Europejska Wspólnota Energii Atomowej – stopnie tajności informacji i środki bezpieczeństwa

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Rozporządzenie (Euratom) nr 3 w sprawie wykonania art. 24 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej

JAKIE SĄ CELE ROZPORZĄDZENIA?

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Środki bezpieczeństwa i instrukcje dotyczące ich stosowania są wydawane przez:

Komisja Europejska powołuje Biuro ds. Bezpieczeństwa, które:

W każdej instytucji i służbie oraz w każdym komitecie UE, gdzie są przygotowywane lub przechowywane INE, wyznacza się funkcjonariusza ds. bezpieczeństwa, który jest odpowiedzialny za:

Stopnie ochrony, upoważnienie i postępowanie sprawdzające

Fizyczna ochrona INE

OD KIEDY ROZPORZĄDZENIE MA ZASTOSOWANIE?

Rozporządzenie ma zastosowanie od 15 listopada 1958 r.

KONTEKST

Zobacz również:

KLUCZOWE POJĘCIA

Wzór użytkowy: zarejestrowane prawo, które daje uprawnionemu możliwość wyłącznego korzystania z wynalazku w zamian za publiczne ujawnienie jego istoty. Jest ono przyznawane wyłącznie na ograniczony okres.

GŁÓWNY DOKUMENT

Rozporządzenie (Euratom) nr 3 w sprawie wykonania art. 24 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (Dz.U. 17 z 6.10.1958, s. 406–416)

DOKUMENTY POWIĄZANE

Wersja skonsolidowana Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej – Tytuł II – Postanowienia dotyczące wspierania postępu w energetyce jądrowej – Rozdział 2: Rozpowszechnianie informacji – Sekcja 3: Postanowienia dotyczące tajności – Artykuł 24 (Dz.U. C 203 z 7.6.2016, s. 15–16)

Wersja skonsolidowana Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej – Tytuł II – Postanowienia dotyczące wspierania postępu w energetyce jądrowej – Rozdział 2: Rozpowszechnianie informacji – Sekcja 3: Postanowienia dotyczące tajności – Artykuł 25 (Dz.U. C 203 z 7.6.2016, s. 16–17)

Ostatnia aktualizacja: 15.05.2020