma BEEGANA (Tom BEEGAN ) i panią Sylvię WOOD (Sylvia WOOD).

(3)

przedstawiciele organizacji pracowniczych i pracodawców przedstawili listę kandydatów na stanowiska członków i zastępców członków, które zwolniły się w wyniku rezygnacji niektórych członków,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł

Niniejszym mianuje się członkami i zastępcami członków zarządu Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy na okres do 2 czerwca 2005 r.:

I.   PRZEDSTAWICIELE RZĄDÓW

Państwo

Członkowie

Nazwiska

Zastępuje następującą osobę:

Hiszpania

Członek

pan Javier PINILLA GARCÍA

M. Leodegario FERNÁNDEZ SÁNCHEZ

Irlandia

Członek

pan Daniel KELLY

pan Tom BEEGAN

Zastępca członka

pan Pat DONNELLAN

pani Sylvia WOOD

II.   PRZEDSTAWICIELE ORGANIZACJI PRACOWNICZYCH

Państwo

Członkowie

Nazwiska

Zastępuje następującą osobę:

Belgia

Członek

pan Hermann FONCK

pan François PHILIPS

Zastępca członka

pan François PHILIPS

pan Hermann FONCK

Dania

Członek

pan Jan Kahr FREDERIKSEN

pan Lone JACOBSEN

Zastępca członka

pan Lone JACOBSEN

pan Jan Kahr FREDERIKSEN

Estonia

Członek

pan Argo SOON

pan Ülo KRISTJUHAN

Zastępca członka

pan Peeter ROSS

pan Argo SOON

Grecja

Zastępca członka

pan Ioannis KONSTANTINIDIS

pan Spiros DRIVAS

Hiszpania

Zastępca członka

pan Jesus GARCIA

pan Angel Carlos CARCOBA ALONSO

Francja

Członek

pan Giles SEITZ

pan Jean-Claude BODARD

Włochy

Członek

pani Gabriella GALLI

pani Luisa BENEDETTINI

Zastępca członka

pani Paola AGNELLO MODICA

pani Gabriella GALLI

Luksemburg

Członek

pan Antoine GIARDIN

pan Marcel GOEREND

Zastępca członka

pan Marcel GOEREND

pan Antoine GIARDIN

Słowacja

Członek

pan Peter RAMPASEK

pan Ján KOŠOVSKÝ

Zastępca członka

pan Jaroslav BOBELA

RAMPÁŠEK

Finlandia

Zastępca członka

pani Riitta TYÖLÄJÄRVI

pani Irma PAHLMAN

III.   PRZEDSTAWICIELE ORGANIZACJI PRACODAWCÓW

Państwo

Członkowie

Nazwiska

Zastępuje następującą osobę:

Niemcy

Członek

pan Thomas HOLTMANN

pan Reiner LEHR

Zastępca członka

pan Herbert BENDER

pan Thomas HOLTMANN

Estonia

Zastępca członka

pani Kristiina KIBE

pani Iren VÕITRA

Hiszpania

Członek

pani Pilar IGLESIAS VALCARCE

pan Pere TEIXIDO CAMPAS

Zastępca członka

pan Pere TEIXIDO CAMPAS

 

Litwa

Zastępca członka

pan Jonas GUZAVICIUS

pan Vytautas TRECIOKAS

Portugalia

Członek

pan Marcelino PENA COSTA

pan Costa TAVARES

Zastępca członka

pan José COSTA TAVARES

pan José Luis SALGADO BARROSO

Szwecja

Zastępca członka

pan Bodil MELLBLOM

pani Ulla-Britt FRÄJDIN-HELLQVIST

Sporządzono w Brukseli, dnia 15 listopada 2004 r.

W imieniu Rady

M. van der HOEVEN

Przewodniczący


(1)  Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) 1643/95 (Dz.U. L 156 z 7.7.1995, str. 1).

(2)  Dz.U. C 161 z 5.7.2002, str. 5.

(3)  Dz.U. C 116 z 30.4.2004, str. 16.


