5.8.2022   

PL EN

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 300/1


WSPÓLNY KATALOG ODMIAN GATUNKÓW ROŚLIN ROLNICZYCH

Suplement 2022/7

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2022/C 300/01)

SPIS TREŚCI

Legenda 3
Lista gatunków roślin rolniczych 4

I.   Buraki

1.

Beta vulgaris L. Burak cukrowy 4

2.

Beta vulgaris L. Burak pastewny 5

II.   Rośliny pastewne

5.

Agrostis stolonifera L. Mietlica rozłogowa 6

12.

Dactylis glomerata L. Kupkówka pospolita 6

13.

Festuca arundinacea Schreber Kostrzewa trzcinowa 6

15.

Festuca ovina L. Kostrzewa owcza 6

17.

Festuca rubra L. Kostrzewa czerwona 6

18.

Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina Kostrzewa szczeciniasta 6

20.

Lolium multiflorum Lam. Życica wielokwiatowa (rajgras włoski i rajgras holenderski) 7

20.1.

Ssp. alternativum 7

20.1.

Ssp. non alternativum 7

21.

Lolium perenne L. Życica trwała (rajgras angielski) 7

22.

Lolium x hybridum Hausskn. Życica mieszańcowa (rajgras oldenburski) 7

29.

Poa pratensis L. Wiechlina łąkowa 7

39.

Lupinus luteus L. Łubin żółty 7

47.

Medicago sativa L. Lucerna siewna 8

54.

Pisum sativum L. (partim) Groch siewny 8

65.

Trifolium resupinatum L. Koniczyna perska 8

73.

Vicia sativa L. Wyka siewna 8

79.

Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers. Rzodkiew oleista 8

III.   Rośliny oleiste i włókniste

83.

Brassica napus L. (partim) Rzepak 9

88.

Gossypium spp. Bawełna 10

89.

Helianthus annuus L. Słonecznik 10

90.

Linum usitatissimum L. Len zwyczajny 11

IV.   Rośliny zbożowe

95.

Avena sativa L. (including A. Byzantina K. Koch) Owies zwyczajny i owies bizantyjski 12

96.

Avena strigosa Schreb. Owies szorstki / Owies owsik 12

97.

Hordeum vulgare L. Jęczmień 12

97.1.

Jęczmień - dwurzędowy 12

97.2.

Jęczmień - sześciorzędowy 13

98.

Oryza sativa L. Ryż 14

101.

Sorghum bicolor (L.) Moench Sorgo zwyczajne 14

103.

Sorghum bicolor (L.) Moench × Sorghum sudanense (Piper) Stapf. Mieszańce będące wynikiem krzyżowania Sorghum bicolor i Sorghum sudanense 14

104.

×Triticosecale Wittm. ex A. Camus Mieszańce powstałe ze skrzyżowania gatunku rodzaju Triticum z gatunkiem rodzaju Secale 14

105.

Triticum aestivum L. Pszenica zwyczajna 15

106.

Triticum durum Desf. Pszenica twarda 16

108.

Zea mays L. (partim) Kukurydza 17

V.   Ziemniaki

109.

Solanum tuberosum L. Ziemniak 20

LEGENDA

1.

Aby uwzględnić informacje przekazane Komisji przez państwa członkowskie, w niniejszym suplemencie do wersji skonsolidowanej wspólnego katalogu odmian gatunków roślin rolniczych z 2021 r. (1) wprowadzono niezbędne poprawki.

2.

Informacje w niniejszym suplemencie przedstawione są według takiego samego podziału jak informacje zawarte w wersji skonsolidowanej z 2021 r. W związku z tym można odwoływać się do legendy tego wydania.

3.

Niniejszy suplement obejmuje powiadomienia otrzymane w dniach 1 do dnia 31 maja 2022 r.

4.

Poprawki do wersji skonsolidowanej z 2021 r. przedstawione są w kolumnie nr 4 w następujący sposób:

(add.)

:

oznacza nową pozycję wprowadzaną do wspólnego katalogu,

(mod.)

