12.11.2020   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 381/26


Pomoc państwa – decyzja o niewnoszeniu zastrzeżeń

(2020/C 381/08)

Urząd Nadzoru EFTA nie wnosi zastrzeżeń wobec następującego środka pomocy państwa:

Data przyjęcia decyzji

31 lipca 2020

Nr sprawy

85513

Nr decyzji

100/20/COL

Państwo EFTA

Norwegia

Nazwa środka pomocy (lub nazwa beneficjenta)

Zmiana systemu gwarancji dla MŚP w związku z COVID-19 (pomoc dla mikroprzedsiębiorstw lub małych przedsiębiorstw znajdujących się w trudnej sytuacji w dniu 31 grudnia 2019 r.)

Podstawa prawna

Forskrift om endring i forskrift 27. mars 2020 nr. 490 til lov om statlig garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter, FOR-2020-03-27-490

Rodzaj środka pomocy

Program pomocy

Cel pomocy

Zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce

Forma pomocy

Gwarancja

Budżet

50 mld NOK (w odniesieniu do programu ze zmianami)

Czas trwania

26 marca 2020 – 31 grudnia 2020

Sektory gospodarki

Wszystkie sektory

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc

GIEK (Norweska Agencja Gwarancji Kredytów Eksportowych)

Pb 1763 Vika

0122 Oslo

NORWEGIA

Tekst decyzji w autentycznej wersji językowej, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, można znaleźć na stronie Urzędu Nadzoru EFTA: http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/decisions/