Komisja

29.1.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 24/4


Kursy walutowe euro (1)

28 stycznia 2005

(2005/C 24/03)

1 euro=

 

Waluta

Kurs wymiany

USD

Dolar amerykański

1,3035

JPY

Jen

134,69

DKK

Korona duńska

7,4419

GBP

Funt szterling

0,69255

SEK

Korona szwedzka

9,0875

CHF

Frank szwajcarski

1,5461

ISK

Korona islandzka

80,77

NOK

Korona norweska

8,2500

BGN

Lew

1,9558

CYP

Funt cypryjski

0,5832

CZK

Korona czeska

30,223

EEK

Korona estońska

15,6466

HUF

Forint węgierski

245,13

LTL

Lit litewski

3,4528

LVL

Łat łotewski

0,6962

MTL

Lir maltański

0,4313

PLN

Złoty polski

4,0530

ROL

Lej rumuński

37 705

SIT

Tolar słoweński

239,78

SKK

Korona słowacka

38,338

TRY

Lir turecki

1,7377

AUD

Dolar australijski

1,6847

CAD

Dolar kanadyjski

1,6167

HKD

Dolar hong kong

10,1663

NZD

Dolar nowozelandzki

1,8312

SGD

Dolar singapurski

2,1315

KRW

Won

1 334,52

ZAR

Rand

7,7643


(1)  

Źródło: referencyjny kurs wymiany walut opublikowany przez ECB.


29.1.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 24/5


Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE

(Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu)

(2005/C 24/04)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

Data przyjęcia decyzji:

Państwo Członkowskie: Grecja

Nr pomocy: N 617/2003

Tytuł: Pomoc regionalna dla stoczni Lamda

Cel: Pomoc inwestycyjna dla stoczni położonej w regionie określonym w art. 87 ust.3 lit a) Traktatu.

Podstawa prawna:

Intensywność pomocy: 10 349 269 EUR odpowiadające 22,5 % całkowitych kosztów inwestycji wynoszących 45 996 750 EUR.

Tekst(y) decyzji w języku oryginału, z którego usunięto wszystkie informacje o charakterze poufnym, można znaleźć na stronie:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids


29.1.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 24/6


Dokumenty KOM, inne niż wnioski legislacyjne przyjęte przez Komisję

(2005/C 24/05)

Dokument

Część

Data

Tytuł

KOM(2004) 429

 

16.6.2004

KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY EUROPEJSKIEJ I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO: Poprawa dostępu do informacji dla agencji odpowiedzialnych za egzekwowanie prawa

KOM(2004) 453

 

2.7.2004

KOMUNIKAT KOMISJI DLA RADY, PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW w sprawie żeglugi bliskiego zasięgu

KOM(2004) 487

 

14.7.2004

KOMUNIKAT KOMISJI DLA RADY I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO: Perspektywy finansowe na lata 2007—2013

KOM(2004) 519

 

19.7.2004

KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO: KONSULTACJA W SPRAWIE OPCJI ROZWOJU SYSTEMU SZKÓŁ EUROPEJSKICH

KOM(2004) 668

 

13.10.2004

KOMUNIKAT KOMISJI DLA RADY, PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW: Tekstylia i odzież po 2005 roku — Zalecenia Grupy Wysokiego Szczebla dla branży tekstylno-odzieżowej

KOM(2004) 690

 

20.10.2004

RAPORT KOMISJI: RAPORT O KONWERGENCJI Z 2004 ROKU

KOM(2004) 693

 

25.10.2004

KOMUNIKAT KOMISJI: Agencja Praw Podstawowych Dokument przeznaczony do konsultacji publicznej

KOM(2004) 702

 

20.10.2004

KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO: Ochrona infrastruktury strategicznej w walce z terroryzmem

KOM(2004) 726

 

26.10.2004

KOMUNIKAT KOMISJI DLA RADY I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO: Spójne ramy polityki europejskiej dotyczące działań zewnętrznych w celu zwalczania HIV/AIDS, malarii i gruźlicy

KOM(2004) 772

1

6.12.2004

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA RADY: w sprawie systemu kwot na produkcję skrobi ziemniaczanej

KOM(2004) 823

 

21.12.2004

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY: Specjalne ramy pomocy dla tradycyjnych dostawców bananów AKP (Rozporządzenie Rady nr 856/1999) Dwuletnie sprawozdanie Komisji 2004

Te dokumenty dostępne są na stronie EUR-lex: http://europa.eu.int/eur-lex/lex/


29.1.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 24/7


Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE

(Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu)

(2005/C 24/06)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

Data przyjęcia decyzji:

Państwo Członkowskie: Włochy (Friuli-Wenecja Julijska)

Pomoc nr: N 335/2003

Tytuł: Pomoc na cele tworzenia usług w dziedzinie kolejowych przewozów kombinowanych

Cel: Celem planu jest zachęcanie do przenoszenia transportu towarowego z drogowych środków komunikacji na kolejowe, zapewniając pomoc przedsiębiorstwom z sektora logistyki, świadczącym usługi w dziedzinie kolejowych przewozów kombinowanych z lub do stacji kolejowej lub intermodalnego centrum usytuowanego w regionie Friuli-Wenecji Juliskiej.

