29.5.2020   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 181/13


Zestawienie decyzji Unii Europejskiej w sprawie pozwoleń na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych w okresie od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 30 kwietnia 2020 r.

(Decyzje przyjęte na mocy art. 34 dyrektywy 2001/83/WE (1) lub art. 38 dyrektywy 2001/82/WE (2))

(2020/C 181/02)

—   Wydanie, utrzymanie lub zmiana krajowego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu

Data wydania decyzji

Nazwa(-y) produktu leczniczego

INN (międzynarodowa niezastrzeżona nazwa)

Posiadacz(-e) pozwolenia na dopuszczenie do obrotu

Odnośne państwo członkowskie

Data notyfikacji

17.4.2020

Veterinary medicinal products containing tylosin base (as a single active substance) presented as solutions for injection for intramuscular use in pigs

Tylosin base

Zob. załącznik

Zob. załącznik

20.4.2020


(1)  Dz.U. L 311 z 28.11.2001, s. 67.

(2)  Dz.U. L 311 z 28.11.2001, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

Wykaz nazw, postaci farmaceutycznych, mocy weterynaryjnych produktów leczniczych, gatunków zwierząt, dróg podania, wnioskodawców/podmiotów odpowiedzialnych posiadających pozwolenie na dopuszczenie do obrotu w państwach członkowskich

Państwo członkowskie UE/EOG

Wnioskodawca/podmiot odpowiedzialny

Nazwa własna

Międzynarodowa nazwa niezastrzeżona

Moc

Postać farmaceutyczna

Gatunki zwierząt

Droga podania

Austria

Biovet JSC

39, Petar Racov Str.

4550 Peshtera

Bulgaria

Axentyl 200 mg/ml Injektionslösung für Rinder, Schafe, Ziegen und Schweine

Tylozyna zasada

200 mg/ml

Roztwór do wstrzykiwań

Świnie

Podanie domięśniowe

Austria

Ceva Santé Animale

10, av. de La Ballastière

33500 Libourne

France

Tiljet

Tylozyna zasada

200 mg/ml

Roztwór do wstrzykiwań

Świnie

Podanie domięśniowe

Austria

Richter Pharma AG

Feldgasse 19

4600 Wels

Austria

Tylan 200 mg/ml – Injektionslösung für Rinder und Schweine

Tylozyna zasada

200 mg/ml

Roztwór do wstrzykiwań

Świnie

Podanie domięśniowe

Austria

Huvepharma N.V.

Uitbreidingstraat 80

2600 Antwerpen (Berchen)

Belgium

Pharmasin 200 mg/ml Injektionslösung für Rinder, Schafe, Ziegen und Schweine

Tylozyna zasada

200 mg/ml

Roztwór do wstrzykiwań

Świnie

Podanie domięśniowe

Austria

Vetoquinol Österreich GmbH

Gußhausstraße 14/5

1040 Vienna

Austria

Tylucyl 200 mg/ml Injektionslösung für Rinder und Schweine

Tylozyna zasada

200 mg/ml

Roztwór do wstrzykiwań

Świnie

Podanie domięśniowe

Belgia

Ceva Santé Animale

10, av. de La Ballastière

33500 Libourne

France

Tyljet 200 mg/ml

Tylozyna zasada

200 mg/ml

Roztwór do wstrzykiwań

Świnie

Podanie domięśniowe

Belgia

Cross Vetpharm Group Ltd.

Broomhill Road

Tallaght, Dublin 24

Ireland

Bilovet 200 mg/ml

Tylozyna zasada

200 mg/ml

Roztwór do wstrzykiwań

Świnie

Podanie domięśniowe

Belgia

Eli Lilly Benelux NV

Division Elanco Animal Health

Markiesstraat 1

B-1000 Brussel

Belgium

Tylan 200

Tylozyna zasada

200 mg/ml

Roztwór do wstrzykiwań

Świnie

Podanie domięśniowe

Belgia

Huvepharma N.V.

Uitbreidingstraat 80

2600 Antwerpen (Berchen)

Belgium

Pharmasin 200 mg/ml

Tylozyna zasada

200 mg/ml

Roztwór do wstrzykiwań

Świnie

Podanie domięśniowe

Belgia

Vetoquinol NV/SA

Kontichsesteenweg 42

2630 Aartselaar

Belgium

Tylucyl 200

Tylozyna zasada

200 mg/ml

Roztwór do wstrzykiwań

Świnie

Podanie domięśniowe

Bułgaria

Biovet JSC

39, Petar Racov Str.

4550 Peshtera

Bulgaria

Pharmasin 50 solution for injection

Tylozyna zasada

50 mg/ml

Roztwór do wstrzykiwań

Świnie

Podanie domięśniowe

Bułgaria

Biovet JSC

39, Petar Racov Str.

4550 Peshtera

Bulgaria

Tylovet B - 50 solution for injection for cattle, sheep, goats, swine, dogs and cats

Tylozyna zasada

50 mg/ml

Roztwór do wstrzykiwań

Świnie

Podanie domięśniowe

Bułgaria

Biovet JSC

39, Petar Racov Str.

