5.10.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 333/8


Pomoc państwa – decyzja o niewnoszeniu zastrzeżeń

(2017/C 333/06)

Urząd Nadzoru EFTA nie wnosi zastrzeżeń wobec następującego środka pomocy państwa:

Data przyjęcia decyzji

:

13 lipca 2017 r.

Sprawa nr

:

80780

Decyzja nr

:

143/17/COL

Państwo EFTA

:

Norwegia

Region

:

Trzy okręgi: Nordland, Troms oraz Finnmark

Nazwa środka pomocy (lub nazwa beneficjenta)

:

Organizatorzy turystyki

Podstawa prawna

:

Decyzje budżetowe podjęte przez okręgi Nordland, Troms oraz Finnmark

Rodzaj środka pomocy

:

Pomoc operacyjna

Cel pomocy

:

Celem pomocy jest zapobiegnięcie wyludnieniu za pomocą tworzenia miejsc pracy w przemyśle turystycznym poprzez wspieranie organizatorów turystyki organizujących loty czarterowe (tj. loty nieregularne) na lotniska w trzech okręgach w Norwegii Północnej.

Forma pomocy

:

Pomoc operacyjna

Budżet

:

10 mln NOK

Intensywność pomocy

:

25 %

Czas trwania pomocy

:

Przedłużenie od 1.11.2017 r. do 31.12.2020 r.

Sektory gospodarki

:

Organizatorzy turystyki oferujący loty czarterowe

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc

:

Trzy okręgi: Nordland, Troms oraz Finnmark

Inne informacje

:

 

Tekst decyzji w autentycznej wersji językowej, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, można znaleźć na stronie Urzędu Nadzoru EFTA:

http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/