Podstawa prawna:

„interventi per l'istituzione di servizi di autostrada viaggiante su rotaia”

Budżet: Przyznana kwota 1 600 000 EUR na rok 2003 zostanie przesunięta na rok 2004. Na rok 2005 planuje się przyznanie kwoty 2 000 000 EUR.

Okres trwania: Trzy lata

Tekst decyzji w języku oryginału, z którego usunięto wszystkie informacje o charakterze poufnym, można znaleźć na stronie:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids


II Akty przygotowawcze

Komisja

29.1.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 24/8


Wnioski legislacyjne przyjęte przez Komisję

(2005/C 24/07)

Dokument

Część

Data

Tytuł

KOM(2004) 448

 

30.6.2004

Wniosek dotyczący DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie uniemożliwienia korzystania z systemu finansowego w celu prania pieniędzy, włącznie z finansowaniem terrorystów

KOM(2004) 454

 

29.6.2004

Wniosek dotyczący DECYZJI RADY zmieniającej decyzję 2001/131/WE podsumowującą procedurę konsultacji z Haiti zgodnie z art. 96 Umowy o Partnerstwie AKP-WE

KOM(2004) 469

 

14.7.2004

Wniosek dotyczący DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustanawiającej program Kultura 2007 (2007—2013)

KOM(2004) 488

 

14.7.2004

Wniosek dotyczący DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustanawiającej program wspólnotowy na rzecz zatrudnienia i solidarności społecznej — PROGRESS

KOM(2004) 538

 

4.8.2004

Wniosek dotyczący DECYZJI RADY w sprawie podpisania w imieniu Wspólnoty Europejskiej i tymczasowego stosowania porozumienia w formie wymiany listów w sprawie przedłużenia, na okres od dnia 28 lutego 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r., protokołu wyznaczającego możliwości połowowe i rekompensatę finansową, przewidziane w umowie między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Federalną Islamską Republiką Komorów w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Komorów

KOM(2004) 540

 

4.8.2004

Wniosek dotyczący ROZPORZĄDZENIA RADY w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów przedłużającego na okres od dnia 28 lutego 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r. ważność Protokołu ustalającego wielkości dopuszczalne połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Federalną Islamską Republiką Komorów w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Komorów

KOM(2004) 546

 

10.8.2004

Wniosek dotyczący DECYZJI RADY w sprawie stanowiska Wspólnoty w ramach Wspólnego Komitetu dotyczącego zmiany protokołu nr 3 dotyczącego definicji pojęcia „produkty pochodzące” i metod współpracy administracyjnej, określonego w Umowie zawartej pomiędzy Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Konfederacją Szwajcarską, stosownie do rozszerzenia Unii Europejskiej

KOM(2004) 553

 

11.8.2004

Wniosek dotyczący DECYZJI RADY upoważniającej Włochy do zastosowania środka ustanawiającego odstępstwo od art. 2 ust. 1 Szóstej Dyrektywy 77/388/EWG w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do podatków obrotowych

KOM(2004) 566

1

20.8.2004

Wniosek dotyczący DECYZJI RADY w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania niektórych postanowień Protokołu dodatkowego do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Malty, Rzeczpospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej

KOM(2004) 566

2

20.8.2004

Wniosek dotyczący DECYZJI RADY w sprawie zawarcia Protokołu dodatkowego do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej

KOM(2004) 570

 

26.8.2004

Wniosek dotyczący ROZPORZĄDZENIA RADY nakładającego ostateczne cło wyrównawcze i stanowiącego o ostatecznym poborze cła tymczasowego nałożonego na przywóz niektórych systemów elektrod grafitowych pochodzących z Indii

KOM(2004) 576

 

31.8.2004

Wniosek dotyczący DECYZJI RADY w sprawie zakończenia procedury konsultacji z Republiką Togijską na mocy art. 96 Umowy z Cotonou

KOM(2004) 625

 

4.10.2004

Wniosek dotyczący DECYZJI RADY w sprawie zawarcia Umowy o współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską a Federacyjną Republiką Brazylii

