Bruksela, dnia 5.7.2019

COM(2019) 400 final

PROJEKT budżetu ogólnego
Unii Europejskiej
na rok budżetowy 2020

- Ogólne wprowadzenie

- Ogólne zestawienie dochodów

- Zestawienie dochodów i wydatków w podziale na sekcje


DOKUMENTY

       

PROJEKT budżetu ogólnego
Unii Europejskiej
na rok budżetowy 2020

   Ogólne wprowadzenie

   Ogólne zestawienie dochodów

   Zestawienie dochodów i wydatków w podziale na sekcje:

       Sekcja 1: Parlament Europejski

   Sekcja 2: Rada Europejska i Rada

         Sekcja 3: Komisja Europejska

   Sekcja 4: Trybunał Sprawiedliwości Unii
   Europejskiej

         Sekcja 5: Trybunał Obrachunkowy

   Sekcja 6: Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

         Sekcja 7: Komitet Regionów

   Sekcja 8: Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich

         Sekcja 9: Europejski Inspektor Ochrony Danych

         Sekcja 10: Europejska Służba Działań Zewnętrznych

https://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-pl.htm