Komitet Polityki Gospodarczej UE

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Decyzja Rady 2000/604/WE – skład i Statut Komitetu Polityki Gospodarczej

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEJ DECYZJI?

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Zadania komitetu

Skład i funkcjonowanie

OD KIEDY NINIEJSZA DECYZJA MA ZASTOSOWANIE?

Ma ona zastosowanie od 12 października 2000 r.

KONTEKST

Więcej informacji:

GŁÓWNY DOKUMENT

Decyzja Rady 2000/604/WE z dnia 29 września 2000 r. w sprawie składu i Statutu Komitetu Polityki Gospodarczej (Dz.U. L 257 z 11.10.2000, s. 28–31)

Kolejne zmiany do decyzji 2000/604/WE zostały włączone do tekstu podstawowego. Niniejszy tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentalną.

Ostatnia aktualizacja: 11.04.2017