KOM(2004) 634

 

7.10.2004

Wniosek dotyczący ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie ustanowienia Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń i zmieniającego dyrektywy Rady 91/689/EWG i 96/61/WE

KOM(2004) 638

 

7.10.2004

Wniosek dotyczący DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniającej po raz dwudziesty dziewiąty dyrektywę Rady 76/769/EWG w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu niektórych substancji i preparatów niebezpiecznych (substancje sklasyfikowane jako rakotwórcze, mutagenne lub substancje toksyczne ze względu na zagrożenie rozrodczości — c/m/r)

KOM(2004) 639

 

7.10.2004

Wniosek dotyczący ROZPORZĄDZENIA RADY w sprawie przywozu niektórych wyrobów stalowych pochodzących z Federacji Rosyjskiej

KOM(2004) 650

 

11.10.2004

Wniosek dotyczący DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniającej dyrektywę 95/2/WE w sprawie dodatków do żywności innych niż barwniki i substancje słodzące oraz dyrektywę 94/35/WE dotyczącą substancji słodzących używanych w środkach spożywczych

KOM(2004) 654

 

13.10.2004

Wniosek dotyczący DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie dostępu do rynku usług portowych

KOM(2004) 660

 

13.10.2004

Wniosek dotyczący DECYZJI RADY w sprawie stanowiska Wspólnoty w ramach Rady Stowarzyszenia ustanowionej przez Układ Europejski między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi z jednej strony a Rumunią z drugiej strony w sprawie uczestnictwa Rumunii w systemie RAPEX na mocy dyrektywy 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów

KOM(2004) 671

 

14.10.2004

Wniosek dotyczący ROZPORZĄDZENIA RADY (WE) NR …./2004 z dnia … 2004 r. przyjmującego autonomiczne i przejściowe środki w celu otwarcia wspólnotowego kontyngentu taryfowego na niektóre produkty rolne pochodzące ze Szwajcarii

KOM(2004) 673

 

15.10.2004

Wniosek dotyczący DECYZJI RADY w sprawie stanowiska Wspólnoty w ramach Wspólnej Rady UE/Meksyk dotyczącego zmian w decyzji 2/2001 Wspólnej Rady

KOM(2004) 677

 

18.10.2004

Wniosek dotyczący DECYZJI RADY W SPRAWIE STANOWISKA WSPÓLNOTY W SPRAWIE UTWORZENIA WSPÓLNEGO KOMITETU KONSULTACYJNEGO, STOSOWNIE DO DECYZJI RADY STOWARZYSZENIA POWOŁANEJ NA MOCY UKŁADU EUROPEJSKIEGO MIĘDZY WSPÓLNOTAMI EUROPEJSKIMI A RUMUNIĄ

KOM(2004) 728

1

29.10.2004

Wniosek dotyczący DYREKTYWY RADY zmieniającej dyrektywę 77/388/EWG w celu uproszczenia zobowiązań wynikających z podatku od wartości dodanej

KOM(2004) 728

2

29.10.2004

Wniosek dotyczący DYREKTYWY RADY określającej szczegółowe zasady zwrotu podatku od wartości dodanej, przewidzianego w dyrektywie 77/388/EWG podatnikom niemającym siedziby na terytorium kraju lecz mającym siedzibę w innym Państwie Członkowskim

KOM(2004) 728

3

29.10.2004

Wniosek dotyczący ROZPORZĄDZENIA RADY zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1798/2003 w sprawie wprowadzenia ustaleń o współpracy administracyjnej w kontekście pojedynczego systemu i procedur zwrotu podatku od wartości dodanej

KOM(2004) 729

1

27.10.2004

Wniosek dotyczący DECYZJI RADY w sprawie zawarcia Umowy ramowej między Wspólnotą Europejską a Albanią ustanawiającej ogólne zasady udziału Albanii w programach wspólnotowych

KOM(2004) 729

2

27.10.2004

Wniosek dotyczący DECYZJI RADY w sprawie zawarcia Umowy ramowej między Wspólnotą Europejską a Bośnią i Hercegowiną ustanawiającej ogólne zasady udziału Bośni i Hercegowiny w programach wspólnotowych

KOM(2004) 729

3

27.10.2004

Wniosek dotyczący DECYZJI RADY w sprawie zawarcia Umowy ramowej między Wspólnotą Europejską a Republiką Chorwacji ustanawiającej ogólne zasady udziału Republiki Chorwacji w programach wspólnotowych