:

oznacza modyfikację istniejącej pozycji. Oznaczenia tej pozycji zawarte w niniejszym suplemencie zastępują oznaczenia zawarte w wersji skonsolidowanej z 2021 r.,

(del.)

:

oznacza, iż wskazana pozycja oraz wszystkie odnoszące się do niej oznaczenia zostają usunięte ze wspólnego katalogu.

5.

Niniejszy suplement dotyczy zgłoszonych odmian, do których mają zastosowanie przepisy art. 16 ust. 1 dyrektywy Rady 2002/53/WE (2).

6.

Jeśli kod podmiotu odpowiedzialnego za zachowanie odmian nie pojawia się w wersji skonsolidowanej z 2021 r., informacje dotyczące jego nazwy oraz adresu można uzyskać od wskazanej w wykazie instytucji danego państwa członkowskiego lub państwa EFTA.

(1)  Wersja skonsolidowana z dnia 13 grudnia 2021 r.:

https://ec.europa.eu/food/plant/plant_propagation_material/plant_variety_catalogues_databases_en

(2)  Dz.U. L 193 z 20.7.2002, s. 1.


I.

1.   Beta vulgaris L. - Sugar beet

1

2

3

4

Aurelia KWS

*FR S14995

 

m (1) (add.)

Baronika KWS

*DE 105, *FR S14995

 

D m (1) (mod.)

BTS 4785 N

*FR 95693

 

m (1) (add.)(32)

BTS 5090

*FR 95693

 

m (1) (add.)(32)

BTS 5885 N

*FR 95693

 

m (1) (add.)(32)

Cabestan

*FR S15330

 

m (1) (add.)

Calogera KWS

*FR S14995

 

m (1) (add.)

Cerf

*FR S13115

 

m (1) (add.)

Chameau

*FR S13115

 

m (1) (add.)

Christopha KWS

*FR S14995

 

m (1) (add.)

Coton

*FR S13115

 

m (1) (add.)

Dauphin

*FR S13115

 

m (1) (add.)

Dubos

*FR S14771

 

m (1) (add.)

Fabienna KWS

*ES 6320, *FR S14995

 

D m (1) (mod.)

FD Footing

*FR S8444

 

m (1) (add.)

FD League

*FR S8444

 

m (1) (add.)

FD Oxygen

*FR S8444

 

m (1) (add.)

FD Paddel

*FR S8444

 

m (1) (add.)

FD Performer

*FR S8444

 

m (1) (add.)

FD Pulse

*FR S8444

 

m (1) (add.)

FD Squash

*FR S8444

 

m (1) (add.)

Figuier

*FR S13115

 

m (1) (add.)

Ghymes

*SK 429

 

(2) (add.)

Hemingway

*FR S14771, *LT 145

 

D m (1) (mod.)(16)

Hetre

*FR S13115

 

m (1) (add.)

Ilias

*AT 533

 

D M (2) (mod.)

Iroko

*FR S13115

 

m (1) (add.)

Josephina KWS

*DE 105, *FR S14995

 

D m (1) (mod.)

Laser

*FR S15330, *LT 130, *NL 1059

 

D m (1) (mod.)(16)

Lauredana KWS

*FR S14995

 

m (1) (add.)

Mamba

*FR S13115

 

m (1) (add.)

Reglisse

*FR S13115

 

m (1) (add.)

Requin

*FR S13115

 

m (1) (add.)

Rodin

*FR S14771

 

m (1) (add.)

Spi

*FR S15330

 

m (1) (add.)

Tabarly

*FR S14771

 

m (1) (add.)

Tilleul

*FR S13115

 

m (1) (add.)

Tinker

*AT 533

 

D M (2) (mod.)

Twain

*FR S14771

 

m (1) (add.)

Viola KWS

*CZ 69, *HR 737, *IT 183, *HU 149293, *PL 52, *SK 221

 

D m (2) (mod.)

Wallis

*FR S14771

 

m (1) (add.)

Yacht

*FR S15330

 

m (1) (add.)

