26.10.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 313/5


Wyznaczenie sędziego zastępującego prezesa Sądu przy rozpatrywaniu wniosków o zastosowanie środków tymczasowych

2013/C 313/10

W dniu 23 września 2013 r., zgodnie z art. 106 regulaminu postępowania, Sąd postanowił, że w okresie od dnia 23 września 2013 r. do dnia 31 sierpnia 2016 r. sędzia N.J. Forwood zastępować będzie prezesa Sądu przy rozpatrywaniu wniosków o zastosowanie środków tymczasowych w razie nieobecności prezesa lub niemożności uczestniczenia przez niego w obradach.