9.12.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 314/11


Zaproszenie do składania wniosków w ramach programu prac „Możliwości” siódmego programu ramowego WE na rzecz badań, rozwoju technologicznego i demonstracji

(2008/C 314/05)

Niniejszym zawiadamia się o rozpoczęciu procedury zaproszenia do składania wniosków w ramach programu prac „Możliwości” siódmego programu ramowego Wspólnoty Europejskiej na rzecz badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2007–2013).

Przyjmowane są wnioski dotyczące wyszczególnionego poniżej zaproszenia.

Program szczegółowy „Możliwości”:

Część

:

Infrastruktura naukowo-badawcza

Identyfikator zaproszenia

:

FP7-INFRASTRUCTURES-2009-1

Niniejsze zaproszenie do składania wniosków dotyczy programu prac przyjętego decyzją Komisji C(2008) 4566 z dnia 26 sierpnia 2008 r.

Zasady dotyczące budżetu, terminów i procedur zaproszenia do składania wniosków, program prac oraz wskazówki dla wnioskodawców zamieszczono na stronach internetowych serwisu CORDIS: http://cordis.europa.eu/fp7/calls/