2.   Beta vulgaris L. - Fodder beet

1

2

3

4

Feldherr

*DE 283, *IE 334, *AT 579, *PL 161

 

P m (4) (mod.)

Girida

*FR S8444

 

m (1) (add.)

II.

5.   Agrostis stolonifera L. - Creeping bent

1

2

3

4

Tigershark

*IT 539

 

(add.)(1)

12.   Dactylis glomerata L. - Cocksfoot

1

2

3

4

Sulivan

*IT 1462

 

(add.)

13.   Festuca arundinacea Schreber - Tall fescue

1

2

3

4

4th Millennium SRP

*IT 835

 

(add.)(1)

Rhambler 2 SRP

*IT 835

 

(add.)(1)

15.   Festuca ovina L. - Sheep's fescue

1

2

3

4

Nanook

*IT 327

 

(add.)(1)

17.   Festuca rubra L. - Red fescue

1

2

3

4

Heathland

*IT 327

 

(add.)(1)

Kos

*PL 1

 

(add.)(8)

Maracas

*SK 520

 

(add.)

Rula

*SK 629

 

(add.)

Woodstock

*SK 520

 

(add.)

18.   Festuca trachyphylla (Hack.) Hack. - Hard fescue

1

2

3

4

Barlegant

*SK 8

 

(add.)

20.   Lolium multiflorum Lam. - Italian ryegrass (including Westerwold ryegrass)

1

2

3

4

Ssp. alternativum -

 

 

 

 

 

 

Ssp. non alternativum -

 

 

Winter Star 3

*IT 1462

 

(add.)

21.   Lolium perenne L. - Perennial ryegrass

1

2

3

4

Astrian

*NL 1036

 

T (add.)

Baijon

*NL 1011

 

D (add.)

Galgorm

*IE 315

 

D (add.)

Gusto

*IE 298

 

D (add.)

Hannibal

 

 

(del.)

Rohan

*IT 1673

 

T (add.)

22.   Lolium x hybridum Hausskn. - Hybrid ryegrass

1

2

3

4

Aberimage

*IE 308

 

T (add.)

29.   Poa pratensis L. - Smooth-stalked meadowgrass

1

2

3

4

Geronimo

*LT 64, *FI 6111

 

(mod.)(1)(12)

Harmonie

*SK 170

 

(mod.)(1)(12)

Sobra

*HU 108799, *SE 71

*IS 19

(mod.)(1)(12)

Waterworks

*IT 835

 

(add.)(1)

39.   Lupinus luteus L. - Yellow lupin

1

2

3

4

Wladko

*CZ 1652

 

(add.)

47.   Medicago sativa L. - Lucerne

1

2

3

4

Dunav

*BG 6

 

(add.)

Multima

*BG 6

 

(add.)

SW Nexus

*SE 71

 

(mod.)

54.   Pisum sativum L. (partim) - Field pea

1

2

3

4

Garde

 

 

(del.)

Guimas

*EL 259

 

(add.)

Guivert

*EL 259

 

(add.)

Saxon

*CZ 172, *SE 160

 

(mod.)(16)

Sponsor

 

 

(del.)

65.   Trifolium resupinatum L. - Persian clover

1

2

3

4

Rambo

*SK 224

 

(add.)

Recover

*SK 224

 

(add.)

73.   Vicia sativa L. - Common vetch

1

2

3

4

Filippos

 

 

(del.)

79.   Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers. - Fodder radish

1

2

3

4

Diva

*CZ x

 

(add.)

III.

83.   Brassica napus L. (partim) - Swede rape

1

2

3

4

Aganos

*CZ 1405, *DE 1323, *HU 132938, *PL 872, *SK 441

 

H (mod.)(15)(39)

Claro CL

*EE 31, *LV 48, *LT 44

 

H (mod.)(16)(38)

Desperado

*CZ 25, *HU 100452, *PL 205, *SK 224

 

H (mod.)(15)(39)

DK Expose

*HU 108843, *PL 788

 

H (mod.)(15)(39)

Dorian

*SK 63

 

H (add.)(15)(38)

Glosso

*SK 858

 

H (add.)(15)(38)

Haltesse

 

 

(del.)

