4.3.2021   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 75/2


Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu

Wykaz naturalnych wód mineralnych uznanych przez Islandię i Norwegię

(Unieważnia i zastępuje tekst opublikowany w Dz.U. C 155 z 3.5.2018, s. 9, i Suplemencie EOG nr 28 z 3 maja 2018, s. 6)

(2021/C 75/02)

Zgodnie z art. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/54/WE z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie wydobywania i wprowadzania do obrotu naturalnych wód mineralnych (1), uwzględnionej w pkt 54zzzzd rozdziału XII załącznika II do Porozumienia EOG, w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz Suplemencie EOG do niego publikowany jest wykaz wód uznanych za naturalne wody mineralne.

WYKAZ NATURALNYCH WÓD MINERALNYCH UZNANYCH PRZEZ ISLANDIĘ:

Nazwa handlowa

Nazwa źródła

Miejsce wydobywania

Icelandic Glacial

Ölfus

Hlíðarendi, Ölfus, Selfoss

WYKAZ NATURALNYCH WÓD MINERALNYCH UZNANYCH PRZEZ NORWEGIĘ:

Nazwa handlowa

Nazwa źródła

Miejsce wydobywania

Bonaqua Silver

Telemark kilden

Fyresdal

Eira

Eira kilden

Eresfjord

Farris

Kong Olavs kilde

Larvik

Isbre

Isbre kilden

Buhaugen, Osa, Ulvik

Isklar

Isklar kildene

Vikebygd i Ullensvang

Fyresdal

Fyresdal kilden

Fyresdal

Olden

Blåfjell kilden

Oldedalen

Osa

Osa kilden

Ulvik/Hardanger

Rustad Spring

Rustad kilden

Rustad/Elverum

Snåsa

Snåsakilden

Snåsa

Voss

Vosskilden

Vatnestrøm/Iveland


(1)  Dz.U. L 164 z 26.6.2009, s. 45.