4550 Peshtera

Bulgaria

Tylovet B - 200 solution for injection for cattle, sheep, goats, swine and dogs

Tylozyna zasada

200 mg/ml

Roztwór do wstrzykiwań

Świnie

Podanie domięśniowe

Bułgaria

Biovet JSC

39, Petar Racov Str.

4550 Peshtera

Bulgaria

Tylmasin 200 mg/ml solution for injection for cattle, sheep, goats and pigs

Tylozyna zasada

200 mg/ml

Roztwór do wstrzykiwań

Świnie

Podanie domięśniowe

Bułgaria

Ceva Santé Animale

10, av. de La Ballastière

33500 Libourne

France

Tyljet 200 mg/ml solution for injection for cattle, sheep, goats and pigs

Tylozyna zasada

200 mg/ml

Roztwór do wstrzykiwań

Świnie

Podanie domięśniowe

Bułgaria

Huvepharma N.V.

Uitbreidingstraat 80

2600 Antwerpen (Berchen)

Belgium

Pharmasin 200 mg/ml solution for injection for cattle, sheep, goats and pighs

Tylozyna zasada

200 mg/ml

Roztwór do wstrzykiwań

Świnie

Podanie domięśniowe

Chorwacja

Ceva Santé Animale

10, av. de La Ballastière

33500 Libourne

France

Tyljet, 200 mg/ml, otopina za injekciju za goveda i svinje

Tylozyna zasada

200 mg/ml

Roztwór do wstrzykiwań

Świnie

Podanie domięśniowe

Chorwacja

Vetoquinol SA

Magny-Vernois

70200 Lure

France

Tylucyl, 200 mg/mL, otopina za injekciju za goveda i svinje

Tylozyna zasada

200 mg/ml

Roztwór do wstrzykiwań

Świnie

Podanie domięśniowe

Cypr

Cross Vetpharm Group Ltd.

Broomhill Road

Tallaght, Dublin 24

Ireland

Bilosin 200 mg/ml Solution for Injection for pigs

Tylozyna zasada

200 mg/ml

Roztwór do wstrzykiwań

Świnie

Podanie domięśniowe

Cypr

Vetoquinol SA

Magny-Vernois

70200 Lure

France

Tylucyl 200 mg/ml ενέσιμο διάλυμα για βοοειδή και χοίρους

Tylozyna zasada

200 mg/ml

Roztwór do wstrzykiwań

Świnie

Podanie domięśniowe

Czechy

Ceva Santé Animale

10, av. de La Ballastière

33500 Libourne

France

Tiljet, 200 mg/ml, Injekční roztok pro skot a prasata

Tylozyna zasada

200 mg/ml

Roztwór do wstrzykiwań

Świnie

Podanie domięśniowe

Czechy

Vétoquinol s. r. o.

Zámečnická 411

288 02 Nymburk

Czech Republic

Tylucyl 200 mg/ml injekční roztok pro skot a prasata

Tylozyna zasada

200 mg/ml

Roztwór do wstrzykiwań

Świnie

Podanie domięśniowe

Dania

Biovet JSC

39, Petar Racov Str.

4550 Peshtera

Bulgaria

Tylovet

Tylozyna zasada

200 mg/ml

Roztwór do wstrzykiwań

Świnie

Podanie domięśniowe

Dania

Ceva Animal Health A/S

Ladegårdsvej 2

DK-7100 Vejle

Denmark

Tiljet

Tylozyna zasada

200 mg/ml

Roztwór do wstrzykiwań

Świnie

Podanie domięśniowe

Dania

Elanco Animal Health A/S

Lyskær 3E, 2. tv.

2730 Herlev

Denmark

Tylan Vet.

Tylozyna zasada

200 mg/ml

Roztwór do wstrzykiwań

Świnie

Podanie domięśniowe

Dania

Huvepharma N.V.

Uitbreidingstraat 80

2600 Antwerpen (Berchen)

Belgium

Tylamasin

Tylozyna zasada

200 mg/ml

Roztwór do wstrzykiwań

Świnie

Podanie domięśniowe

Dania

Vetoquinol Scandinavia AB

Lyngbyvej 20

2100 København Ø

Denmark

Tylucyl

Tylozyna zasada

200 mg/ml

Roztwór do wstrzykiwań

Świnie

Podanie domięśniowe

Estonia

Ceva Santé Animale

10, av. de La Ballastière

33500 Libourne

France

Tyljet

Tylozyna zasada

200 mg/ml

Roztwór do wstrzykiwań

Świnie

Podanie domięśniowe

Estonia

Huvepharma N.V.

Uitbreidingstraat 80

2600 Antwerpen (Berchen)

Belgium

Pharmasin

Tylozyna zasada

200 mg/ml

Roztwór do wstrzykiwań

Świnie

Podanie domięśniowe

Estonia

Vetoquinol SA

Magny-Vernois

70200 Lure

France

Tylucyl

Tylozyna zasada

200 mg/ml

Roztwór do wstrzykiwań

Świnie

Podanie domięśniowe

Finlandia

Ceva Santé Animale

10, av. de La Ballastière

33500 Libourne

France

Tyljet

Tylozyna zasada

200 mg/ml

Roztwór do wstrzykiwań

Świnie

Podanie domięśniowe

Finlandia

Elanco Animal Health A/S

Lyskær 3E, 2. tv.