Hanneli

*FR S14472, *HU 157951

 

H (mod.)(15)(39)

Hillico

*DK 184, *RO 2209

 

H (mod.)(15)(39)

InV105

*EE 39

 

(add.)(16)

INV1377 CL

*BG 57, *HU 241463, *RO 2187

 

H (mod.)(15)(32)(39)

Jurek

*CZ 1517, *PL 205, *SK 224

 

H (mod.)(15)(38)

Kasalla

*HU 106300, *SK 63

 

H (mod.)(15)(39)

KWS Arianos

*FR S14995, *HU 149293

 

H (mod.)(15)(39)

KWS Lauros

*PL 52, *SK 221

 

H (mod.)(15)(38)

KWS Pianos

*FR S14995, *SK 221

 

H (mod.)(15)(38)

KWS Sanchos

*FR S14995, *SK 221

 

H (mod.)(15)(38)

Lagonda

*DE 147, *EE 31, *LT 44

 

(mod.)(16)(38)

Lancia

*EE 31

 

(mod.)(16)(39)

LG Apollonia

*AT 889, *PL 872, *SK 441

 

H (mod.)(15)(38)

LG Arnold

*CZ 1405, *DE 1323, *HU 132938, *PL 872, *SK 441

 

H (mod.)(15)(39)

LG Auckland

*CZ 1405, *DK 223, *DE 1323, *FR 44360, *AT 562, *PL 849, *SK 406

 

H (mod.)(15)(38)

LG Austin

*DK 223, *FR 44360, *HU 132938

 

H (mod.)(15)(39)

LG Aviron

*BG 21, *DK 223, *FR 44360, *LU 12041, *HU 132938, *AT 562, *PL 849, *SK 406

 

(mod.)(15)(39)

LG Corsica CL

*HU 132938, *SK 406

 

H (mod.)(15)(39)

Manhattan

*DK 178, *HU 100452, *PL 788

 

H (mod.)(15)(39)

Matrix CL

*SK 224

 

H (add.)(15)(38)

Nizza CL

*BG 23

 

H (add.)(15)(38)

PT308

*SK 740

 

H (add.)(15)(32)(38)

PX141

*DK 87, *RO 2097, *SK 740

 

H (mod.)(15)(32)(38)

RGT Banquizz

*FR S13804, *HU 103716

 

H (mod.)(15)(39)

Simplex CL

*LV 81, *SK 224

 

H (mod.)(15)(38)

Tuba

*CZ 25, *DE 39, *HU 100452, *PL 205

 

H (mod.)(15)(39)

88.   Gossypium spp. - Cotton

1

2

3

4

BA 1010

*EL 303

 

(add.)(32)

DP332

*ES x

 

(mod.)(32)

Gaia

 

 

(del.)

Joan

 

 

(del.)

Lazer

*EL 303

 

(add.)

MAY344

*ES x

 

(add.)

Nova

 

 

(del.)

ST477

 

 

(del.)

Tosca

 

 

(del.)

89.   Helianthus annuus L. - Sunflower

1

2

3

4

California

 

 

(del.)

Cliperton CLP

 

 

(del.)

Cllever

 

 

(del.)

Destiny CLP

 

 

(del.)

Imperiozo

 

 

(del.)

Jacksun

 

 

(del.)

LG50621

*BG 21, *SK 406

 

S (mod.)(32)

LG58630

*BG 21, *SK 406

 

S (mod.)(32)

Linoza

 

 

(del.)

Nairobi CLP

 

 

(del.)

Ollimi CL

 

 

(del.)

Reall

 

 

(del.)

RGT Amillton

 

 

(del.)

RGT Bellucci

 

 

(del.)

RGT Cellest

 

 

(del.)

RGT Cllovis

 

 

(del.)

RGT Cristoball

 

 

(del.)

RGT Leslly

 

 

(del.)

RGT Llorenzo CLP

 

 

(del.)

RGT Mellbourn

 

 

(del.)

RGT Mikellange CLP

 

 

(del.)

