30.1.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 31/13


Sprostowanie do zaproszenia do składania wniosków – GR/001/15 – Wsparcie dla działań z zakresu podnoszenia świadomości na temat wartości własności intelektualnej i szkód wynikających z podrabiania i piractwa

( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 13 z dnia 16 stycznia 2015 r. )

(2015/C 31/09)

Strona 2 okładki, spis treści, oraz strona 3, tytuł w nagłówku:

zamiast:

„POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE

KOMISJA EUROPEJSKA”,

powinno być:

„POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE

URZĄD HARMONIZACJI RYNKU WEWNĘTRZNEGO”.