Wyrok Sądu (czwarta izba) z dnia 29 lutego 2012 r. –

Azienda Agricola Colsaliz di Faganello Antonio przeciwko OHIM – Weinkellerei Lenz Moser (SERVO SUO)

(sprawa T‑525/10)

Wspólnotowy znak towarowy – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego SERVO SUO – Wcześniejszy słowny wspólnotowy znak towarowy SERVUS – Względne podstawy odmowy rejestracji – Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd – Artykuł 8 ust. 1 pkt b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009

Wspólnotowy znak towarowy – Definicja i uzyskanie wspólnotowego znaku towarowego – Względne podstawy odmowy rejestracji – Sprzeciw właściciela wcześniejszego identycznego lub podobnego znaku towarowego zarejestrowanego dla identycznych lub podobnych towarów lub usług – Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w odniesieniu do wcześniejszego znaku towarowego (rozporządzenie Rady nr 207/2009, art. 8 ust. 1 lit. b)) (por. pkt 22, 60, 65)

Przedmiot

Skarga na decyzję Drugiej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 16 sierpnia 2010 r. (sprawa R 1571/2009-2) dotyczącą postępowania w sprawie sprzeciwu między Weinkellerei Lenz Moser AG a Azienda Agricola Colsaliz di Faganello Antonio

Sentencja

1)

Skarga zostaje oddalona.

2)

Azienda Agricola Colsaliz di Faganello Antonio zostaje obciążona kosztami postępowania.