RGT Montreall

 

 

(del.)

RGT Pallermo

 

 

(del.)

RGT Pellegrino

 

 

(del.)

RGT Tivolli CLP

 

 

(del.)

Sellor

*SK 520

 

H S (mod.)

Sullik

 

 

(del.)

Sunbrela

 

 

(del.)

Zellko

 

 

(del.)

90.   Linum usitatissimum L. - Flax, Linseed

1

2

3

4

SW Dalguise

*FR S13337

 

(add.)(15)

IV.

95.   Avena sativa L. (including A. byzantina K. Koch) - Oat and Red oat

1

2

3

4

Albi

*IE 310

 

(mod.)(16)

Belino II

 

 

f: 30.6.2024

Hera

*LV 178, *LT 42

 

(mod.)(16)

Kusta

*EE 23

 

(add.)(16)

KWS Castille

 

 

f: 30.6.2024

Rambo

*CZ 1053, *AT 844, *PL 611

 

(mod.)(16)

RGT Black Pearl

 

 

f: 30.6.2024

96.   Avena strigosa Schreb. - Black oat / Bristle oat

1

2

3

4

Iapar 61

*FR S15312

 

(mod.)

97.   Hordeum vulgare L. - Barley

1

2

3

4

- 2-row barley

 

 

Amidala

*CZ 77, *DE 9056, *EE 33, *FR 45185, *LT 60, (*)LU 6067, *HU 107747, *AT 500, *PL 306, *SK 295

 

(mod.)(16)

Beatrix

*PL 306

 

(mod.)(16)

Chairman

*FR S13496

 

(add.)(16)

Comtesse

*FR S8520

 

(add.)(15)

Cypros

 

 

(del.)

Ellinor

*EE 43, *FR S14202, *AT 519, *SK 503, *FI 6129

 

(mod.)(16)

Fangio

*CZ 346, (*)FR S8520

 

(mod.)(16)

Gingko

*FR 45185

 

(add.)(16)

Greta

*FR S8520

 

(add.)(16)

Guzel

*CZ 346, (*)FR S8520

 

(mod.)(16)

Himalaya

*EL 19

 

(add.)(15)

Kliper71-Thermi

 

 

(del.)

KWS Premis

*FR S13467

 

(add.)(16)

LG Bartoli

*FR S13491

 

(add.)(16)

LG Belcanto

*CZ 1405, *DE 1323, *FR S13491, *PL 738, *SK 445

 

(mod.)(16)

LG Bolero

*FR S13491

 

(add.)(16)

LG Flamenco

*CZ 1405, *DE 1323, *FR S13491

 

(mod.)(16)

LG Lodestar

*CZ 1405, *SK 406

 

(mod.)(16)

LG Rhapsody

*FR S13491

 

(add.)(16)

LG Slovan

*CZ 1405

 

(add.)(16)

Louanne

*FR S13496

 

(add.)(16)

Makedonia

 

 

(del.)

Marylin

 

 

f: 30.6.2024

Niki

 

 

(del.)

Novalis

*FR S14202

 

(add.)(16)

Orbise

 

 

f: 30.6.2024

Orjoie

 

 

f: 30.6.2024

Promyk

 

 

(del.)

RGT Pesquet

*FR S13804

 

(add.)(16)

RGT Ylesia

*PL 631

 

(mod.)(16)

Schiwago

*CZ 77, *DE 9056, (*)FR 45185, *PL 306

 

(mod.)(16)

Sirio

*IT 1239

 

(mod.)

