Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich (sieć ECC lub ECC-Net)

Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich (ECC) dąży do osiągnięcia następujących celów:

Wszystkie państwa członkowskie posiadają krajowy punkt kontaktowy należący do Sieci ECC. Tak samo Islandia i Norwegia, które należą do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, posiadają krajowy punkt kontaktowy.

Organizacja prac

Budżet ECC został zaplanowany zgodnie z europejskim planem działania w zakresie polityki ochrony konsumentów. Jednym z celów tego planu jest wspieranie współpracy państw członkowskich w dziedzinie informacji, porad oraz składania skarg w zakresie ochrony konsumentów.

Współpraca z innymi sieciami

Sieć ECC współpracuje z innymi sieciami europejskimi, m.in. siecią FIN-NET (DE) (EN) (FR) (finanse), SOLVIT (rynek wewnętrzny) oraz Europejską Siecią Sądową w sprawach cywilnych i handlowych.

Kontekst

Sieć ECC powstała z połączenia w 2005 r. dwóch istniejących sieci działających w zakresie ochrony konsumenta: sieci ds. rozwiązywania pozasądowego sporów konsumenckich (sieci EEJ) i sieci Euroguichets.

Sieć EEJ została stworzona na mocy rezolucji Rady z 25 maja 2000 r. Jej celem było umożliwienie polubownego rozwiązywania sporów. Euroguichets natomiast powstała na początku lat 90. z inicjatywy Komisji. Jej zadaniem było informowanie o możliwościach rynku wewnętrznego oraz o prawach konsumentów.

See also

Ostatnia aktualizacja: 04.02.2011