Zmiany klimatu – ratyfikowane przez UE porozumienie paryskie

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Decyzja (UE) 2016/1841 w sprawie porozumienia paryskiego w sprawie zmian klimatu

Porozumienie paryskie

JAKI JEST CEL NINIEJSZEJ DECYZJI?

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Dotychczasowe działania UE w zakresie zmiany klimatu

OD KIEDY NINIEJSZE POROZUMIENIE MA ZASTOSOWANIE?

Porozumienie wchodzi w życie 4 listopada 2016 r. i ma zastosowanie od 2020 r.

KONTEKST

Porozumienie wzmacnia globalną reakcję na zagrożenie związane ze zmianą klimatu, wyznaczając kierunek obecnych polityk na osiągnięcie neutralności klimatycznej do końca obecnego stulecia.

Porozumienie zostało przyjęte przez 195 państw w Paryżu w grudniu 2015 r. i zastępuje ono protokół z Kioto z 1997 r.

Więcej informacji

GŁÓWNE DOKUMENTY

Dyrektywa Rady (UE) 2016/1841 z dnia 5 października 2016 r. w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, porozumienia paryskiego przyjętego na mocy Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (Dz.U. L 282 z 19.10.2016, s. 1–3)

Porozumienie paryskie (Dz.U. L 282 z 19.10.2016, s. 4–18)

Ostatnia aktualizacja: 04.11.2016