Eurostat – urząd statystyczny UE

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Decyzja w sprawie doprecyzowania roli Eurostatu (2012/504/UE)

JAKIE SĄ CELE DECYZJI?

W decyzji doprecyzowano rolę i zakres obowiązków Eurostatu w odniesieniu do opracowywania, tworzenia i rozpowszechniania statystyk europejskich.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

OD KIEDY DECYZJA MA ZASTOSOWANIE?

Decyzja ma zastosowanie od 8 października 2012 r.

KONTEKST

Więcej informacji:

GŁÓWNY DOKUMENT

Decyzja Komisji z dnia 17 września 2012 r. w sprawie Eurostatu (2012/504/UE) (Dz.U. L 251 z 18.9.2012, s. 49–52)

Ostatnia aktualizacja: 13.11.2017