4.4.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 125/4


Zaproszenie do składania wniosków w ramach planu prac na 2019 r. partnerstwa publiczno-prywatnego na rzecz bioprzemysłu

(2019/C 125/04)

Niniejszym zawiadamia się o rozpoczęciu procedury zaproszenia do składania wniosków i przedstawienia działań związanych z planem prac na 2019 r. partnerstwa publiczno-prywatnego na rzecz bioprzemysłu.

Przyjmowane są wnioski dotyczące następującego zaproszenia: H2020-BBI-JTI-2019

Plan prac, określający terminy i budżet przeznaczony na działania, jest dostępny za pośrednictwem portalu dotyczącego funduszy i przetargów (https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home). Strona ta zawiera również informacje dotyczące warunków zaproszenia i powiązanych działań oraz wskazówki dotyczące sposobu składania wniosków adresowane do wnioskodawców. Na portalu będą również w razie potrzeby publikowane aktualizacje wszelkich informacji.