2730 Herlev

Denmark

Tylan vet

Tylozyna zasada

200 mg/ml

Roztwór do wstrzykiwań

Świnie

Podanie domięśniowe

Francja

Aniserve GmbH

Geyerspergerstr. 27

80689 Munchen

Germany

Tylovectin 200 solution injectable pour bovins, caprins et porcins

Tylozyna zasada

200 mg/ml

Roztwór do wstrzykiwań

Świnie

Podanie domięśniowe

Francja

Bimeda Animal Health Limited

2, 3 & 4 Airton Close

Tallaght

Dublin 24

Ireland

Bilovet 200 mg/ml solution injectable

Tylozyna zasada

200 mg/ml

Roztwór do wstrzykiwań

Świnie

Podanie domięśniowe

Francja

Biovet JSC

39, Petar Racov Str.

4550 Peshtera

Bulgaria

Axentyl 200 mg/ml solution injectable pour bovins, ovins, caprins et porcins

Tylozyna zasada

200 mg/ml

Roztwór do wstrzykiwań

Świnie

Podanie domięśniowe

Francja

Ceva Santé Animale

10, av. de La Ballastière

33500 Libourne

France

Tiljet 200 mg/ml solution injectable pour bovins ovins caprins et porcins

Tylozyna zasada

200 mg/ml

Roztwór do wstrzykiwań

Świnie

Podanie domięśniowe

Francja

Ceva Santé Animale

10, av. de La Ballastière

33500 Libourne

France

Tylosine ceva 200 mg/ml solution injectable pour bovins ovins caprins et porcins

Tylozyna zasada

200 mg/ml

Roztwór do wstrzykiwań

Świnie

Podanie domięśniowe

Francja

Huvepharma N.V.

Uitbreidingstraat 80

2600 Antwerpen (Berchen)

Belgium

Pharmasin 200 mg/ml solution injectable pour bovis ovins caprins et porcins

Tylozyna zasada

200 mg/ml

Roztwór do wstrzykiwań

Świnie

Podanie domięśniowe

Francja

Lilly France

24 Boulevard Vital Bouhot

92200 Neuilly Sur Seine

France

Tylan 200

Tylozyna zasada

200 mg/ml

Roztwór do wstrzykiwań

Świnie

Podanie domięśniowe

Francja

Vetoquinol SA

Magny-Vernois

70200 Lure

France

Tylucyl 200 mg/ml solution injectable pour bovins et porcins

Tylozyna zasada

200 mg/ml

Roztwór do wstrzykiwań

Świnie

Podanie domięśniowe

Niemcy

Bela-Pharm GmbH & Co.KG

Lohner Str. 19

49377 Vechta

Germany

Tylobel 25 %

Tylozyna zasada

250 mg/ml

Roztwór do wstrzykiwań

Świnie

Podanie domięśniowe

Niemcy

Bimeda Chemicals

Broomhill Road

Tallaght

Dublin 24

Ireland

Bilovet 200 mg/ml Injektionslösung für Rinder und Schweine

Tylozyna zasada

200 mg/ml

Roztwór do wstrzykiwań

Świnie

Podanie domięśniowe

Niemcy

Biovet JSC

39, Petar Racov Str.

4550 Peshtera

Bulgaria

Tylmasin 200 mg/ml Injektionslösung für Rinder, Schafe, Ziegen und Schweine

Tylozyna zasada

200 mg/ml

Roztwór do wstrzykiwań

Świnie

Podanie domięśniowe

Niemcy

Ceva Santé Animale

10, av. de La Ballastière

33500 Libourne

France

Tiljet 200 mg/ml solution for injection for cattle, pigs, sheep and goates

Tylozyna zasada

200 mg/ml

Roztwór do wstrzykiwań

Świnie

Podanie domięśniowe

Niemcy

Huvepharma N.V.

Uitbreidingstraat 80

2600 Antwerpen (Berchen)

Belgium

Pharmasin 200 mg/ml Injektionslösung für Rinder, Schafe, Ziegen und Schweine

Tylozyna zasada

200 mg/ml

Roztwór do wstrzykiwań

Świnie

Podanie domięśniowe

Niemcy

Lilly Deutschland GmbH

Abteilung Elanco Animal Health

Werner-Reimers-Str. 2-4

D-61352 Bad Homburg

Germany

Tylan 200

Tylozyna zasada

200 mg/ml

Roztwór do wstrzykiwań

Świnie

Podanie domięśniowe

Niemcy

Selectavet Dr Otto Fischer

Am Kögelberg 5

D-83629 Weyarn/Holzolling

Germany

Tylosel-200

Tylozyna zasada

200 mg/ml

Roztwór do wstrzykiwań

Świnie

Podanie domięśniowe

Niemcy

Vetoquinol GmbH

Reichenbachstr. 1

D-85737 Ismaning

Germany

Tylucyl 200 mg/ml

Tylozyna zasada

200 mg/ml

Roztwór do wstrzykiwań

Świnie

Podanie domięśniowe

Grecja

Biovet JSC

39, Petar Racov Str.

