Akty jednostronne

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Artykuł 288 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 289 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

JAKIE SĄ CELE ARTYKUŁÓW 288 I 289 TRAKTATU O FUNKCJONOWANIU UNII EUROPEJSKIEJ (TFUE)?

Opisują one główne akty jednostronne Unii Europejskiej (artykuł 288) oraz w szczególności akty będące aktami prawnymi (artykuł 299).

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Czym są akty jednostronne?

Jakie są różne rodzaje aktów jednostronnych?

Porządek prawny aktów jednostronnych

KONTEKST

Więcej informacji:

GŁÓWNE DOKUMENTY

Wersja skonsolidowana Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – Część szósta – Postanowienia instytucjonalne i finansowe – Postanowienia instytucjonalne – Rozdział 2 – Akty prawne Unii, procedury przyjmowania i inne postanowienia – Sekcja 1 – Akty prawne Unii – Artykuł 288 (dawny artykuł 249 TWE) (Dz.U. C 202 z 7.6.2016, s. 171–172)

Wersja skonsolidowana Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – Część szósta – Postanowienia instytucjonalne i finansowe – Postanowienia instytucjonalne – Rozdział 2 – Akty prawne Unii, procedury przyjmowania i inne postanowienia – Sekcja 1 – Akty prawne Unii – Artykuł 289 (Dz.U. C 202 z 7.6.2016, s. 172)

Ostatnia aktualizacja: 21.03.2018