18.2.2021   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 58/50


Pomoc państwa – decyzja o niewnoszeniu zastrzeżeń

(2021/C 58/06)

Urząd Nadzoru EFTA nie wnosi zastrzeżeń wobec następującego środka pomocy państwa:

Data przyjęcia decyzji

15 października 2020

Nr sprawy

85649

Nr decyzji

118/20/COL

Państwo EFTA

Norwegia

Tytuł

Przedłużenie związanego z COVID-19 programu gwarancji dla linii lotniczych

Podstawa prawna

Decyzja Parlamentu w sprawie zatwierdzenia programu gwarancji, zgodnie z warunkami zaproponowanymi przez Ministerstwo

Rodzaj środka pomocy

Program pomocy

Cel pomocy

Program gwarancji ma na celu złagodzenie niedoboru płynności doświadczanego przez sektor transportu lotniczego oraz zapewnienie, aby zakłócenia spowodowane przez pandemię COVID-19 nie wpłynęły negatywnie na rentowność linii lotniczych.

Forma pomocy

Gwarancje publiczne

Budżet

Szacowana kwota: 6 mld NOK

Czas trwania

Do 31 grudnia 2020

Sektory gospodarki

Transport lotniczy

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc

GIEK, Norweska Agencja Gwarancji Kredytów Eksportowych

Pb 1763 Vika

N-0122 Oslo

NORWEGIA

Tekst decyzji w autentycznej wersji językowej, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, można znaleźć na stronie Urzędu Nadzoru EFTA: http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/decisions/