4550 Peshtera

Bulgaria

Tylmasin

Tylozyna zasada

200 mg/ml

Roztwór do wstrzykiwań

Świnie

Podanie domięśniowe

Grecja

Ceva Hellas LLC

15 Agiou Nikolaou Street

17455 Alimos

Greece

Tiljet

Tylozyna zasada

200 mg/ml

Roztwór do wstrzykiwań

Świnie

Podanie domięśniowe

Grecja

Eli Lilly Regional Operations GmbH,

Elanco Animal Health,

Kölblgasse 8 – 10,

1030 Vienna,

Austria

Tylan 200

Tylozyna zasada

200 mg/ml

Roztwór do wstrzykiwań

Świnie

Podanie domięśniowe

Grecja

Huvepharma N.V.

Uitbreidingstraat 80

2600 Antwerpen (Berchen)

Belgium

Pharmasin

Tylozyna zasada

200 mg/ml

Roztwór do wstrzykiwań

Świnie

Podanie domięśniowe

Grecja

Vetoquinol SA

Magny-Vernois

70200 Lure

France

Tylucyl

Tylozyna zasada

200 mg/ml

Roztwór do wstrzykiwań

Świnie

Podanie domięśniowe

Węgry

Biovet JSC

39, Petar Racov Str.

4550 Peshtera

Bulgaria

Tylmasin 200 mg/ml oldatos injekció szarvasmarhák, juhok, kecskék és sertések részére

Tylozyna zasada

200 mg/ml

Roztwór do wstrzykiwań

Świnie

Podanie domięśniowe

Węgry

Ceva-Phylaxia Zrt.

Szállás u. 5.

1107 Budapest

Hungary

Tiljet 200 mg/ml solution for injection for cattle, pigs, sheep and goats

Tylozyna zasada

200 mg/ml

Roztwór do wstrzykiwań

Świnie

Podanie domięśniowe

Węgry

Huvepharma N.V.

Uitbreidingstraat 80

2600 Antwerpen (Berchen)

Belgium

Pharmasin 200 mg/ml oldatos injekció szarvasmarhák, juhok, kecskék és sertések részére

Tylozyna zasada

200 mg/ml

Roztwór do wstrzykiwań

Świnie

Podanie domięśniowe

Węgry

Vetoquinol SA

Magny-Vernois

70200 Lure

France

Tylucyl 200 mg/ml oldatos injekció szarvasmarhák és sertések részére

Tylozyna zasada

200 mg/ml

Roztwór do wstrzykiwań

Świnie

Podanie domięśniowe

Irlandia

Bimeda Chemicals

Broomhill Road

Tallaght

Dublin 24

Ireland

Bilosin 200 mg/ml, Solution for Injection

Tylozyna zasada

200 mg/ml

Roztwór do wstrzykiwań

Świnie

Podanie domięśniowe

Irlandia

Biovet JSC

39, Petar Racov Str.

4550 Peshtera

Bulgaria

Tylosin Biovet JSC 200 mg/ml solution for injection for cattle, sheep, goats and pigs

Tylozyna zasada

200 mg/ml

Roztwór do wstrzykiwań

Świnie

Podanie domięśniowe

Irlandia

Cross Vetpharm Group Ltd.

Broomhill Road

Tallaght, Dublin 24

Ierland

Bilovet 200 mg/ml Solution for Injection for Cattle and Pigs

Tylozyna zasada

200 mg/ml

Roztwór do wstrzykiwań

Świnie

Podanie domięśniowe

Irlandia

Elanco GmbH,

Heinz-Lohmann-Strasse 4

27472 Cuxhaven

Germany

Tylan 200, 200 mg/ml Solution for Injection

Tylozyna zasada

200 mg/ml

Roztwór do wstrzykiwań

Świnie

Podanie domięśniowe

Irlandia

Huvepharma N.V.

Uitbreidingstraat 80

2600 Antwerpen (Berchen)

Belgium

Pharmasin 200 mg/ml Solution for Injection for Cattle and Pigs

Tylozyna zasada

200 mg/ml

Roztwór do wstrzykiwań

Świnie

Podanie domięśniowe

Irlandia

Vetoquinol Ireland Limited

First Floor, Segrave House

19-20 Earlsfort Terrace

Dublin 2

Ireland

Tylucyl 200 mg/ml Solution for Injection for Cattle and Pigs

Tylozyna zasada

200 mg/ml

Roztwór do wstrzykiwań

Świnie

Podanie domięśniowe

Włochy

Biovet JSC

39, Petar Racov Str.

4550 Peshtera

Bulgaria

Axentyl 200 mg/ml soluzione iniettabile per bovini, ovini, caprini e suini

Tylozyna zasada

200 mg/ml

Roztwór do wstrzykiwań

Świnie

Podanie domięśniowe

Włochy

Ceva Santé Animale

10, av. de La Ballastière

33500 Libourne

France

Tiljet 20, 200 mg/ml, soluzione iniettabile per bovini, suini, cani.

