Europejski Bank Centralny (EBC)

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Protokół (nr 4) – Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego

JAKIE SĄ CELE PROTOKOŁU (NR 4) TRAKTATU O FUNKCJONOWANIU UNII EUROPEJSKIEJ?

Celem protokołu jest określenie statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych (ESBC) i Europejskiego Banku Centralnego (EBC).

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

KONTEKST

GŁÓWNY DOKUMENT

Wersja skonsolidowana Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – Protokół (nr 4) w sprawie Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego (Dz.U. C 202 z 7.6.2016, s. 230–250)

DOKUMENTY POWIĄZANE

Wersja skonsolidowana Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – Część szósta – Postanowienia instytucjonalne i finansowe – Tytuł I – Postanowienia instytucjonalne – Rozdział 1 – Instytucje – Sekcja 6 – Europejski Bank Centralny – artykuł 282 (Dz.U. C 202 z 7.6.2016, s. 167)

Ostatnia aktualizacja: 14.03.2017