Traktat z Nicei

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Traktat z Nicei

JAKIE SĄ CELE TRAKTATU?

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Zwiększenie legitymacji prawnej i skuteczności instytucji UE w perspektywie członkostwa w UE większej liczby państw

Pozostałe zasadnicze zmiany wprowadzone traktatem

OD KIEDY TRAKTAT MA ZASTOSOWANIE?

Traktat został podpisany w dniu 26 lutego 2001 r., a w życie wszedł w dniu 1 kwietnia 2003 r. Niektóre z jego przepisów zaczęły być jednak stosowane później.

KONTEKST

Więcej informacji:

KLUCZOWE POJĘCIA

Orzeczenie w trybie prejudycjalnym: orzeczenie wydane przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w odpowiedzi na zadane przez sąd krajowy pytanie dotyczące wykładni lub ważności prawa europejskiego. Jego wydanie przyczynia się więc do jednolitego stosowania prawa UE.

GŁÓWNY DOKUMENT

Traktat z Nicei zmieniający Traktat o Unii Europejskiej, traktaty ustanawiające Wspólnoty Europejskie i niektóre związane z nimi akty (Dz.U. C 80 z 10.3.2001, s. 1–87)

DOKUMENTY POWIĄZANE

Traktat o Unii Europejskiej – wersja skonsolidowana z 1992 r. (Dz.U. C 191 z 29.7.1992, s. 1–112)

Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską – wersja skonsolidowana z 2002 r. (Dz.U. C 325 z 24.12.2002, s. 33–184)

Ostatnia aktualizacja: 21.03.2018(1) Wielka Brytania występuje z Unii Europejskiej i z dniem 1 lutego 2020 r. staje się państwem trzecim (państwem spoza UE).