Rada Unii Europejskiej

 

STRESZCZENIE DOKUMENTÓW:

Artykuł 16 Traktatu o Unii Europejskiej

Artykuł 237 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 238 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 239 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 240 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 241 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 242 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 243 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

JAKIE SĄ CELE ARTYKUŁÓW?

W artykułach tych określono rolę, skład i funkcjonowanie Rady Unii Europejskiej, która reprezentuje rządy krajów UE.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Rola

Skład

Głosowania

KONTEKST

Więcej informacji:

GŁÓWNE DOKUMENTY

Wersja skonsolidowana Traktatu o Unii Europejskiej – Tytuł III – Postanowienia o instytucjach – Artykuł 16 (Dz.U. C 202 z 7.6.2016, s. 24)

Wersja skonsolidowana Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – Część szósta – Postanowienia instytucjonalne i finansowe – Tytuł I – Postanowienia instytucjonalne – Rozdział 1 – Instytucje – Sekcja 3 – Rada – Artykuł 237 (Dz.U. C 202 z 7.6.2016, s. 153)

Wersja skonsolidowana Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – Część szósta – Postanowienia instytucjonalne i finansowe – Tytuł I – Postanowienia instytucjonalne – Rozdział 1 – Instytucje – Sekcja 3 – Rada – Artykuł 238 (Dz.U. C 202 z 7.6.2016, s. 153–154)

Wersja skonsolidowana Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – Część szósta – Postanowienia instytucjonalne i finansowe – Tytuł I – Postanowienia instytucjonalne – Rozdział 1 – Instytucje – Sekcja 3 – Rada – Artykuł 239 (Dz.U. C 202 z 7.6.2016, s. 154)

Wersja skonsolidowana Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – Część szósta – Postanowienia instytucjonalne i finansowe – Tytuł I – Postanowienia instytucjonalne – Rozdział 1 – Instytucje – Sekcja 3 – Rada – Artykuł 240 (Dz.U. C 202 z 7.6.2016, s. 154)

Wersja skonsolidowana Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – Część szósta – Postanowienia instytucjonalne i finansowe – Tytuł I – Postanowienia instytucjonalne – Rozdział 1 – Instytucje – Sekcja 3 – Rada – Artykuł 241 (Dz.U. C 202 z 7.6.2016, s. 155)

Wersja skonsolidowana Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – Część szósta – Postanowienia instytucjonalne i finansowe – Tytuł I – Postanowienia instytucjonalne – Rozdział 1 – Instytucje – Sekcja 3 – Rada – Artykuł 242 (Dz.U. C 202 z 7.6.2016, s. 155)

Wersja skonsolidowana Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – Część szósta – Postanowienia instytucjonalne i finansowe – Tytuł I – Postanowienia instytucjonalne – Rozdział 1 – Instytucje – Sekcja 3 – Rada – Artykuł 243 (Dz.U. C 202 z 7.6.2016, s. 155)

Ostatnia aktualizacja: 11.12.2017