Ochrona oznaczeń geograficznych – Akt genewski Porozumienia lizbońskiego

 

STRESZCZENIE DOKUMENTÓW:

Akt genewski Porozumienia lizbońskiego w sprawie nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych

Decyzja (UE) 2019/1754 w sprawie przystąpienia Unii Europejskiej do Aktu genewskiego Porozumienia lizbońskiego w sprawie nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych

Rozporządzenie (UE) 2019/1753 w sprawie działań Unii po jej przystąpieniu do Aktu genewskiego Porozumienia lizbońskiego w sprawie nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych

JAKIE SĄ CELE AKTU, DECYZJI I ROZPORZĄDZENIA?

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Porozumienie lizbońskie

Akt genewski

Decyzja (UE) 2019/1754

Przepisy UE

W rozporządzeniu ustanowiono przepisy regulujące prawa i obowiązki UE określone w akcie genewskim. Zgodnie z rozporządzeniem:

W rozporządzeniu poruszono również kwestie dotyczące:

OD KIEDY AKT, DECYZJA I ROZPORZĄDZENIE MAJĄ ZASTOSOWANIE?

KONTEKST

KLUCZOWE POJĘCIA

Oznaczenia geograficzne: odnoszą się do produktów pochodzących z konkretnego obszaru geograficznego, w odniesieniu do których jakość, renoma lub inna cecha charakterystyczna związana jest z pochodzeniem geograficznym.
Nazwy pochodzenia: nazwy geograficzne wskazujące pochodzenie danego produktu, jak również charakterystyczne i uznane cechy związane z jego lokalizacją.

GŁÓWNE DOKUMENTY

Akt genewski Porozumienia lizbońskiego w sprawie nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych (Dz.U. L 271 z 24.10.2019, s. 15-29)

Decyzja Rady (UE) 2019/1754 z dnia 7 października 2019 r. w sprawie przystąpienia Unii Europejskiej do Aktu genewskiego Porozumienia lizbońskiego w sprawie nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych (Dz.U. L 271 z 24.10.2019, s. 12-14)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1753 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie działań Unii po jej przystąpieniu do Aktu genewskiego Porozumienia lizbońskiego w sprawie nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych (Dz.U. L 271 z 24.10.2019, s. 1-11)

Ostatnia aktualizacja: 18.05.2020