Suez

*CZ 1052, *HR 678, *PL 676, *SK 508

 

(mod.)(15)(16)

SY Chaska

*FR 14564

 

(add.)(16)

SY Secure

*SI 465

 

(mod.)(15)(16)

SY Solar

*CZ 1507, *DE 9503, *EE 126, *LV 201, *LT 152, *AT 507

 

(mod.)(16)

Trekker

*EE 4, *FI 6102

 

(mod.)(16)

- 6-row barley

 

 

Aukusti

*EE 4, *FI 6102

 

(mod.)(16)

Brunel

*FR S8520

 

(add.)(15)

Constel

*FR S8520

 

(add.)(15)

Eternel

*FR S8520

 

(add.)(15)

Fascination

*FR S8233

 

(add.)(15)

Gambrinus

*FR S14472

 

(mod.)(15)

Goody

 

 

f: 30.6.2025

Ivoirel

*FR S8520

 

(add.)(15)

Kaarle

*EE 4, *FI 6102

 

(mod.)(16)

KWS Propis

*FR S14472

 

(add.)(15)

Marmara

 

 

f: 30.6.2024

MT 9918

*DE 9503

 

(mod.)(15)(32)(33)

Rea

*EL 297

 

(add.)

Shangrila

 

 

f: 30.6.2024

SY Cartoon

 

 

f: 30.6.2025

SY Mooce

 

 

f: 30.6.2025

98.   Oryza sativa L. - Rice

1

2

3

4

Cumbia

*FR S12680

 

(add.)

101.   Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. bicolor - Sorghum

1

2

3

4

Flagg

 

 

(del.)

Kalahari

*IT 1355

 

S (add.)

RGT Aliggator

*FR S13804

 

S (mod.)

SWFS7008

*IT 1725

 

T (add.)(32)

Targga

 

 

(del.)

Zealandia

*IT 1355

 

S (add.)

103.   ‘Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. bicolor x Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. drummondii (Steud.) de Wet ex Davidse - Hybrids resulting from the crossing of Sorghum bicolor subsp. bicolor and Sorghum bicolor subsp. drummondii

1

2

3

4

Pacific Graze

*IT x

 

(mod.)

Pacific Sweet

*IT x

 

(mod.)

SWSS7005

*IT 1725

 

(add.)(32)

104.   ×Triticosecale Wittm. ex A. Camus - Hybrids resulting from the crossing of a species of the genus Triticum and a species of the genus Secale

1

2

3

4

Bogart

*CZ 70, *DE 10310

 

(mod.)(15)

Edrets

*BG 141

 

(add.)(15)

Elicsir

*FR S15312

 

(mod.)(15)

Presley

*CZ 70, *DE 10310, *FR S14945, *PL 1024

 

(mod.)(15)

105.   Triticum aestivum L. subsp. aestivum - Wheat

1

2

3

4

Akteur

*CZ 25, *DE 39

*NO 183

(mod.)(15)

Albator

 

 

f: 30.6.2024

Altria

 

 

f: 30.6.2024

Andromede CS

*BE 806, *FR S15312

 

(mod.)(15)

Axaro

*HR 80, *HU 143367, *AT 124, *SK 508

 

(mod.)(15)(16)

Brigens

*LV 188

 

(add.)(15)

Ellispe

*SK 824

 

(add.)

Eneas

*ES 22

 

(mod.)(16)

Flavor CS

*FR S15312, *HR 182

 

(mod.)(15)

Gasol

*EL 259

 

(add.)

IS Ozirion

*SK 115

 

(add.)

Izalco CS

*FR S15312, *HR 182, *IT 345

 

(mod.)(15)

Jaidor

 

 

f: 30.6.2024

Kalbex

*CZ 172

 

(add.)(15)

KWS Emil

*EE 58, *LV 156, *LT 41

 

(mod.)(15)

KWS Metrum

*CZ 31

 

(add.)(15)

LG Asterion

*ES 200, *RO 2111, *SK 406

 

(mod.)(15)

LG Fiona

*SK 433

 

(add.)(15)

LG Mondial

*BE 216, *CZ 1405, *PL 738

 

(mod.)(15)

LG Rozarka

*SK 433

 

(add.)(15)

Maldives CS

*FR S15312

 

(mod.)(15)

Mogador

*HR 767

 

(mod.)(15)

Monika

*SK 202

 

(add.)(15)

Montecristo CS

*FR S15312

 

(mod.)(15)

Murail

 

 

f: 30.6.2024

Nonstop

*CZ 172

 

(add.)(15)

Osmose CS

*FR S15312, *IT 345

 

