Traktaty rzymskie (EWG)

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą (Traktat EWG)

JAKIE BYŁY CELE NINIEJSZEGO TRAKTATU?

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Cele

Cele szczegółowe

Sygnatariusze zobowiązali się do:

Wspólny rynek

Na mocy niniejszego Traktatu:

Unia celna

Wspólne polityki

Instytucje

OD KIEDY NINIEJSZY TRAKTAT MAM ZASTOSOWANIE?

Został on podpisany 25 marca 1957 r. Ma zastosowanie od 1 stycznia 1958 r.

KONTEKST

Więcej informacji:

GŁÓWNY DOKUMENT

Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą (nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym)

Kolejne zmiany do Traktatu zostały włączone do tekstu podstawowego. Niniejszy tekst skonsolidowany służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych.

Ostatnia aktualizacja: 14.03.2017