Traktat z Maastricht o Unii Europejskiej

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Traktat o Unii Europejskiej

JAKIE SĄ CELE TRAKTATU?

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Wspólnoty Europejskie (I filar)

W jego ramach zgrupowano tradycyjne działania, procedury robocze i decyzyjne trzech pierwotnych organizacji:

Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa (II filar)

Jej celem jest:

Współpraca w dziedzinach wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych (III filar)

Celem w ramach tego filaru jest zapewnienie społeczeństwu wysokiego poziomu bezpieczeństwa w drodze:

Unia gospodarcza i walutowa

Państwa UE:

Wspólna waluta (euro)

W traktacie:

Nowe dziedziny polityki

Zakres działania UE rozszerzono o:

Protokół w sprawie polityki społecznej

Obywatelstwo europejskie

Dzięki niemu każdy obywatel państwa UE ma prawo:

Zmiany instytucjonalne

Wśród nich można wymienić:

OD KIEDY TRAKTAT MA ZASTOSOWANIE?

Traktat został podpisany w dniu 7 lutego 1992 r., natomiast w życie wszedł w dniu 1 listopada 1993 r.

KONTEKST

Traktat z Maastricht, zwany oficjalnie Traktatem o Unii Europejskiej, zapoczątkował „nowy etap w procesie tworzenia coraz ściślejszego związku między narodami Europy”, nadając dotychczas funkcjonującym wspólnotom wymiaru politycznego.

GŁÓWNY DOKUMENT

Traktat o Unii Europejskiej (Dz.U. C 191 z 29.7.1992, s. 1–112)

Ostatnia aktualizacja: 21.03.2018(1) Wielka Brytania występuje z Unii Europejskiej i z dniem 1 lutego 2020 r. staje się państwem trzecim (państwem spoza UE).