Woda pitna – podstawowe normy jakościowe

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Dyrektywa 98/83/WE – jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEJ DYREKTYWY?

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

OD KIEDY NINIEJSZA DYREKTYWA MA ZASTOSOWANIE?

Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie od 25 grudnia 1998 r. Kraje UE musiały wprowadzić jej zapisy do prawa krajowego do 25 grudnia 2000 r.

ZAGADNIENIA POWIĄZANE

KONTEKST

Więcej informacji:

* KLUCZOWE POJĘCIA

Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi: woda w stanie pierwotnym lub po uzdatnieniu, przeznaczona do picia, gotowania, przygotowywania żywności lub innych celów domowych. Dostarczana jest z kranu, cysterny, butelek lub pojemników.

GŁÓWNY DOKUMENT

Dyrektywa Rady 98/83/WE z dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. L 330 z 5.12.1998, s. 32–54)

Kolejne zmiany do dyrektywy 98/83/WE zostały włączone do tekstu podstawowego. Niniejszy tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentalną.

Ostatnia aktualizacja: 20.02.2017