22.10.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 350/14


Sprostowanie do zaproszenia do składania wniosków 2016 — EAC/A04/2015 — Program Erasmus+

( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 347 z dnia 20 października 2015 r. )

(2015/C 350/14)

W pkt 5 „Termin składania wniosków” wprowadzono następujące zmiany w odniesieniu do Akcji 2 — Partnerstwa strategiczne:

Akcja 2

Partnerstwa strategiczne w dziedzinie młodzieży

2 lutego 2016 r.

Partnerstwa strategiczne w dziedzinie kształcenia i szkolenia

31 marca 2016 r.

Partnerstwa strategiczne w dziedzinie młodzieży

26 kwietnia 2016 r.

Partnerstwa strategiczne w dziedzinie młodzieży

4 października 2016 r.”