Bezpieczne dodatki do żywności

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Rozporządzenie (WE) nr 1333/2008 — dodatki do żywności

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEGO ROZPORZĄDZENIA?

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

OD KIEDY NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE MA ZASTOSOWANIE?

Rozporządzenie ma zastosowanie od 20 stycznia 2010 r.

KONTEKST

Większość ocen dodatków przeprowadzono w latach 80. i 90. Poddawane są one teraz ponownej ocenie. Proces ten powinien zostać ukończony do 2020 r.

Wówczas Komisja Europejska może zaproponować zmiany w obecnych warunkach stosowania lub usunąć ich część z wykazu dodatków zatwierdzonych.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej:

* KLUCZOWE POJĘCIA

Dodatki do żywności: substancje stosowane w żywności z różnych powodów, np. do słodzenia, dodania barwy lub przedłużenia okresu przydatności.

GŁÓWNY DOKUMENT

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie dodatków do żywności (Dz.U. L 354 z 31.12.2008, s. 16–33)

Kolejne zmiany i poprawki do załączników do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008 zostały włączone do tekstu pierwotnego. Niniejszy tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentalną.

DOKUMENTY POWIĄZANE

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 257/2010 z dnia 25 marca 2010 r. ustanawiające program ponownej oceny dopuszczonych dodatków do żywności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w sprawie dodatków do żywności (Dz.U. L 80 z 26.3.2010, s. 19–27)

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 231/2012 z dnia 9 marca 2012 r. ustanawiające specyfikacje dla dodatków do żywności wymienionych w załącznikach II i III do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 83 z 22.3.2012, s. 1–295).

Zobacz tekst skonsolidowany.

Ostatnia aktualizacja: 19.09.2016