Internetowa baza danych dotycząca zintegrowanej taryfy celnej (TARIC)

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Rozporządzenie (EWG) nr 2658/87 – nomenklatura taryfowa i statystyczna oraz Wspólna Taryfa Celna

JAKIE SĄ CELE ROZPORZĄDZENIA?

Rozporządzenie określa podstawę prawną zintegrowanej taryfy UE zwanej TARIC i wprowadza wspólny system kodowania i klasyfikacji towarów zwany Nomenklaturą Scaloną (CN), które są niezbędne do przetwarzania i publikowania statystyk UE w dziedzinie handlu.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

OD KIEDY ROZPORZĄDZENIE MA ZASTOSOWANIE?

Rozporządzenie ma zastosowanie od dnia 10 września 1987 r.

KONTEKST

TARIC, zintegrowana taryfa UE, jest bazą danych, która łączy przepisy dotyczące polityki handlowej i rolnej oraz taryfy celne. Zapewnia to jednolite stosowanie taryfy przez kraje UE i wyraźnie określa wszystkie środki, które muszą być zastosowane przez podmioty zajmujące się przywozem towarów do UE lub ich wywozem z UE.

Więcej informacji:

KLUCZOWE POJĘCIA

Wspólna Taryfa Celna: połączenie systemu klasyfikacji towarów oraz stawek celnych dla każdej klasy towarów, obowiązujących na całym obszarze UE.

GŁÓWNY DOKUMENT

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz.U. L 256 z 7.9.1987, s. 1–675)

Kolejne zmiany do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87 zostały włączone do tekstu podstawowego. Tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentacyjną.

DOKUMENTY POWIĄZANE

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/396 z dnia 13 marca 2018 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz.U. L 71 z 14.3.2018, s. 36–37)

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/507 z dnia 26 marca 2018 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz.U. L 83 z 27.3.2018, s. 11–12)

Ostatnia aktualizacja: 07.02.2019