Dwustronne umowy ramowe o współpracy między krajami Mercosur

 

STRESZCZENIE DOKUMENTÓW:

Ramowa umowa współpracy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą i Federacyjną Republiką Brazylii

Decyzja 95/445/WE dotycząca zawarcia Umowy ramowej o współpracy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Federacyjną Republiką Brazylii

Porozumienie ramowe o współpracy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą i Republiką Paragwaju

Decyzja 92/509/EWG dotycząca zawarcia Umowy ramowej o współpracy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Republiką Paragwaju

Umowa ramowa o współpracy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Wschodnią Republiką Urugwaju

Decyzja 92/205/EWG dotycząca zawarcia Umowy ramowej w sprawie współpracy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Wschodnią Republiką Urugwaju

Umowa ramowa o współpracy handlowej i gospodarczej między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Republiką Argentyńską

Decyzja 90/530/EWG dotycząca zawarcia Porozumienia ramowego o współpracy handlowej i gospodarczej między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Republiką Argentyńską

JAKIE SĄ CELE UMÓW I DECYZJI?

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

DATA WEJŚCIA W ŻYCIE

KONTEKST

Więcej informacji:

KLUCZOWE POJĘCIA

Klauzula najwyższego uprzywilejowania (KNU): w ramach klauzuli najwyższego uprzywilejowania dane państwo zobowiązuje się do zapewnienia koncesji, przywilejów lub immunitetów przyznanych jednemu państwu w ramach umowy handlowej innym państwom w ramach każdej z umów zawierających tę klauzulę. Klauzula ta ma zazwyczaj zastosowanie do członków Światowej Organizacji Handlu, którzy muszą zapewnić preferencyjne traktowanie wszystkim pozostałym krajom członkowskim Światowej Organizacji Handlu dotyczące kwestii objętych niniejszymi umowami.

GŁÓWNE DOKUMENTY

Ramowa umowa o współpracy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą i Federacyjną Republiką Brazylii (Dz.U. L 262 z 1.11.1995, s. 54–65)

Decyzja Rady 95/445/WE z dnia 30 października 1995 r. dotycząca zawarcia Umowy ramowej o współpracy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Federacyjną Republiką Brazylii (Dz.U. L 262 z 1.11.1995, s. 53)

Porozumienie ramowe o współpracy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą i Republiką Paragwaju (Dz.U. L 313 z 30.10.1992, s. 72–81)

Decyzja Rady 92/509/EWG z dnia 19 października 1992 r. dotycząca zawarcia Umowy ramowej o współpracy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Republiką Paragwaju (Dz.U. L 313 z 30.10.1992, s. 71)

Umowa ramowa o współpracy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Wschodnią Republiką Urugwaju (Dz.U. L 94 z 8.4.1992, s. 2–12)

Decyzja Rady 92/205/EWG z dnia 16 marca 1992 r. dotycząca zawarcia Umowy ramowej w sprawie współpracy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Wschodnią Republiką Urugwaju (Dz.U. L 94 z 8.4.1992, s. 1)

Umowa ramowa o współpracy handlowej i gospodarczej między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Republiką Argentyńską (Dz.U. L 295 z 26.10.1990, s. 67–73)

Decyzja Rady 90/530/EWG z dnia 8 października 1990 r. dotycząca zawarcia Porozumienia ramowego o współpracy handlowej i gospodarczej między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Republiką Argentyńską (Dz.U. L 295 z 26.10.1990, s. 66)

DOKUMENTY POWIĄZANE

Informacja dotycząca wejścia w życie Ramowej umowy współpracy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą i Federacyjną Republiką Brazylii (Dz.U. L 262 z 1.11.1995, s. 66)

Informacja dotycząca daty wejścia w życie Umowy ramowej o współpracy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Republiką Paragwaju, podpisanej w Brukseli dnia 3 lutego 1992 r. (Dz.U. L 313 z 30.10.1992, s. 82)

Zawiadomienie dotyczące wejścia w życie Umowy ramowej o współpracy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą i Wschodnią Republiką Urugwaju (Dz.U. L 286 z 5.11.1994, s. 40)

Informacja dotycząca wejścia w życie Umowy ramowej o współpracy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą, z jednej strony, i Republiką Argentyny, z drugiej strony (Dz.U. L 208 z 30.7.1991, s. 73)

Ostatnia aktualizacja: 06.03.2020