WTO: porozumienie w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Decyzja Rady 94/800/WE dotycząca zawarcia w imieniu UE porozumień, będących wynikiem negocjacji wielostronnych w ramach Rundy Urugwajskiej (1986–1994)

Runda Urugwajska wielostronnych negocjacji handlowych (1986–1994) – Porozumienie ustanawiające Światową Organizację Handlu (WTO) – Porozumienie w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEJ DECYZJI I POROZUMIENIA?

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Podstawowymi zasadami jest zasada dotycząca traktowania narodowego oraz zasada najwyższego uprzywilejowania. To oznacza, że członkowie WTO są zatem zobowiązani do traktowania podmiotów innych krajów członkowskich w sposób nie mniej korzystny niż w przypadku własnych podmiotów. Ponadto jakakolwiek korzyść przyznana podmiotom jakiegokolwiek innego kraju członkowskiego będzie przyznana niezwłocznie i bezwarunkowo podmiotom wszystkich innych krajów członkowskich, nawet jeśli będzie to oznaczało traktowanie w sposób bardziej uprzywilejowany niż traktowane są własne podmioty tego członka.

ZASADY OGÓLNE

Normy dotyczące dostępności, zakresu i korzystania z praw własności intelektualnej

WDROŻENIE POROZUMIENIA

Egzekwowanie praw własności intelektualnej

Okres przejściowy

Odnośnie do stosowania niniejszego porozumienia kraje rozwinięte mają okres jednego roku na dostosowanie swoich przepisów i praktyk do porozumienia. Okres ten został wydłużony do 5 lat dla krajów rozwijających się oraz krajów będących w okresie przechodzenia od gospodarki centralnie planowanej do systemu gospodarki rynkowej, a w przypadku krajów najmniej rozwiniętych — do 11 lat.

Ramy instytucjonalne

OD KIEDY NINIEJSZA DECYZJA I POROZUMIENIE MAJĄ ZASTOSOWANIE?

KONTEKST

Więcej informacji: „UE i WTO” (Komisja Europejska).

GŁÓWNY DOKUMENT

Decyzja Rady 94/800/WE z dnia 22 grudnia 1994 r. dotycząca zawarcia w imieniu Wspólnoty Europejskiej w dziedzinach wchodzących w zakres jej kompetencji, porozumień, będących wynikiem negocjacji wielostronnych w ramach Rundy Urugwajskiej (1986–1994) (Dz.U. L 336 z 23.12.1994, s. 1–2)

Runda Urugwajska wielostronnych negocjacji handlowych (1986–1994) —Porozumienie ustanawiające Światową Organizację Handlu (WTO)

Ostatnia aktualizacja: 18.04.2017