Urządzenia kolei linowych do przewozu osób

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Rozporządzenie (UE) 2016/424 – urządzenia kolei linowych

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEGO ROZPORZĄDZENIA?

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

OD KIEDY NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE MA ZASTOSOWANIE?

Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie od dnia 21 kwietnia 2018 r., z wyjątkiem określonych artykułów dotyczących w większości organów notyfikujących i procedur. Te artykuły mają zastosowanie od dnia 21 października 2016 r.

KONTEKST

* KLUCZOWE POJĘCIA

Urządzenia kolei linowych: cały system zainstalowany w określonym miejscu, w skład którego wchodzi infrastruktura i podsystemy, przeznaczony do przewozu osób za pomocą mechanizmu lin.

Podsystem: system lub połączenie systemów, które mają zostać zainstalowane w urządzeniu kolei linowych, takie jak mechanizm przewijania, zawieszenie pojazdów i urządzenia elektrotechniczne.

Elementy bezpieczeństwa: każdy element wyposażenia lub każde urządzenie, które ma zostać wbudowane w podsystem lub w urządzenie kolei linowych w celu zapewnienia bezpieczeństwa.

GŁÓWNY DOKUMENT

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/424 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie urządzeń kolei linowych i uchylenia dyrektywy 2000/9/WE (Dz.U. L 81 z 31.3.2016, s 1–50)

Kolejne zmiany wprowadzone do rozporządzenia (UE) nr 2016/424 zostały włączone do tekstu podstawowego. Niniejszy tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentacyjną.

Ostatnia aktualizacja: 13.12.2016