Konwencja berneńska

 

STRESZCZENIE DOKUMENTÓW:

Konwencja o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk

Decyzja 82/72/EWG dotycząca zawarcia Konwencji o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk

JAKIE SĄ CELE KONWENCJI I DECYZJI?

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

DATA WEJŚCIA W ŻYCIE

Konwencja berneńska weszła w życie 6 czerwca 1982 r.

KONTEKST

Więcej informacji:

GŁÓWNE DOKUMENTY

Konwencja o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk (Dz.U. L 38 z 10.2.1982, s. 3–32)

Decyzja Rady 82/72/EWG z 3 grudnia 1981 r. dotycząca zawarcia Konwencji o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk (Dz.U. L 38 z 10.2.1982 r., s. 1–2)

DOKUMENTY POWIĄZANE

Decyzja Rady 98/746/WE z dnia 21 grudnia 1998 r. dotycząca zatwierdzenia, w imieniu Wspólnoty, zmian w załącznikach II i III do konwencji berneńskiej o ochronie dzikiej fauny i flory europejskiej oraz siedlisk przyrodniczych, przyjętych na siedemnastym posiedzeniu Stałego Komitetu konwencji (Dz.U. L 358 z 31.12.1998, s. 114)

Ostatnia aktualizacja: 15.05.2020