Tylozyna zasada

200 mg/ml

Roztwór do wstrzykiwań

Świnie

Podanie domięśniowe

Włochy

Ceva Santé Animale

10, av. de La Ballastière

33500 Libourne

France

Tylosine ceva

Tylozyna zasada

200 mg/ml

Roztwór do wstrzykiwań

Świnie

Podanie domięśniowe

Włochy

Cross Vetpharm Group Ltd.

Broomhill Road

Tallaght, Dublin 24

Ierland

Bilovet 200 mg/ml soluzione iniettabile per bovini e suini

Tylozyna zasada

200 mg/ml

Roztwór do wstrzykiwań

Świnie

Podanie domięśniowe

Włochy

Eli Lilly Italia SpA

Via Gramsci 731-733,

50019 Sesto Fiorentino – FI

Italy

Tylan® 200, 200 mg/ml soluzione iniettabile, per bovini e suini.

Tylozyna zasada

200 mg/ml

Roztwór do wstrzykiwań

Świnie

Podanie domięśniowe

Włochy

FATRO S.P.A.

Via Emilia, 285

40064 Ozzano Dell’Emilia (Bologna)

Italy

Supratil 200 mg/ml soluzione iniettabile per bovini e suini

Tylozyna zasada

200 mg/ml

Roztwór do wstrzykiwań

Świnie

Podanie domięśniowe

Włochy

FATRO S.P.A.

Via Emilia, 285

40064 Ozzano Dell’Emilia (Bologna)

Italy

Vetil, 200 mg/ml, soluzione iniettabile per bovini, suini e cani

Tylozyna zasada

200 mg/ml

Roztwór do wstrzykiwań

Świnie

Podanie domięśniowe

Włochy

Huvepharma N.V.

Uitbreidingstraat 80

2600 Antwerpen (Berchen)

Belgium

Pharmasin 200 mg/ml soluzione iniettabile per bovini, ovini, caprini e suini

Tylozyna zasada

200 mg/ml

Roztwór do wstrzykiwań

Świnie

Podanie domięśniowe

Włochy

Vetoquinol Italia S.r.l.

Via Piana 265

47032 Bertinoro (FC)

Italy

Tylucyl 200 mg/ml soluzione iniettabile per bovini e suini

Tylozyna zasada

200 mg/ml

Roztwór do wstrzykiwań

Świnie

Podanie domięśniowe

Łotwa

Ceva Santé Animale

10, av. de La Ballastière

33500 Libourne

France

Tylosine Ceva 200 mg/ml šķīdums injekcijām liellopiem un cūkām

Tylozyna zasada

200 mg/ml

Roztwór do wstrzykiwań

Świnie

Podanie domięśniowe

Łotwa

Huvepharma N.V.

Uitbreidingstraat 80

2600 Antwerpen (Berchen)

Belgium

Pharmasin 200 mg/ml šķīdums injekcijām liellopiem, aitām, kazām un cūkām

Tylozyna zasada

200 mg/ml

Roztwór do wstrzykiwań

Świnie

Podanie domięśniowe

Łotwa

Vetoquinol SA

Magny-Vernois

70200 Lure

France

Tylucyl 200 mg/ml šķīdums injekcijām liellopiem un cūkām

Tylozyna zasada

200 mg/ml

Roztwór do wstrzykiwań

Świnie

Podanie domięśniowe

Litwa

Ceva Santé Animale

10, av. de La Ballastière

33500 Libourne

France

Tilject 200 mg/ml injekcinis tirpals galvijams ir kiaulėms.

Tylozyna zasada

200 mg/ml

Roztwór do wstrzykiwań

Świnie

Podanie domięśniowe

Litwa

Huvepharma N.V.

Uitbreidingstraat 80

2600 Antwerpen (Berchen)

Belgium

Pharmasin 200 mg/ml injekcinis tirpalas kiaulėms, galvijams, avims ir ožkoms

Tylozyna zasada

200 mg/ml

Roztwór do wstrzykiwań

Świnie

Podanie domięśniowe

Litwa

Huvepharma N.V.

Uitbreidingstraat 80

2600 Antwerpen (Berchen)

Belgium

Pharmasin 50 mg/ml injekcinis tirpalas kiaulėms, galvijams, avims, ožkoms, šunims ir katėms

Tylozyna zasada

50 mg/ml

Roztwór do wstrzykiwań

Świnie

Podanie domięśniowe

Litwa

Vetoquinol SA

Magny-Vernois

70200 Lure

France

Tylucyl 200 mg/ml injekcinis tirpalas galvijams ir kiaulėms

Tylozyna zasada

200 mg/ml

Roztwór do wstrzykiwań

Świnie

Podanie domięśniowe

Luksemburg

Ceva Santé Animale

10, av. de La Ballastière

33500 Libourne

France

Tyljet 200 mg/ml

Tylozyna zasada

200 mg/ml

Roztwór do wstrzykiwań

Świnie

Podanie domięśniowe

Luksemburg

Cross Vetpharm Group Ltd.

Broomhill Road

Tallaght, Dublin 24

Ireland

Bilovet 200 mg/ml

Tylozyna zasada

200 mg/ml

Roztwór do wstrzykiwań

Świnie

Podanie domięśniowe

Luksemburg

Huvepharma N.V.