KOM(2004) 729

4

27.10.2004

Wniosek dotyczący DECYZJI RADY w sprawie podpisania protokołu do Układu o Stabilizacji i Stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii, z drugiej strony, dotyczącego Umowy ramowej między Wspólnotą Europejską a Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii ustanawiającej ogólne zasady udziału Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii w programach wspólnotowych

KOM(2004) 729

5

27.10.2004

Wniosek dotyczący DECYZJI RADY w sprawie zawarcia Umowy ramowej między Wspólnotą Europejską a Serbią i Czarnogórą ustanawiającej ogólne zasady udziału Serbii i Czarnogóry w programach wspólnotowych

KOM(2004) 730

 

29.10.2004

Wniosek dotyczący DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniającej dyrektywę Rady 77/91/EWG w sprawie tworzenia spółek akcyjnych i utrzymywania oraz zmian wysokości ich kapitału

KOM(2004) 732

 

29.10.2004

Wniosek dotyczący ROZPORZĄDZENIA RADY w sprawie zmiany rozporządzeń (EWG) nr 3906/1989, rozporządzenia (WE) nr 1267/1999, rozporządzenia (WE) nr 1268/1999 oraz rozporządzenia (WE) nr 2666/2000 celem uwzględnienia statusu Chorwacji jako kraju kandydującego

KOM(2004) 739

 

26.10.2004

Wniosek dotyczący ROZPORZĄDZENIA RADY zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2007/2000 wprowadzające nadzwyczajne środki handlowe dla krajów i terytoriów uczestniczących lub powiązanych z Procesem Stabilizacji i Stowarzyszania Unii Europejskiej, zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2820/98 oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1763/1999 i (WE) nr 6/2000

KOM(2004) 741

 

9.11.2004

Wniosek dotyczący ROZPORZĄDZENIA RADY nakładającego ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych kołowych mechanizmów segregatorowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

KOM(2004) 754

1

18.11.2004

Wniosek dotyczący DECYZJI RADY w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Protokołu do Układu śródziemnomorskiego między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi z jednej strony, a Państwem Izrael z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej

KOM(2004) 754

2

18.11.2004

Wniosek dotyczący DECYZJI RADY w sprawie zawarcia Protokołu do Układu śródziemnomorskiego między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi z jednej strony, a Państwem Izrael z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej

KOM(2004) 761

 

16.11.2004

Wniosek dotyczący ROZPORZĄDZENIA RADY (WE, EURATOM) zmieniającego od dnia 1 lipca 2004 r. wynagrodzenia i emerytury urzędników i innych pracowników Wspólnot Europejskich, a także współczynniki korygujące stosowane w odniesieniu do wynagrodzeń i emerytur

KOM(2004) 764

 

29.11.2004

Wniosek dotyczący DECYZJI RADY w sprawie zawarcia przez Wspólnotę Europejską Porozumienia w sprawie międzynarodowego programu ochrony delfinów

KOM(2004) 772

2

6.12.2004

Wniosek dotyczący ROZPORZĄDZENIA RADY zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1868/94 ustanawiające system kwot na produkcję skrobi ziemniaczanej

KOM(2004) 804

 

10.12.2004

Wniosek dotyczący DECYZJI RADY dotyczącej zakończenia konsultacji z Republiką Gwinei na mocy art. 96 Porozumienia z Cotonou

KOM(2004) 830

 

23.12.2004

Wniosek dotyczący ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 1408/71 w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek i do członków ich rodzin przemieszczających się po Wspólnocie oraz rozporządzenie Rady (EWG) nr 574/72 określające procedurę wdrażaniarozporządzenia (EWG) nr 1408/71

KOM(2004) 842

 

23.12.2004

Wniosek dotyczący ROZPORZĄDZENIA RADY nakładającego szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom w związku z sytuacją na Wybrzeżu Kości Słoniowej

KOM(2004) 844

 

28.12.2004

Wniosek dotyczący ROZPORZĄDZENIA RADY nakładającego ograniczenia na udzielenie pomocy odnoszącej się do działań wojskowych na Wybrzeżu Kości Słoniowej

KOM(2005) 2

 

12.1.2005

Wniosek dotyczący ROZPORZĄDZENIA RADY zmieniającego załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej

Te dokumenty dostępne są na stronie EUR-lex: http://europa.eu.int/eur-lex/lex/