24.2.2021   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 64/6


Zaproszenia do składania wniosków i powiązane działania wynikające z programu prac ERBN na 2021 r. w ramach programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont Europa” (2021–2027)

(2021/C 64/05)

Niniejszym ogłasza się wszczęcie procedury zaproszeń do składania wniosków i powiązanych działań wynikających z programu prac ERBN na 2021 r. w ramach programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont Europa” (2021–2027).

Komisja przyjęła program prac ERBN na 2021 r. decyzją C(2021) 930 z dnia 22 lutego 2021 r.

Przyjmowane są wnioski dotyczące tych zaproszeń. Program prac ERBN na 2021 r., w tym terminy i budżety, jest dostępny na stronie internetowej Komisji poświęconej możliwościom finansowania i udziału w przetargach. Strona ta zawiera również informacje na temat warunków zaproszeń i powiązanych działań oraz wskazówki dla wnioskodawców dotyczące sposobu składania wniosków:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home.