9.11.2022   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 427/50


EUROPEJSKA AGENCJA WYKONAWCZA DS. BADAŃ NAUKOWYCH

Publikacja końcowych sprawozdań finansowych za rok budżetowy 2021

(2022/C 427/50)

Pełna publikacja końcowych sprawozdań finansowych znajduje się pod następującym adresem:

https://ec.europa.eu/info/publications/research-executive-agency-financial-year-2021_en