Bezpieczeństwo morskie: Przyspieszone wprowadzanie konstrukcji podwójnokadłubowej w zbiornikowcach

W celu zmniejszenia ryzyka przypadkowego zanieczyszczenia ropą naftową na wodach europejskich niniejsze rozporządzenie zabrania transportu olejów ciężkich z lub do portów Unii Europejskiej (UE) w zbiornikowcach pojedynczokadłubowych. Zapewnia ono również przyśpieszony program wprowadzenia stosowania podwójnego kadłuba lub równoważnych rozwiązań w zbiornikowcach pojedynczokadłubowych nie później niż w 2015 r.

AKT

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr530/2012 z dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie przyspieszonego wprowadzania konstrukcji podwójnokadłubowej lub równoważnego rozwiązania konstrukcyjnego w odniesieniu do zbiornikowców pojedynczokadłubowych (wersja przekształcona).

STRESZCZENIE

Ostatnie rozporządzenie UE w sprawie stopniowego wprowadzania zbiornikowców podwójnokadłubowych, przyjęte w 2012 r., zachowuje istotę poprzedniego rozporządzenia z 2002 r. Rozporządzenie łączy w jednym tekście wszystkie zmiany wprowadzone do poprzedniego rozporządzenia w celu uczynienia go bardziej przejrzystym, a tym samym bardziej przyjaznym dla użytkownika.

Akt ma zastosowanie do zbiornikowców o nośności 5000 ton i większej, pływających pod banderą państwa członkowskiego UE lub, bez względu na ich banderę, wchodzących lub wychodzących z portu lub terminalu pływającego albo kotwiczących na obszarze podlegającym jurysdykcji państwa członkowskiego UE.

Jednakże niniejsze rozporządzenie nie stosuje się do okrętów, statków pomocniczych marynarki lub innych należących do lub eksploatowanych przez dane Państwo i używanych tylko do niekomercyjnych celów rządowych.

Rozporządzenie:

Kontekst

W 2002 r., po serii wypadków z udziałem zbiornikowców, które spowodowały poważne zanieczyszczenie, UE przyjęła rozporządzenie nakazujące wycofywanie bardziej wrażliwych zbiornikowców pojedynczokadłubowych (w których ropa w zbiornikach ładunkowych jest oddzielona od wody morskiej tylko przez dno i burty) i zastąpienia ich statkami podwójnokadłubowymi (w których zbiorniki ładunkowe są otoczone przez drugą płytę wewnętrzną znajdującą się w odpowiedniej odległości od płyty zewnętrznej).

ODNIESIENIA

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Rozporządzenie (WE) nr 530/2012

20.7.2012

-

Dz.U. L 172 z 30.6.2012

Ostatnia aktualizacja: 19.06.2014