Międzyregionalna umowa ramowa o współpracy między Wspólnotą Europejską a Mercosur

 

STRESZCZENIE DOKUMENTÓW:

Decyzja Rady nr 1999/279/WE dotycząca zawarcia w imieniu Wspólnoty Europejskiej międzyregionalnej umowy ramowej o współpracy między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi a Wspólnym Rynkiem Ameryki Południowej i jego państwami – stronami

Międzyregionalna umowa ramowa o współpracy między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi a Wspólnym Rynkiem Ameryki Południowej i jego państwami – stronami

JAKIE SĄ CELE UMOWY I DECYZJI?

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Finansowanie

Wsparcie instytucjonalne

Stowarzyszenie Międzyregionalne

DATA WEJŚCIA W ŻYCIE

Umowa weszła w życie w dniu 1 lipca 1999 r. na czas nieokreślony.

KONTEKST

Więcej informacji:

GŁÓWNE DOKUMENTY

Decyzja Rady nr 1999/279/WE z dnia 22 marca 1999 r. dotycząca zawarcia w imieniu Wspólnoty Europejskiej międzyregionalnej Umowy ramowej o współpracy między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Wspólnym Rynkiem Ameryki Południowej i jego państwami – stronami, z drugiej strony (Dz.U. L 112 z 29.4.1999, s. 65–84)

Międzyregionalna ramowa umowa o współpracy między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Wspólnym Rynkiem Ameryki Południowej i jego państwami – stronami, z drugiej strony – Wspólne oświadczenie w sprawie dialogu politycznego między Unią Europejską a Mercosur (Dz.U. L 69 z 19.3.1996, s. 4–22)

DOKUMENTY POWIĄZANE

Informacje dotyczące daty wejścia w życie Międzyregionalnej ramowej umowy o współpracy między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Wspólnym Rynkiem Ameryki Południowej i jego państwami – stronami, z drugiej strony (Dz.U. L 175 z 10.7.1999, s. 62)

Ostatnia aktualizacja: 06.03.2020