Umowa pomiędzy UE i USA w sprawie ubezpieczeń i reasekuracji

 

STRESZCZENIE DOKUMENTÓW:

Umowa dwustronna pomiędzy UE a Stanami Zjednoczonymi w sprawie środków ostrożnościowych odnoszących się do ubezpieczeń i reasekuracji

Decyzja (UE) 2017/1792 – podpisanie, w imieniu UE, i tymczasowe stosowanie umowy dwustronnej pomiędzy UE a Stanami Zjednoczonymi w sprawie środków ostrożnościowych odnoszących się do ubezpieczeń i reasekuracji

Decyzja (UE) 2018/539 – zawarcie umowy dwustronnej pomiędzy UE a Stanami Zjednoczonymi w sprawie środków ostrożnościowych odnoszących się do ubezpieczeń i reasekuracji

JAKIE SĄ CELE UMOWY I DECYZJI?

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

W umowie:

DATA WEJŚCIA W ŻYCIE

Umowa weszła w życie 4 kwietnia 2018 r., przy czym jej tymczasowe stosowanie rozpoczęło się 7 listopada 2017 r.

KONTEKST

KLUCZOWE POJĘCIA

Reasekurator: przedsiębiorstwo zapewniające ochronę finansową zakładom ubezpieczeń.
Zabezpieczenie: aktywa takie jak gotówka lub akredytywa.

GŁÓWNE DOKUMENTY

Umowa dwustronna pomiędzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki w sprawie środków ostrożnościowych odnoszących się do ubezpieczeń i reasekuracji (Dz.U. L 258 z 6.10.2017, s. 4–21)

Decyzja Rady (UE) 2017/1792 z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii, i tymczasowego stosowania Umowy dwustronnej pomiędzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki w sprawie środków ostrożnościowych odnoszących się do ubezpieczeń i reasekuracji (Dz.U. L 258 z 6.10.2017, s. 1–2)

Kolejne zmiany decyzji (UE) 2017/1792 zostały włączone do tekstu podstawowego. Tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentacyjną.

Decyzja Rady (UE) 2018/539 z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie zawarcia Umowy dwustronnej pomiędzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki w sprawie środków ostrożnościowych odnoszących się do ubezpieczeń i reasekuracji (Dz.U. L 90 z 6.4.2018, s. 36–37)

DOKUMENTY POWIĄZANE

Zawiadomienie dotyczące wejścia w życie Umowy dwustronnej pomiędzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki w sprawie środków ostrożnościowych odnoszących się do ubezpieczeń i reasekuracji (Dz.U. L 91 z 9.4.2018, s. 1)

Zawiadomienie dotyczące tymczasowego stosowania Umowy dwustronnej pomiędzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki w sprawie środków ostrożnościowych odnoszących się do ubezpieczeń i reasekuracji (Dz.U. L 288 z 7.11.2017, s. 1)

Ostatnia aktualizacja: 28.09.2020