1.2.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 39/15


Nota informacyjna Komisji na podstawie art. 17 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty

Zaproszenie do składania ofert w zakresie wykonywania regularnych przewozów lotniczych zgodnie z obowiązkiem użyteczności publicznej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2019/C 39/09)

Państwo członkowskie

Finlandia

Trasy

Pori–Helsinki

Okres obowiązywania umowy

Od dnia 1 sierpnia 2019 r. do dnia 23 grudnia 2022 r.

Termin składania ofert

61 dni od daty opublikowania niniejszego zaproszenia

Adres, pod którym nieodpłatnie udostępnia się tekst zaproszenia do składania ofert oraz wszelkie niezbędne informacje i dokumentację dotyczące przetargu publicznego i obowiązku użyteczności publicznej

Dodatkowe informacje:

Miasto Pori

Hankintapalvelut

PL 121

FI-28101 Pori

FINLANDIA (SUOMI/FINLAND)

Tel. +358 447019228

Faks +358 26349417

E-mail: tarjous@pori.fi

Internet:

https://www.pori.fi/tyo-ja-yrittaminen/hankinnat/avoimet-tarjouspyynnot