Uitbreidingstraat 80

2600 Antwerpen (Berchen)

Belgium

Pharmasin 200 mg/ml

Tylozyna zasada

200 mg/ml

Roztwór do wstrzykiwań

Świnie

Podanie domięśniowe

Luksemburg

Vetoquinol NV/SA

Kontichsesteenweg 42

2630 Aartselaar

Belgium

Tylucyl 200

Tylozyna zasada

200 mg/ml

Roztwór do wstrzykiwań

Świnie

Podanie domięśniowe

Niderlandy

Aniserve

Geyerspergerstrasse 27

80689 Munchen

Germany

Tylovectin 200 mg oplossing voor injectie voor runderen, geitenen varkens

Tylozyna zasada

200 mg/ml

Roztwór do wstrzykiwań

Świnie

Podanie domięśniowe

Niderlandy

Bimeda Animal Health Limited

2, 3 & 4 Airton Close Tallaght

Dublin 24

Ireland

Bilovet 200 mg/ml oplossing voor injectie voor runderen en varkens

Tylozyna zasada

200 mg/ml

Roztwór do wstrzykiwań

Świnie

Podanie domięśniowe

Niderlandy

Elanco GmbH,

Heinz-Lohmann-Strasse 4

27472 Cuxhaven

Germany

Tylan 200 injectie oplossing voor injectie voor rund, kalf en varken

Tylozyna zasada

200 mg/ml

Roztwór do wstrzykiwań

Świnie

Podanie domięśniowe

Niderlandy

Floris Veterinaire Produkten B.V.

Kempenlandstraat 33-35

5262 GK Vught

Netherlands

Tylosine 20 % P.I.

Tylozyna zasada

200 mg/ml

Roztwór do wstrzykiwań

Świnie

Podanie domięśniowe

Niderlandy

Huvepharma N.V.

Uitbreidingstraat 80

2600 Antwerpen (Berchen)

Belgium

Pharmasin 200 mg/ml oplossing voor injectie voor runderen en varkens

Tylozyna zasada

200 mg/ml

Roztwór do wstrzykiwań

Świnie

Podanie domięśniowe

Niderlandy

Vetoquinol B.V.

Postbus 3191

Hertogenbosch

5232 DD’s Hertogenbosch

Netherlands

Tylucyl 200 mg/ml oplossing voor injectie voor runderen en varkens.

Tylozyna zasada

200 mg/ml

Roztwór do wstrzykiwań

Świnie

Podanie domięśniowe

Norwegia

Ceva Santé Animale

10, av. de La Ballastière

33500 Libourne

France

Tyljet

Tylozyna zasada

200 mg/ml

Roztwór do wstrzykiwań

Świnie

Podanie domięśniowe

Polska

Biovet JSC

39, Petar Racov Str.

4550 Peshtera

Bulgaria

Tylozyna Biovet JSC

Tylozyna zasada

200 mg/ml

Roztwór do wstrzykiwań

Świnie

Podanie domięśniowe

Polska

Ceva Animal Health Polska Sp. z o.o.

Ul. Okrzei 1a

03-715 Warsaw

Poland

Tiljet 200 mg/ml solution for injection for cattle, pigs, sheep and goats

Tylozyna zasada

200 mg/ml

Roztwór do wstrzykiwań

Świnie

Podanie domięśniowe

Polska

Cross Vetpharm Group Ltd.

Broomhill Road

Tallaght, Dublin 24

Ireland

Bilovet

Tylozyna zasada

200 mg/ml

Roztwór do wstrzykiwań

Świnie

Podanie domięśniowe

Polska

Drwalewskie Zakłady Przemysłu Bioweterynaryjnego S.A.

6 Grójecka str.

05-651 Drwalew

Poland

Biotyl 200

Tylozyna zasada

200 mg/ml

Roztwór do wstrzykiwań

Świnie

Podanie domięśniowe

Polska

Drwalewskie Zakłady Przemysłu Bioweterynaryjnego S.A.

6 Grójecka str.

05-651 Drwalew

Poland

Biotyl 50

Tylozyna zasada

50 mg/ml

Roztwór do wstrzykiwań

Świnie

Podanie domięśniowe

Polska

Huvepharma N.V.

Uitbreidingstraat 80

2600 Antwerpen (Berchen)

Belgium

Pharmasin

Tylozyna zasada

200 mg/ml

Roztwór do wstrzykiwań

Świnie

Podanie domięśniowe

Polska

Vetoquinol Biowet Sp. z o.o.

ul. Kosynierów Gdyńskich 13-14

66-400 Gorzów Wielkopolski

Poland

Tylucyl

Tylozyna zasada

200 mg/ml

Roztwór do wstrzykiwań

Świnie

Podanie domięśniowe

Portugalia

Biovet JSC

39, Petar Racov Str.

4550 Peshtera

Bulgaria

Tylmasin 200 mg/ml solução injetável para bovinos, ovinos, caprinos e suínos

Tylozyna zasada

200 mg/ml

Roztwór do wstrzykiwań

Świnie

Podanie domięśniowe

Portugalia

Huvepharma N.V.