(mod.)(15)

Ovalie CS

*FR S15312, *IT 345

 

(mod.)(15)

Pallas

*CZ 1364, *PL 933

 

(mod.)(15)

Prospect

*LV 178, *LT 42

 

(mod.)(16)

RGT Conekto

 

 

f: 30.6.2024

RGT Cysteo

 

 

f: 30.6.2024

RGT Goldeno

 

 

f: 30.6.2024

RGT Producto

 

 

f: 30.6.2024

RGT Talisko

 

 

f: 30.6.2024

Ruske

*EE 23

 

(add.)(15)

Sofolk CS

*FR S15312, *HR 182, *IT 345

 

(mod.)(15)

Sokal

*FR S15312

 

(mod.)

Soliflor CS

*FR S15312

 

(mod.)(15)

Solindo CS

*FR S15312, *HR 182, *IT 345

 

(mod.)(15)

Sophie CS

*BE 806, *FR S15312

 

(mod.)(15)

Sorbet CS

*BE 806, *FR S15312

 

(mod.)(15)

Sorrial

*FR S15312, *HR 182

 

(mod.)(15)

Sortilege CS

*FR S15312

 

(mod.)(15)

Sothys CS

*FR S15312, *IT 345

 

(mod.)(15)

Soverdo CS

*FR S15312

 

(mod.)(15)

SU Hyberto

*CZ 1084

 

(add.)(15)

SU Hyntact

*FR S14807

 

(add.)(15)

SU Hytawa

*FR S14807

 

(add.)(15)

SY Vocation

 

 

f: 30.6.2025

Trapez

 

 

f: 30.6.2024

Triomph

 

 

f: 30.6.2025

Triso

*DE 39, *FR 8233, *LT 51

 

(mod.)(16)

Winx

*CZ 1176, *DE 1410, *LT 111, *FI 6170

 

(mod.)(16)

106.   Triticum turgidum L. subsp. durum (Desf.) van Slageren - Durum wheat

1

2

3

4

Aristotelis

*EL 297

 

(add.)

Athos

 

 

(del.)

Guadix

*EL 259

 

(add.)

Haristide

*FR S15312

 

(mod.)

Inizio

*IT 1334

 

(add.)

IS Belladur

*SK 115

 

(add.)

Kallithea

 

 

(del.)

RGT Monbecur

 

 

f: 30.6.2024

Selas

 

 

(del.)

108.   Zea mays L. (partim) - Maize

1

2

3

4

5

6

 

 

 

Index maturitas(25>)

Forma H(26>)

 

125C

*IT x

 

200

S

(add.)

6130C

*IT x

 

500

S

(add.)

Almerey

*IT 370, *SK 365

 

390

S

(mod.)

Arrakis

*SK 365

 

260

S

(add.)

Astrolabe

*CZ 1684, *IT 345, *SK 858

 

280

S

(mod.)

Atari

*IT 272, *SK 604

 

290

S

(mod.)

Beroldo

*SK 60

 

250

S

(add.)

Bivouac

*HU 108843, *SK 438

 

320

S

(mod.)

Brentano

*SK 60

 

250

T

(add.)

Camarino

*SK 571

 

310

T

(add.)

Capacito

*SK 60

 

260

S

(add.)

Cebert

*SK 164

 

230

T

(add.)

Citadel

*IT 370, *SK 365

 

340

S

(mod.)

Codir

*CZ 1684

 

 

 

(mod.)

Conturo

*SK 60

 

230

S

(add.)

CS Adjani

*FR S15312, *IT 345, *SK 858

 

260

S

(mod.)

CS Alchimi

*FR S15312, *IT 345, *SK 858

 

270

T

(mod.)

CS Amalfi

(*)FR S15312, *IT 345, *SK 858

 

350

S

(mod.)

CS Histori

*IT 345, *SK 858

 

210

T

(mod.)

Delegato

*SK 60

 

260

S

(add.)

Farandole

*CZ 1065

 

300

S

(mod.)

Firuze

*IT x

 

600

S

(add.)

