Nielegalny handel dziką fauną i florą – plan działania UE

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Komunikat Komisji Europejskiej (COM(2016) 87 final) – Plan działania UE przeciwko nielegalnemu handlowi dziką fauną i florą

STRESZCZENIE

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEGO KOMUNIKATU?

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Plan działania składa się z 32 środków realizowanych przez UE i każdy z 28 krajów UE w latach 2016–2020. Plan działania skupia się na trzech podstawowych aspektach:

KONTEKST

Nielegalny handel dziką fauną i florą stanowi jedną z najbardziej dochodowych działalności przestępczych na świecie. Ma to druzgocący wpływ na bioróżnorodność i zasadę państwa prawa ze względu na bliskie związki z korupcją. Ten rodzaj przestępczości odgrywa coraz większą rolę w finansowaniu bojówek i grup terrorystycznych.

UE jest obszarem przeznaczenia, pochodzenia i tranzytu w nielegalnym handlu dziką fauną i florą. W każdym z powyższych przypadków UE odgrywa zasadniczą rolę w zwalczaniu takich praktyk.

Więcej informacji można uzyskać na stronie Komisji Europejskiej dotyczącej podejścia UE do zwalczania nielegalnego handlu dziką fauną i florą.

AKT

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów – Plan działania UE przeciwko nielegalnemu handlowi dziką fauną i florą (COM(2016) 87 final z 26.2.2016)

AKTY POWIĄZANE

Dokument roboczy służb Komisji: Analiza i dowody popierające plan działania UE na rzecz zwalczania nielegalnego handlu dziką fauną i florą, towarzyszący dokumentowi: Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów – Plan działania UE przeciwko nielegalnemu handlowi dziką fauną i florą (SWD(2016) 38 final z 26.2.2016)

Zacieśnianie współpracy z sektorami gospodarczymi w celu zwalczania nielegalnego handlu dziką fauną i florą– sprawozdanie końcowe. Sprawozdanie dla DG WE ds. Środowiska,13 listopada 2015 r.

Ostatnia aktualizacja: 02.05.2016