5.6.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 186/3


Nowa strona narodowa obiegowych monet euro

(2015/C 186/03)

Image

Obiegowe monety euro mają status prawnego środka płatniczego w całej strefie euro. W celu poinformowania ogółu społeczeństwa, a także podmiotów obracających monetami w ramach swojej działalności Komisja ogłasza opis wszystkich nowych wzorów monet euro (1). Zgodnie z konkluzjami Rady z dnia 10 lutego 2009 r. (2) państwom członkowskim strefy euro oraz państwom, które zawarły układ monetarny z Unią Europejską przewidujący emisję monet euro, przysługuje prawo do emisji okolicznościowych obiegowych monet euro, przy czym emisja ta musi spełniać określone warunki, w szczególności monety muszą mieć nominał 2 euro. Monety okolicznościowe mają parametry techniczne zwykłych obiegowych monet o nominale 2 euro, lecz na ich stronie narodowej znajduje się wzór okolicznościowy mający istotne symboliczne znaczenie dla danego państwa lub całej Europy.

Państwo emitujące : Austria

Upamiętniany motyw : Dwusetna rocznica założenia Oesterreichische Nationalbank

Opis motywu : Motyw przedstawia rzeźby dwóch bogów z mitologii rzymskiej znajdujące się nad wejściem do siedziby głównej Oesterreichische Nationalbank: po lewej stronie znajduje się Markury, posłaniec bogów i bóg kupców i handlu; po prawej – Fortuna, bogini losu i dobrobytu, przedstawiona z rogiem obfitości. W tle, na całej szerokości motywu monety, widnieje siedziba główna Oesterreichische Nationalbank. Ozdobna wstęga otaczająca motyw w dolnej części monety oznacza czerwono-biało-czerwone barwy austriackiej flagi narodowej: zakreskowane linie pionowe symbolizują czerwień zgodnie z zasadami odwzorowywania kolorów herbów. Lata „1816” i „2016” po lewej stronie Merkurego odnoszą się do roku założenia Oesterreichische Nationalbank i do roku dwusetnej rocznicy. Wokół środka motywu zabarwionego na złoto biegnie napis „Republik Österreich” (Republika Austrii) i „200 Jahre Oesterreichische Nationalbank” (200 lat Oesterreichische Nationalbank).

Na zewnętrznym otoku monety umieszczonych jest dwanaście gwiazd flagi europejskiej.

Planowany nakład : 16 mln

Data emisji : 2016


(1)  Zob. Dz.U. C 373 z 28.12.2001, s. 1, zawierający odniesienie do wszystkich stron narodowych monet, które zostały wyemitowane w 2002 r.

(2)  Zob. konkluzje Rady ds. Gospodarczych i Finansowych z dnia 10 lutego 2009 r. i zalecenie Komisji z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie wspólnych wytycznych dotyczących narodowych stron i emisji monet euro przeznaczonych do obiegu (Dz.U. L 9 z 14.1.2009, s. 52).