Uitbreidingstraat 80

2600 Antwerpen (Berchen)

Belgium

Pharmasin 200 mg/ml solução injetável para bovinos, ovinos, caprinos e suínos

Tylozyna zasada

200 mg/ml

Roztwór do wstrzykiwań

Świnie

Podanie domięśniowe

Portugalia

Laboratorios Syva S.A.U

Av. del Parroco Pablo Diez, 49

24010 San Andrés del Rabanedo

Léon

Spain

Jectyl 200 mg/ml solução injetável para bovinos, suínos e cães

Tylozyna zasada

200 mg/ml

Roztwór do wstrzykiwań

Świnie

Podanie domięśniowe

Portugalia

Lilly Portugal, Produtos Farmacêuticos, Lda

Torre Ocidente

Rua Galileu Galilei, N.o 2, Piso 7 Fração A/D

1500-392 Lisboa

Portugal

Tylan 200 mg/ml Solução injetável para bovinos e suínos

Tylozyna zasada

200 mg/ml

Roztwór do wstrzykiwań

Świnie

Podanie domięśniowe

Portugalia

Vétoquinol, Unipessoal Lda.

Rua Consigliéri Pedroso, 123– Edifício H

2730-056 Barcarena

Portugal

Tylucyl 200 mg/ml, solução injetável para bovinos e suínos

Tylozyna zasada

200 mg/ml

Roztwór do wstrzykiwań

Świnie

Podanie domięśniowe

Rumunia

Biovet JSC

39, Petar Racov Str.

4550 Peshtera

Bulgaria

Tylmasin

Tylozyna zasada

200 mg/ml

Roztwór do wstrzykiwań

Świnie

Podanie domięśniowe

Rumunia

Cross Vetpharm Group Ltd.

Broomhill Road

Tallaght, Dublin 24

Ireland

Bilovet 200 mg/ml

Tylozyna zasada

200 mg/ml

Roztwór do wstrzykiwań

Świnie

Podanie domięśniowe

Rumunia

Huvepharma N.V.

Uitbreidingstraat 80

2600 Antwerpen (Berchen)

Belgium

Pharmasin 200 mg/ml Solution for Injection for Cattle and Pigs

Tylozyna zasada

200 mg/ml

Roztwór do wstrzykiwań

Świnie

Podanie domięśniowe

Rumunia

Vetoquinol SA

Magny-Vernois

70200 Lure

France

Tylucyl 200

Tylozyna zasada

200 mg/ml

Roztwór do wstrzykiwań

Świnie

Podanie domięśniowe

Słowacja

Biovet JSC

39, Petar Racov Str.

4550 Peshtera

Bulgaria

Tylovet B- 200 mg/ml injekčný roztok pre hovädzí dobytok a ošípané

Tylozyna zasada

200 mg/ml

Roztwór do wstrzykiwań

Świnie

Podanie domięśniowe

Słowacja

Ceva Santé Animale

10, av. de La Ballastière

33500 Libourne

France

Tyljet 200 mg/ml solution for injection for cattle and pigs

Tylozyna zasada

200 mg/ml

Roztwór do wstrzykiwań

Świnie

Podanie domięśniowe

Słowacja

Vétoquinol s.r.o

Zámečnická 411

288 02 Nymburg

Česká Republika

Tylucil 200 mg/ml injekčný roztok pre hovädzí dobytok a ošípané

Tylozyna zasada

200 mg/ml

Roztwór do wstrzykiwań

Świnie

Podanie domięśniowe

Słowenia

Ceva Santé Animale

10, av. de La Ballastière

33500 Libourne

France

Tiljet 200 mg/ml solution for injection for cattle and pigs

Tylozyna zasada

200 mg/ml

Roztwór do wstrzykiwań

Świnie

Podanie domięśniowe

Słowenia

Vetoquinol SA

Magny-Vernois

70200 Lure

France

Tylucyl 200 mg/ml raztopina za injiciranje za govedo in prašiče

Tylozyna zasada

200 mg/ml

Roztwór do wstrzykiwań

Świnie

Podanie domięśniowe

Hiszpania

Bimeda Animal Health Limited

2, 3 & 4 Airton Close

Tallaght

Dublin 24

Ireland

Bilovet 200 mg/ml solucion inyectable para bovino y porcino

Tylozyna zasada

200 mg/ml

Roztwór do wstrzykiwań

Świnie

Podanie domięśniowe

Hiszpania

Biovet JSC

39, Petar Racov Str.

4550 Peshtera

Bulgaria

Tilosina biovet jsc 200 mg/ml solucion inyectable para bovino ovino caprino y porcino

Tylozyna zasada

200 mg/ml

Roztwór do wstrzykiwań

Świnie

Podanie domięśniowe

Hiszpania

Ceva Salud Animal, S.A.

Avinguda Diagonal, 609 – 615

08028 Barcelona

Spain

Tyljet 200 mg/ml solution for injection for cattle and pigs

Tylozyna zasada

200 mg/ml

Roztwór do wstrzykiwań

Świnie

Podanie domięśniowe

Hiszpania

Elanco GmbH,

Heinz-Lohmann-Strasse 4

27472 Cuxhaven

Germany

Trelacon 200.000 UI/ml solucion inyectable

Tylozyna zasada

200 mg/ml

Roztwór do wstrzykiwań

Świnie

Podanie domięśniowe

Hiszpania

Huvepharma N.V.

