Unijne normy dotyczące naturalnych wód mineralnych

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Dyrektywa 2009/54/WE – wydobywanie i wprowadzanie do obrotu naturalnych wód mineralnych

STRESZCZENIE

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEJ DYREKTYWY?

Dyrektywa ujednolica warunki dotyczące dopuszczania do sprzedaży naturalnych wód mineralnych w UE oraz zapewnia, że ich spożycie jest bezpieczne dla ludzi.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

OD KIEDY NINIEJSZA DYREKTYWA MA ZASTOSOWANIE?

Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie od 16 lipca 2009 r.

KONTEKST

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Komisji Europejskiej poświęconej naturalnym wodom mineralnym i wodom źródlanym.

KLUCZOWE POJĘCIA

*Naturalna woda mineralna nasycona dwutlenkiem węgla: woda, która została nasycona dwutlenkiem węgla (CO2) z innego źródła niż złoże podziemne lub poziom wodonośny, z którego woda ta pochodzi.

*Naturalna woda mineralna naturalnie gazowana: woda, w której zawartość CO2 pochodzącego ze źródła, po ewentualnej dekantacji i butelkowaniu, jest taka sama jak u źródła, z uwzględnieniem w razie potrzeby ponownego nasycenia pewną ilością CO2 pochodzącego z tego samego złoża podziemnego lub poziomu wodonośnego równą ilości uwolnionej podczas wymienionych procesów.

AKT

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/54/WE z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie wydobywania i wprowadzania do obrotu naturalnych wód mineralnych (Dz.U. L 164 z 26.6.2009, s. 45–58)

Ostatnia aktualizacja: 12.04.2016