Umacnianie partnerstwa pomiędzy UE i Chinami

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

UE –Chiny: bliższe partnerstwo, większa odpowiedzialność — COM(2006) 631 końcowyUE-Chiny: bliższe partnerstwo, większa odpowiedzialność — COM(2006) 631 final

STRESZCZENIE

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEGO KOMUNIKATU?

Określa wytyczne dla unijnej polityki dążącej do wzmocnienia współpracy pomiędzy UE a Chinami.

Koncentrują się one na:

przemianach w kierunku demokracji w Chinach,

zrównoważonym rozwoju,

aspektach handlowych, oraz

współpracy międzynarodowej w celu pogłębionego partnerstwa.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Wspieranie procesu przemian politycznych: UE i Chiny prowadzą regularny dialog polityczny dotyczący praw człowieka, ochrony mniejszości oraz wzmocnienia praworządności.

Promowanie efektywności energetycznej i ochrony środowiska: Jako główni gracze na globalnym rynku energii UE i Chiny współpracują w celu:

poprawy przejrzystości i środowiska regulacyjnego sektora energetycznego,

wymiany technologii i informacji z zakresu efektywności zasobów i energii odnawialnych,

sprzyjania inwestycjom i otwarcia rynku zamówień publicznych,

promocji stosowania standardów międzynarodowych.

Przykładem współpracy w tym obszarze jest wspólna deklaracja UE-Chiny ws. bezpieczeństwa energetycznego z 2012 r.

Równoważenie rozwoju gospodarczego i społecznego: UE i Chiny współpracują w celu zdefiniowania i wdrożenia zrównoważonej polityki monetarnej i fiskalnej dążącej do zwalczania takich problemów jak złe warunki pracy, zdrowie czy starzejące się społeczeństwa.

Poprawa relacji handlowych i gospodarczych: UE jest największym partnerem handlowym Chin, a Chiny są drugim największym partnerem handlowym UE, dlatego obaj partnerzy dążą do:

promowania otwarcia rynku chińskiego na inwestycje i eksport,

określenia zasad sprawiedliwego handlu (zwłaszcza w odniesieniu do praw własności intelektualnej oraz odpowiednich warunków pracy),

rozwiązywania sporów handlowych poprzez dialog lub system rozstrzygania sporów Światowej Organizacji Handlu (WTO).

Wzmocnienie współpracy sektorowej: UE i Chiny pragną wzmocnić współpracę dwustronną w obszarach:

nauki i technologii,

imigracji,

wymian kulturowych, oraz

edukacji.

Wzywanie do współpracy międzynarodowej i współpracy w obszarze bezpieczeństwa: dialog pomiędzy UE a Chinami dotyczący pokoju i bezpieczeństwa w różnych regionach świata (zwłaszcza w Azji Wschodniej). UE wspiera również dialog pomiędzy Chinami a innymi państwami regionu w celu promowania stabilności w regionie. Współpraca partnerów dotyczy również przejrzystości wydatków na wojsko, nierozprzestrzeniania broni jądrowej oraz stopniowego znoszenia europejskiego embarga na broń.

Delegacje UE i Chin spotykają się raz do roku na szczycie UE-Chiny, który odbywa się naprzemiennie w Brukseli lub Pekinie. Podczas szczytu w 2013 roku uzgodniono Strategiczny program współpracy UE-Chiny 2020. Jest on obecnie dokumentem przewodnim dla tego partnerstwa.

KONTEKST

Stosunki dyplomatyczne pomiędzy UE a Chinami zostały początkowo nawiązane w 1975 r., a pierwszym dokumentem prawnym regulującym te stosunki została umowa o handlu i współpracy z 1985 r. Od tego czasu stosunki te rozszerzyły się na takie obszary jak polityka zagraniczna, kwestie związane z bezpieczeństwem i inne wyzwania, np. zmiany klimatu czy zarządzanie gospodarką światową.

Relacje UE z Chinami

AKT

Komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego: UE-Chiny: Bliższe partnerstwo, większa odpowiedzialność (COM(2006) 631 final z 24.10.2006)

Ostatnia aktualizacja: 20.10.2015