Uitbreidingstraat 80

2600 Antwerpen (Berchen)

Belgium

Pharmasin 200 mg/ml solucion inyectable para bovino ovino caprino y porcino

Tylozyna zasada

200 mg/ml

Roztwór do wstrzykiwań

Świnie

Podanie domięśniowe

Hiszpania

Industrial Veterinaria, S.A.

Esmeralda, 19

08950 Esplugues de Llobregat

Barcelona

Spain

Tilosina 200 mg/ml ganadexil solucion inyectable

Tylozyna zasada

200 mg/ml

Roztwór do wstrzykiwań

Świnie

Podanie domięśniowe

Hiszpania

Laboratorios e Industrias Iven, S.A.

Calle de Luis I, 56

28031 Madrid

Spain

Tilosiven 200 mg/ml solucion inyectable

Tylozyna zasada

200 mg/ml

Roztwór do wstrzykiwań

Świnie

Podanie domięśniowe

Hiszpania

Laboratorios e Industrias Iven, S.A.

Calle de Luis I, 56

28031 Madrid

Spain

Tisergen 200 mg/ml

Tylozyna zasada

200 mg/ml

Roztwór do wstrzykiwań

Świnie

Podanie domięśniowe

Hiszpania

Laboratorios Syva S.A.U

Av. del Parroco Pablo Diez, 49

24010 San Andrés del Rabanedo

Léon

Spain

Tilosul

Tylozyna zasada

200 mg/ml

Roztwór do wstrzykiwań

Świnie

Podanie domięśniowe

Hiszpania

Mevet

Polígono Ind El Segre

Avenida de la Industria, Parc 410

25191 Lleida, Lérida

Spain

Tilovall 200 mg/ml solución inyectable

Tylozyna zasada

200 mg/ml

Roztwór do wstrzykiwań

Świnie

Podanie domięśniowe

Hiszpania

Vetoquinol Especialidades Veterinarias S.A.

Carreta de Fuencarral, 24

Edificio Europa I

28108 Madrid

Spain

Tylucyl 200 mg/ml solucion inyectable para bovino y cerdos

Tylozyna zasada

200 mg/ml

Roztwór do wstrzykiwań

Świnie

Podanie domięśniowe

Szwecja

Ceva Animal Health AB

Annedalsvägen 9

227 64 Lund

Sweden

Tiljet

Tylozyna zasada

200 mg/ml

Roztwór do wstrzykiwań

Świnie

Podanie domięśniowe

Szwecja

Elanco Animal Health A/S

Lyskær 3E, 2. tv.

2730 Herlev

Denmark

Tylan Vet

Tylozyna zasada

200 mg/ml

Roztwór do wstrzykiwań

Świnie

Podanie domięśniowe

Szwecja

Vetoquinol Scandinavia AB

Torgattan 2

26521 Åstorp

Sweden

Tylucyl

Tylozyna zasada

200 mg/ml

Roztwór do wstrzykiwań

Świnie

Podanie domięśniowe

Zjednoczone Królestwo

Aniserve

Geyerspergerstrasse 27

80689 Munchen

Germany

Tylovectin 200 Solution for Injection for Cattle, Goats and Pigs

Tylozyna zasada

200 mg/ml

Roztwór do wstrzykiwań

Świnie

Podanie domięśniowe

Zjednoczone Królestwo

Bimeda Animal Health Limited

2, 3 & 4 Airton Close

Tallaght

Dublin 24

Ireland

Bilosin 200 mg/ml, Solution for Injection

Tylozyna zasada

200 mg/ml

Roztwór do wstrzykiwań

Świnie

Podanie domięśniowe

Zjednoczone Królestwo

Bimeda Animal Health Limited

2, 3 & 4 Airton Close

Tallaght

Dublin 24

Ireland

Bilovet 200 mg/ml Solution for Injection for Cattle and Pigs

Tylozyna zasada

200 mg/ml

Roztwór do wstrzykiwań

Świnie

Podanie domięśniowe

Zjednoczone Królestwo

Ceva Santé Animale

10, av. de La Ballastière

33500 Libourne

France

Tiljet 200 mg/ml Solution for Injection for Cattle and Pigs

Tylozyna zasada

200 mg/ml

Roztwór do wstrzykiwań

Świnie

Podanie domięśniowe

Zjednoczone Królestwo

Eli Lilly and Company Limited

Elanco Animal Health

Priestley Road

Basingstoke

Hampshire RG24 9NL

UK

Tylan 200, 200 mg/ml Solution for Injection

Tylozyna zasada

200 mg/ml

Roztwór do wstrzykiwań

Świnie

Podanie domięśniowe

Zjednoczone Królestwo

Huvepharma N.V.

Uitbreidingstraat 80

2600 Antwerpen (Berchen)

Belgium

Pharmasin 200 mg/ml Solution for Injection for Cattle and Pigs

Tylozyna zasada

200 mg/ml

Roztwór do wstrzykiwań

Świnie

Podanie domięśniowe