Forterro

*SK 60

 

170

S

(add.)

GW 572

 

 

 

 

(del.)

Hermeen

*IT 837, *SK 406

 

250

T

(mod.)

INDEM1208

*IT 53, *NL 1030

 

200

S

(add.)(32)

INDEM1351

*IT 53, *NL 1030

 

200

S

(add.)(32)

INDEM1397

*IT 53, *AT 77

 

300

S

(mod.)(32)

INDEM1543

*IT 53, *AT 77

 

200

S

(mod.)(32)

Invisio

*SK 438

 

340

S

(add.)

Kalimero

 

 

 

 

(del.)

Kuadro

 

 

 

 

(del.)

KWS1393

*HU 149293

 

500

S

(mod.) ex: PL (8.5.2006)*(32)

Laurisso

*SK 60

 

250

S

(add.)

Leneo

*SK 60

 

190

S

(add.)

LG31278

*FR S13724, *SK 406

 

230

S

(mod.)(32)

LG31336

*SK 406

 

290

T

(add.)(32)

LG31459

*SK 406

 

410

S

(add.)(32)

LS Amuria

*SK 586

 

170

D

(add.)

M16G16

*IT x

 

600

S

(add.)

MAS 333T

(*)FR 96118, *IT 370, *SK 365

 

400

S

(mod.)(32)

Maxxis Duo

 

 

 

 

(del.)

Otakau

*EL 304

 

650

S

(add.)

Oxandro

*IT x

 

300

S

(add.)

Pegoro

*SK 60

 

350

S

(add.)

Portalo

*SK 60

 

260

S

(add.)

Profundo

*SK 60

 

310

S

(add.)

RGT Axxade

 

 

 

 

(del.)

RGT Azalexx

*AT 775

 

300

S

(mod.)

RGT Boraxxe

 

 

 

 

(del.)

RGT Coxxinelle

*FR S13804

 

200

S

(mod.)

RGT Exxact

*CZ 1065, (*)FR S13804, *AT 775

 

200

S

(mod.)

RGT Foxxy

 

 

200

S

(del.)

RGT Exxagone DUO

 

 

 

 

(del.)

RGT Hexxagone

*CZ 1065

 

300

S

(mod.)

RGT Lexxypol

*FR S13804

 

300

S

(mod.)

RGT Exxagone DUO

*IT 1125

 

300

S

(add.)

RGT Modernixx

*CZ 1065, *FR S13804

 

200

S

(mod.)

RGT Munxxter

*CZ 1065

 

240

S

(mod.)

RGT Pixxon

*NL 1046

 

 

D

(add.)

RGT Witnexx

 

 

 

 

(del.)

RGT Xxenakis

 

 

 

 

(del.)

RGT Xxylophon

*CZ 1065

 

200

S

(mod.)

Rosaleen

*SK 406

 

300

T

(add.)

Rowdy

*BG 22, *SK 858

 

340

S

(mod.)

Rozeen

*CZ 1405, *PL 738, *SK 406

 

250

T

(mod.)

Runanga

*EL 304

 

700

S

(add.)

Saltonga

*SK 409

 

210

S

(add.)

Soleane

*SK 406

 

340

S

(add.)

Sportivo

*SK 60

 

230

T

(add.)

Stalone

*NL 1031, *SK 365

 

250

S

(mod.)

Tarentino

 

 

 

 

(del.)

Terrio

*SK 60

 

410

S

(add.)

Tixxus Duo

 

 

 

 

(del.)

Touchy

*SK 604

 

260

S

(add.)

Varieto

*SK 60

 

270

T

(add.)

Xray

*IT x

 

300

S

(add.)

Yaco

 

 

 

 

(del.)

ZE Zelandia

*SK 250

 

250

S

(add.)

Zetoro

*SK 60

 

350

S

(add.)

V.

109.   Solanum tuberosum L. - Potato

1

2

3

4

Mondial

*FR 45295, *NL 211

 

(mod.)

Orlena

 

 

(del.)

Pondus

*NL 1017

 

(add.)

Tylda

*SK 234

 

(add.)