31.10.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 370/1


KOMUNIKAT KOMISJI

Równowartość progów określonych w dyrektywach Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE i 2009/81/WE

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2019/C 370/01)

Równowartość w walutach krajowych innych niż euro progów określonych w dyrektywach 2014/23/UE (1), 2014/24/UE (2), 2014/25/UE (3) i 2009/81/WE (4) jest następująca:

80 000 EUR

BGN

Nowy lew bułgarski

156 464

 

CZK

Korona czeska

2 054 080

 

DKK

Korona duńska

596 408

 

GBP

Funt szterling

70 778

 

HRK

Kuna chorwacka

594 576

 

HUF

Forint węgierski

25 484 800

 

PLN

Nowy polski złoty

341 544

 

RON

Nowy lej rumuński

374 040

 

SEK

Korona szwedzka

821 512


139 000 EUR

BGN

Nowy lew bułgarski

271 856

 

CZK

Korona czeska

3 568 964

 

DKK

Korona duńska

1 036 259

 

GBP

Funt szterling

122 976

 

HRK

Kuna chorwacka

1 033 076

 

HUF

Forint węgierski

44 279 840

 

PLN

Nowy polski złoty

593 433

 

RON

Nowy lej rumuński

649 895

 

SEK

Korona szwedzka

1 427 377


214 000 EUR

BGN

Nowy lew bułgarski

418 541

 

CZK

Korona czeska

5 494 664

 

DKK

Korona duńska

1 595 391

 

GBP

Funt szterling

189 330

 

HRK

Kuna chorwacka

1 590 491

 

HUF

Forint węgierski

68 171 840

 

PLN

Nowy polski złoty

913 630

 

RON

Nowy lej rumuński

1 000 557

 

SEK

Korona szwedzka

2 197 545


428 000 EUR

BGN

Nowy lew bułgarski

837 082

 

CZK

Korona czeska

10 989 328

 

DKK

Korona duńska

3 190 783

 

GBP

Funt szterling

378 660

 

HRK

Kuna chorwacka

3 180 982

 

HUF

Forint węgierski

136 343 680

 

PLN

Nowy polski złoty

1 827 260

 

RON

Nowy lej rumuński

2 001 114

 

SEK

Korona szwedzka

4 395 089


750 000 EUR

BGN

Nowy lew bułgarski

1 466 850

 

CZK

Korona czeska

19 257 000

 

DKK

Korona duńska

5 591 325

 

GBP

Funt szterling

663 540

 

HRK

Kuna chorwacka

5 574 150

 

HUF

Forint węgierski

238 920 000

 

PLN

Nowy polski złoty

3 201 975

 

RON

Nowy lej rumuński

3 506 625

 

SEK

Korona szwedzka

7 701 675


1 000 000 EUR

BGN

Nowy lew bułgarski

1 955 800

 

CZK

Korona czeska

25 676 000

 

DKK

Korona duńska

7 455 100

 

GBP

Funt szterling

884 720

 

HRK

Kuna chorwacka

7 432 200

 

HUF

Forint węgierski

318 560 000

 

PLN

Nowy polski złoty

4 269 300

 

RON

Nowy lej rumuński

4 675 500

 

SEK

Korona szwedzka

10 268 900


5 350 000 EUR

BGN

Nowy lew bułgarski

10 463 530

 

CZK

Korona czeska

137 366 600

 

DKK

Korona duńska

39 884 785

 

GBP

Funt szterling

4 733 252

 

HRK

Kuna chorwacka

39 762 270

 

HUF

Forint węgierski

1 704 296 000

 

PLN

Nowy polski złoty

22 840 755

 

RON

Nowy lej rumuński

25 013 925

 

SEK

Korona szwedzka

54 938 615


(1)  Dz.U. L 94 z 28.3.2014, s. 1.

(2)  Dz.U. L 94 z 28.3.2014, s. 65.

(3)  Dz.U. L 94 z 28.3.2014, s. 243.

(4)  Dz.U. L 216 z 20.8.2009, s. 76.