Instytut UE Studiów nad Bezpieczeństwem

Instytut Unii Europejskiej Studiów nad Bezpieczeństwem prowadzi badania i analizy z dziedziny zagadnień międzynarodowych, aby wspierać UE w rozwoju polityki zagranicznej i bezpieczeństwa.

AKT

Decyzja Rady 2014/75/WPZiB z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie Instytutu Unii Europejskiej Studiów nad Bezpieczeństwem

STRESZCZENIE

Decyzją Rady Unia Europejska postanowiła nadal wykorzystywać wiedzę fachową Instytutu Unii Europejskiej Studiów nad Bezpieczeństwem (IUESB) w celu prowadzenia badań i analiz z dziedziny zagadnień międzynarodowych dla wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony (WPBiO) Unii. IUESB powołano w styczniu 2002 r. Siedziba instytutu znajduje się w Paryżu, natomiast biuro łącznikowe w Brukseli.

Dzięki badaniom i analizom IUESB wspiera Unię w podejmowaniu decyzji w dziedzinie WPBiO. Przede wszystkim przeprowadza analizy i stanowi forum debat na temat zewnętrznej strategii UE w obszarach, do których zalicza się zapobieganie konfliktom i budowanie pokoju. Do jego zadań należy organizowanie warsztatów i wydarzeń pomagających tworzyć sieć kontaktów, a także zbieranie odpowiednich informacji na potrzeby urzędników i ekspertów z Unii. Działa też jako łącznik między instytucjami Unii i kręgiem ekspertów zewnętrznych, w tym podmiotów zaangażowanych w bezpieczeństwo.

IUESB zarządzany jest przez radę i dyrektora:

ODNIESIENIA

Akt

Data wejścia w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Decyzja Rady 2014/75/WPZiB

10.2.2014

-

Dz.U. L 41 z 12.2.2014

Ostatnia aktualizacja: 11.06.2014