Dyrektywą w sprawie przejrzystości jednolitego rynku

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Dyrektywa (UE) 2015/1535 – procedura udzielania informacji w dziedzinie przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego

STRESZCZENIE

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEJ DYREKTYWY?

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

OD KIEDY NINIEJSZA DYREKTYWA MA ZASTOSOWANIE?

Dyrektywa 98/34/WE została uchylona i zastąpiona dyrektywą (UE) 2015/1535 od dnia 7 października 2015 r.

KONTEKST

Cel procedury 2015/1535

AKT

Dyrektywa (UE) 2015/1535 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 września 2015 r. ustanawiająca procedurę udzielania informacji w dziedzinie przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (Dz.U. L 241 z 17.9.2015, s. 1–15)

Ostatnia aktualizacja: 27.01.2016