Umowa ze Stanami Zjednoczonymi w sprawie wzajemnej pomocy prawnej

 

STRESZCZENIE DOKUMENTÓW:

Umowa w sprawie wzajemnej pomocy prawnej między UE a USA

Decyzja Rady 2009/820/WPZiB w sprawie zawarcia w imieniu UE Umowy o ekstradycji oraz Umowy o wzajemnej pomocy prawnej między UE a USA

Decyzja 2003/516/WE dotycząca podpisania Umów między UE a USA w sprawie ekstradycji oraz wzajemnej pomocy prawnej w sprawach karnych

JAKI JEST CEL UMOWY I DECYZJI?

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Państwa UE i USA stosują warunki niniejszej umowy ramowej do swoich dwustronnych traktatów o wzajemnej pomocy prawnej. W przypadku braku takiego traktatu UE i USA zobowiązują się do zapewnienia zastosowania umowy.

W przypadku gdy istniejące dwustronne traktaty między państwami UE a USA nie są zgodne z umową, obowiązuje umowa ramowa UE.

Wzajemna pomoc prawna

Pomoc dla organów administracyjnych

Ochrona danych osobowych

Przegląd Umowy

Zgodnie z art. 17 Umowy, UE i USA przeprowadziły przegląd funkcjonowania umowy w latach 2015-2016. Po przeprowadzeniu przeglądu stwierdzono, że niniejsza Umowa, ogólnie rzecz biorąc, okazała się sukcesem. Proces przeglądu zaowocował również zaleceniami mającymi na celu usprawnienie praktycznego funkcjonowania relacji w zakresie wzajemnej pomocy prawnej między UE a USA, w tym dotyczącymi lepszej wymiany wiedzy wśród praktyków odnośnie do przepisów i procesów, a także mającymi na celu lepsze wykorzystanie technologii w celu przyspieszenia przekazywania wniosków, dowodów i ogólnej komunikacji.

DATA WEJŚCIA W ŻYCIE

Umowa weszła w życie dnia 1 lutego 2010 r. Umowa została wdrożona w państwa UE za pośrednictwem dwustronnych dokumentów.

KONTEKST

Więcej informacji:

GŁÓWNE DOKUMENTY

Umowa w sprawie wzajemnej pomocy prawnej między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi (Dz.U. L 181, z 19.7.2003, s. 34-42) Tekst opublikowany ponownie w sprostowaniu (Dz.U. L 181 z 10.7.2008, s. 63–71)

Decyzja Rady 2009/820/WPZiB z dnia 23 października 2009 r. w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej Umowy o ekstradycji między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki oraz Umowy o wzajemnej pomocy prawnej między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki (Dz.U. L 291 z 7.11.2009, s. 40-41)

Decyzja Rady 2003/516/WE z dnia 6 czerwca 2003 r. dotycząca podpisania Umów między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki w sprawie ekstradycji oraz wzajemnej pomocy prawnej w sprawach karnych (Dz.U. L 181 z 19.7.2003, s. 25-26)

DOKUMENTY POWIĄZANE

Umowa między Stanami Zjednoczonymi Ameryki a Unią Europejską w sprawie ochrony informacji osobowych powiązanych z zapobieganiem przestępczości, prowadzeniem postępowań przygotowawczych, wykrywaniem i ściganiem czynów zabronionych (Dz.U. L 336 z 10.12.2016, s. 3-13)

Informacja dotycząca daty wejścia w życie umów o ekstradycji oraz o wzajemnej pomocy prawnej między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki (Dz.U. L 323 z 10.12.2009, s. 11)

Ostatnia aktualizacja: 16.04.2019