18.12.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 455/9


Dni ustawowo wolne od pracy w 2015 r.: państwa EOG/EFTA oraz instytucje EOG

(2014/C 455/07)

 

Islandia

Liechtenstein

Norwegia

Urząd Nadzoru EFTA

Trybunał EFTA

1 stycznia

X

X

X

X

X

2 stycznia

 

X

 

X

 

6 stycznia

 

X

 

 

 

2 lutego

 

X

 

 

 

17 lutego

 

X

 

 

 

19 marca

 

X

 

 

 

2 kwietnia

X

 

X

X

 

3 kwietnia

X

X

X

X

 

6 kwietnia

X

X

X

X

X

23 kwietnia

X

 

 

 

 

1 maja

X

X

X

X

X

14 maja

X

X

X

X

X

15 maja

 

 

 

X

 

17 maja

 

 

X

 

 

25 maja

X

X

X

X

X

4 czerwca

 

X

 

 

 

17 czerwca

X

 

 

 

 

23 czerwca

 

 

 

 

X

3 sierpnia

X

 

 

 

 

15 sierpnia

 

X

 

 

 

8 września

 

X

 

 

 

1 listopada

 

X

 

 

 

2 listopada

 

 

 

X

 

8 grudnia

 

X

 

 

 

24 grudnia

 

 

 

X

 

25 grudnia

X

X

X

X

X

28 grudnia

X

X

X

X

 

29 grudnia

 

 

 

X

 

30 grudnia

 

 

 

X

 

31 grudnia

 

X

 

X