Kompetencje kluczowe w procesie uczenia się przez całe życie

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Zalecenie 2006/962/WE w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEGO ZALECENIA?

Niniejsze zalecenie skłania rządy krajów UE, by z nauki kompetencji kluczowych uczyniły część swoich strategii uczenia się przez całe życie. Zalecenie określa osiem podstawowych kompetencji kluczowych niezbędnych do funkcjonowania w gospodarce opartej na wiedzy.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

KONTEKST

W świecie rosnącej globalizacji ludzie potrzebują szerokiego zakresu umiejętności pozwalających im na przystosowanie się i rozwój w szybko zmieniających się warunkach. Pierwotny program uczenia się przez całe życie oferował możliwości kształcenia ludziom na każdym etapie życia.

Więcej informacji:

GŁÓWNY DOKUMENT

Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/962/WE z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (Dz.U. L 394 z 30.12.2006, s. 10–18)

Ostatnia aktualizacja: 10.10.2016